Dostosowanie poradnictwa zawodowego do potrzeb pokolenia Z w zakresie przyszłych umiejętności, miejsc pracy i perspektyw zawodowych poprzez opartą na grach platformę wirtualnej rzeczywistości

FUTURE Time Traveller to europejski projekt, którego celem jest transformacja poradnictwa zawodowego pokolenia Z w zakresie przyszłych umiejętności, miejsc pracy i perspektyw zawodowych, poprzez platformę opartą na grach.

 

Cele projektu:

·        Wzmocnienie u młodych ludzi innowacyjnego myślenia i podejścia ukierunkowanego na przyszłość poprzez wykorzystanie platformy wirtualnej rzeczywistości opartej na grach. Pomoże ona młodym osobom poznać i zrozumieć przyszły świat, pojawiające się w nim zawody jak i wymagane umiejętności.

·        Wzmocnienie innowacyjnego podejścia ekspertów i doradców zawodowych dzięki dostępowi do nowoczesnych metod, warsztatów czy zestawu najlepszych praktyk z zakresu innowacyjnego doradztwa zawodowego.

·        Wsparcie rozwoju polityki z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod nauczania.

 

W ciągu 3 kolejnych lat konsorcjum projektu FUTURE skupi się na następujących zadaniach:

 

W 2018 roku zostanie opracowana analiza potrzeb i stanu prawnego: “Przyszłościowy program poradnictwa zawodowego – przygotowanie młodych ludzi do przyszłych miejsc pracy dzięki innowacyjnym usługom w zakresie kariery zawodowej”. Opracowanie skupi się na 3 głównych obszarach: świadomość i wiedza młodych ludzi na temat zawodów przyszłości, możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań przez doradców zawodowych, roli wsparcia instytucjonalnego w rozwoju innowacyjnego doradztwa zawodowego. Pod koniec roku wyniki analizy zostaną przedstawione na seminariach skierowanych do osób mających wpływ na funkcjonowanie systemu doradztwa zawodowego. W tym samym czasie rozpoczęte zostaną prace nad platformą wirtualną oraz metodyką tworzenia scenariuszy gry.

 

W 2019, po zakończonym pilotażu, podczas kreatywnych warsztatów poświęconych opracowaniu scenariuszy rozwoju innowacyjnego doradztwa zawodowego  zaprezentujemy platformę oraz metodykę tworzenia scenariuszy. Zorganizujemy również konkurs innowacyjnych usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz konkurs „Kapsuła Czasu – Zawody Przyszłości” dla młodych ludzi (Facebook).

W 2020 opracujemy zestaw najlepszych praktyk prezentujący najbardziej innowacyjne usługi z obszaru doradztwa zawodowego oraz raport podsumowujący osiągnięcia projektu. Wszystkie rezultaty projektu zostaną zawarte w dokumencie „FUTURE Roadmap report”, który będzie popularyzować osiągnięcia projektu oraz opracowane w jego ramach podejście i metodologię. W kraju każdego z partnerów, zostanie zorganizowana konferencja kończąca projekt.

 

Projekt FUTURE skupia 7 partnerów posiadających doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego, rozwoju nowych technologii czy innowacyjnych rozwiązań z zakresu nauczania. Projekt wspiera pond 30 partnerów. Poznaj nasz zespół.