W pierwszym roku realizacji projektu przeprowadzimy badanie uregulowań prawnych i formalnych “Przyszłościowy program poradnictwa zawodowego – przygotowanie młodych ludzi do przyszłej pracy dzięki innowacyjnym usługom poradnictwa zawodowego”. Badanie skoncentruje się na trzech czynnikach krytycznych:

– Świadomość młodych ludzi co do przyszłych miejsc pracy;

– Zdolność doradców zawodowych do innowacji oraz

– Określenie roli wsparcia politycznego dla zrównoważonego, innowacyjnego rozwoju poradnictwa zawodowego wysokiej jakości

Wyniki badania zostaną przedstawione na seminariach dla decydentów politycznych pod koniec roku.

 

W międzyczasie rozpoczniemy prace nad platformą wirtualnej rzeczywistości oraz metodyką tworzenia scenariuszy opartych na grach.

W przyszłym roku, po przeprowadzeniu testów i pilotażu, platforma i metodologia zostaną zaprezentowane podczas wydarzeń demonstracyjnych i warsztatów kreatywnych poświęconych opracowywaniu scenariuszy innowacyjnego poradnictwa zawodowego.

Zorganizujemy konkurs na innowacyjne usługi poradnictwa zawodowego oraz konkurs dla młodych ludzi – Kapsuła czasowa “Praca przyszłości”.

 

W 2020 r. opracujemy E-książkę z najlepszymi praktykami w zakresie innowacyjnych usług związanych z karierą zawodową i przygotujemy raport dotyczący faktów w zakresie polityki. Wszystkie produkty zostaną zebrane w sprawozdaniu z mapy drogowej FUTURE, które pomoże włączyć nowe podejście, metodykę i przesłania polityczne projektu do głównego nurtu polityki. Wyniki projektu zostaną zaprezentowane na końcowych wydarzeniach we wszystkich krajach partnerskich.

 

Deliverables

Future report PL