Future Time Traveller – Europejski Konkurs na Innowacyjne Narzędzia Doradztwa Zawodowego

Aby wspierać innowacje w doradztwie zawodowym, konsorcjum FUTURE ogłosiło Europejski Konkurs na innowacyjne narzędzia i instrumenty poradnictwa zawodowego. Konkurs miał na celu ulepszenie, uznanie i promowanie dobrych praktyk innowacyjnych narzędzi, gier interaktywnych, scenariuszy, metod, platform oraz innych cyfrowych i niecyfrowych narzędzi do gier, służącym poradnictwu zawodowemu. Konkurs byl dostępny do 31.12.2019 dla profesjonalistów poradnictwa zawodowego ze wszystkich krajów europejskich.

W konkursie otrzymaliśmy 38 innowacyjnych narzędzi kariery.

Zobacz zwycięzców konkursu tutaj
Przeczytaj nagrodzone najlepsze praktyki / narzędzia innowacyjne tutaj
Zobacz więcej informacji o konkursie tutaj