Dostosowanie poradnictwa zawodowego do potrzeb pokolenia Z w zakresie przyszłych umiejętności, miejsc pracy i perspektyw zawodowych poprzez opartą na grach platformę wirtualnej rzeczywistości

12 miesięcy temu nasz wielonarodowy zespół rozpoczął inicjatywę, której celem jest przekształcenie poradnictwa zawodowego dla pokolenia Z poprzez innowacyjne, oparte na grach podejście scenariuszowe oraz przygotowanie następnego pokolenia do pracy w przyszłości.

 • Naszym głównym celem jest rozwijanie postawy zainteresowania przyszłością pracy. Innowacyjna gra eksplorująca karierę w wirtualnym świecie 3D pomoże młodym ludziom odkryć przyszły świat, zrozumieć trendy, pojawiające się nowe miejsca pracy i umiejętności oraz rozwinąć własność własnej przyszłości.
 • Po drugie, chcemy zwiększyć możliwości doradców zawodowych w zakresie świadczenia usług zawodowych zorientowanych na przyszłość. W tym celu opracujemy praktyczne wytyczne, warsztaty, konkursy i najlepsze praktyki w formie elektronicznej książki, wspierającej innowacyjne doradztwo zawodowe.
 • W końcu mamy nadzieję, że dzięki naszemu badaniu “Przyszłościowe poradnictwo zawodowe” i raportowi z oceny wpływu, który podsumuje wyniki i dostarczy dowodów na to, jak te metody działają, nadamy impet innowacjom i polityce zorientowanej na przyszłość.

Ten rok był bardzo produktywny, pełen inspiracji i udanych działań:

 • Przeprowadziliśmy badanie mające na celu określenie, w jakim stopniu młodzi ludzie są przygotowani do pracy w przyszłości; w jaki sposób wyposażeni są doradcy zawodowi dysponujący umiejętnościami kierowania nimi; oraz jakiego rodzaju wsparcie będą potrzebowali decydenci polityczni.
 • Opracowaliśmy sprawozdanie na temat mapy drogowej polityki “Plan działania na rzecz poradnictwa zawodowego dla przyszłych pokoleń”.
 • Opracowaliśmy metodykę i scenariusze gry Future Time Traveller i rozpoczęliśmy tworzenie wirtualnej platformy świata 3D, w której gra będzie osadzona.
 • Uruchomiliśmy stronę internetową projektu https://future-time-traveller.eu oraz stronę na Facebooku, która ma już ponad 270 fanów.
 • Dotychczas osiągnięte wyniki zostały zaprezentowane podczas seminariów dla decydentów.

Oto niektóre z komunikatów, które uczestnicy podzielili się po wydarzeniu w Bułgarii:

 • „My, jako doradcy zawodowi, nie powinniśmy siedzieć i czekać na przyszłość – musimy być przewodnikami – przewodnikami po przyszłości”.
 • „Jeśli chcemy, aby nasze dzieci były kompletnymi jednostkami, dopasowanymi do świata przyszłości, nadszedł czas, aby zainwestować wysiłek w zapewnienie im możliwości osiągnięcia tego celu”.
 • „Wspaniały, nowoczesny, innowacyjny, modny i bardzo przydatny dla młodego pokolenia projekt! Konieczne jest aktywne i szybkie uaktualnianie umiejętności cyfrowych samych doradców zawodowych. Bardzo ważne jest dla nich mówienie językiem młodych ludzi, aby dotrzeć do nich najskuteczniej”.
 • „Doradztwo zawodowe oczywiście się zmienia. Istnieje potrzeba włączenia doradców zawodowych w nowe formy utrzymania kwalifikacji”.
 • „Przyszłość naszego zawodu zależy od naszej zdolności do nadążania za wszystkimi trendami. Musimy starać się dysponować informacją adekwatną dla naszych klientów. Podejście oparte na grach to przyszłość nauki”.
 • „Ten projekt dowodzi, że w dzisiejszej Bułgarii wciąż są ludzie, którzy myślą o wyzwaniach przyszłości i nie szczędzą wysiłków i energii, aby być jej częścią i wypełniać swoje obowiązki wobec przyszłych pokoleń”.

Co przyniesie PRZYSZŁOŚĆ?

W przyszłym roku, po przetestowaniu i pilotażu, zaprezentujemy platformę i metodykę gry edukacyjnej podczas imprez demonstracyjnych i warsztatów kreatywnych dotyczących opracowywania scenariuszy innowacyjnego poradnictwa zawodowego. W ramach projektu odbędzie się również konkurs na innowacyjne usługi poradnictwa zawodowego oraz konkurs na Facebooku dla młodych ludzi w celu stworzenia kapsuły czasu “Jobs of the Future”.