Uniwersytet Łódzki przeprowadził w ostatnim czasie trzy wydarzenia demonstracyjne powiązane z projektem FUTURE: 5.06 w Długopole Zdrój, 25.06 w Łodzi, oraz 05.10 również w Łodzi w ramach ogólnopolskiego projektu Noc Innowacji 2019. Wydarzenia zgromadziły ponad 120 osób –  nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, licealnych i akademickich; przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych,  centrów Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; ekspertów poradnictwa zawodowego, oraz młodzież w wieku 13-19 lat.

Podczas wydarzeń przedstawiliśmy innowacyjną grę karierową w wirtualnym świecie 3D, której celem jest zapoznanie młodych ludzi z zawodami i umiejętnościami przyszłości oraz pokazanie, w jaki sposób grace zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez różne misje i wyzwania.

Gra Future Time Traveller to europejski projekt innowacyjny, łączący wskazówki dotyczące kariery w przyszłych zawodach z nauką opartą na grach w środowisku wirtualnego świata 3D. Gracze uczestniczą ze swoimi awatarami w grze, która teleportuje ich w 2050 r., aby odkryć, jak zmieni się świat pracy. Misje i wyzwania w grze pomagają uczestnikom dowiedzieć się o zawodach przyszłości i rozwinąć wiele umiejętności zawodowych w tym samym czasie.

Szczegółowa instrukcja i instrukcja gry są dostępne na stronie projektu: https://future-time-traveller.eu/

Uczestnicy wydarzenia wzięli również udział w warsztatach poświęconych innowacjom zawodowym, podczas których wymienili dobre praktyki i udało im się wygenerować pomysły dotyczące nowych gier i narzędzi kariery. Podczas warsztatów udostępniono wiele przydatnych wskazówek i inspirujących dobrych praktyk dotyczących uczenia się opartego na grach podczas poradnictwa zawodowego. Prezentacje z wydarzenia są dostępne tutaj: https://future-time-traveller.eu/bank-of-creative-ideas/

Oto informacje zwrotne od uczestników demonstracji FUTURE w Łodzi:

„Bardzo przydatny dzień informacyjny! Ogólna idea projektu Future jest imponująca, ale byłem całkowicie zaskoczony pokazanymi wynikami i opracowanymi narzędziami.

Chciałbym, aby wokół tej inicjatywy i jej wdrażania było więcej „hałasu”, aby kontynuować wysiłki i wyciągnąć więcej wysiłków, aby je zaangażować. Projekt może wypełnić lukę między edukacją a praktycznymi wymaganiami gospodarki i przemysłu. ”


FUTURE Seminaria dla decydentów

Pierwszy rok projektu FUTURE był bardzo produktywny, pełen inspiracji i udanych działań dla partnerstwa:

  • Przeprowadziliśmy badanie mające na celu określenie, w jakim stopniu młodzi ludzie są przygotowani do pracy w przyszłości; w jaki sposób wyposażeni są doradcy zawodowi dysponujący umiejętnościami kierowania nimi; oraz jakiego rodzaju wsparcie będą potrzebowali decydenci polityczni.
  • Opracowaliśmy sprawozdanie na temat mapy drogowej polityki „Plan działania na rzecz poradnictwa zawodowego dla przyszłych pokoleń”.
  • Opracowaliśmy metodykę i scenariusze gry Future Time Traveller i rozpoczęliśmy tworzenie wirtualnej platformy świata 3D, w której gra będzie osadzona.
  • Uruchomiliśmy stronę internetową projektu https://future-time-traveller.eu oraz stronę na Facebooku, która ma już ponad 270 fanów.
  • Dotychczas osiągnięte wyniki zostały zaprezentowane podczas seminariów dla decydentów.

Prezentacja

Oto niektóre opinie udostępnione przez uczestników wydarzenia:

„Wspaniały, nowoczesny, innowacyjny, modny i bardzo przydatny projekt dla młodego pokolenia! Konieczne jest aktywne i szybkie aktualizowanie umiejętności cyfrowych samych doradców zawodowych. Bardzo ważne jest, aby mówili językiem młodych ludzi, aby docieraj do nich najskuteczniej ”.

„Przyszłość naszego zawodu zależy od naszej zdolności do nadążania za wszystkimi trendami. Musimy starać się mieć informacje istotne dla naszych klientów. Podejście oparte na grach to przyszłość nauki”.