Dostosowanie poradnictwa zawodowego do potrzeb pokolenia Z w zakresie przyszłych umiejętności, miejsc pracy i perspektyw zawodowych poprzez opartą na grach platformę wirtualnej rzeczywistości

Wiele raportów na temat przyszłości miejsc pracy i potrzebnych umiejętności pokazuje ogromną skalę rozwoju technologicznego, co w połączeniu z trendami społeczno-gospodarczymi i demograficznymi w znacznym stopniu wpływa  na przemysł, stanowiska pracy, poziom zatrudnienia i umiejętności.

Fakty:

  • 90% danych w dzisiejszym świecie zostało stworzonych w ostatnich 2 latach.
  • 2 miliardów miejsc pracy które dzisiaj są dostępne znikną do roku 2030.
  • 65% dzieci rozpoczynających szkołę podstawową będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją.

PRZYSZŁOŚĆ PRACY NALEŻY DO POKOLENIA Z
kohorta demograficzna, urodzona na początku XXI wieku, zwana “tubylcami cyfrowymi”, którzy według szacunków stanowią około 27% ludności świata. Zanim pokolenie Z wejdzie na rynek pracy, technologia cyfrowa będzie stanowiła aspekt niemal wszystkich ścieżek kariery, tworząc nowe sposoby działania, nowy rodzaj pracy i wymagając nowych umiejętności, a przede wszystkim innowacyjnego myślenia.

Rozwój technologiczny, zmiany społeczne i przemiany na rynku pracy to tylko część wyzwań związanych z tradycyjnym podejściem do poradnictwa zawodowego.

Przyszłość wymaga nowego podejścia młodych ludzi, nauczycieli i liderów. Nie wystarczy pokazać dzieciom, JAK zmienia się świat. Muszą zrozumieć, DLACZEGO zachodzą zmiany, jakie wyzwania i zadania przyniesie przyszłość i jakiego rodzaju UMIEJĘTNOŚCI będzie wymagać.

Usługi poradnictwa zawodowego  należy przekształcić w  PRZEWODNIK PO PRZYSZŁOŚCI.  Politykę poradnictwa i edukacji  należy przekształcić w  PRZYWÓDZTWO PRZYSZŁOŚCI.

Projekt FUTURE – podróżnik w czasie:

  • Wspieranie myślenia innowacyjnego i przyszłościowego podejścia młodych ludzi poprzez innowacyjną grę wirtualnej rzeczywistości, która pomoże im odkrywać przyszły świat, rozumieć tendencje kształtujące świat pracy, nowe zawody i umiejętności, których będą potrzebować;
  • Zwiększenie zdolności innowacyjnych osób zajmujących się poradnictwem zawodowym i ekspertów – poprzez nową metodykę pracy, warsztaty, konkurs i e-book najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnych usług związanych z karierą zawodową;
  • Nadanie impulsu polityce innowacji i ukierunkowanej na przyszłość polityce poradnictwa zawodowego, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod uczenia się oraz informacji z zakresu rynku pracy – wraz z analizami polityki i raportem na temat wpływu.