Dostosowanie poradnictwa zawodowego do potrzeb pokolenia Z w zakresie przyszłych umiejętności, miejsc pracy i perspektyw zawodowych poprzez opartą na grach platformę wirtualnej rzeczywistości
Business Foundation for Education (BFE) – Bulgaria

Business Foundation for Education (BFE) – Bulgaria

Nevena Rakovska
Business Foundation for Education jest bułgarską organizacją pozarządową o uznanym potencjale w zakresie kształtowania polityki. Od 2005 roku BFE przeszkoliło 1000 doradców zawodowych, utworzyło sieć 37 uniwersyteckich ośrodków kariery, zainicjowało Krajowy Program Staży i wprowadziło ogólnokrajowy model poradnictwa zawodowego w szkołach.
Computer Technology Institute and Press ``Diophantus`` (CTI) – Greece

Computer Technology Institute and Press ``Diophantus`` (CTI) – Greece

Catherine Christodoulopoulou
Computer Technology Institute and Press “Diophantus”, nadzorowane przez greckie Ministerstwo Edukacji, jest koordynatorem greckiej sieci szkół i odpowiada za politykę informacyjno-komunikacyjną w greckim systemie edukacji oraz za kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie umiejętności informatycznych.
Aspire-Igen group – UK

Aspire-Igen group – UK

Luke Postlethwaite
Aspire-Igen group jest brytyjskim oddziałem Euroguidance, największą organizacją zajmującą się karierą zawodową i kształceniem w regionie Yorkshire oraz uznanym centrum doskonałości w zakresie rozwoju zawodowego dla osób zawodowo zajmujących się poradnictwem i karierą zawodową.
European Board for Certified Counselors (EBCC) – Portugal

European Board for Certified Counselors (EBCC) – Portugal

Helda Parreira
European Board for Certified Counselors jest organizacją nienastawioną na zysk zarejestrowaną w Portugalii, która służy jako europejskie centrum ekspertów w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz poświadczania kwalifikacji doradców zawodowych.
Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente (CIAPE) – Italy

Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente (CIAPE) – Italy

Irene De Laurentiis
Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente (CIAPE) jest włoskim centrum kształcenia ustawicznego. Jest transnarodowym koordynatorem “Europejskiej Sieci Praktyk Jakościowych” i członkiem dwóch społeczności CEDEFOP w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
Institute of Learning Innovation (ILI) - Germany

Institute of Learning Innovation (ILI) - Germany

Sonia Hetzner
The Innovation in Learning Institute to główny instytu badawczy Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg, szeroko zaangażowany w europejskie projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie innowacyjnych technologii nauczania.
University of Lodz (ULO) – Poland

University of Lodz (ULO) – Poland

Dr Piotr Czerwonka
The University of Lodz jest wiodącą uczelnią publiczną w Polsce obecną w zestawieniach QS World University Ranking. Na 12 wydziałach programuje się 37 000 studentów w 90 kierunkach studiów.