Dostosowanie poradnictwa zawodowego do potrzeb pokolenia Z w zakresie przyszłych umiejętności, miejsc pracy i perspektyw zawodowych poprzez opartą na grach platformę wirtualnej rzeczywistości

Autor: Aspire-Igen i BFE

“Jednym z głównych celów projektu FUTURE jest stymulowanie polityki dotyczącej przyszłościowego doradztwa zawodowego. Aby wesprzeć innowacyjność doradców zawodowych i ekspertów, wielostronne partnerstwo zorganizowało europejski konkurs na innowacyjne narzędzia doradztwa zawodowego. Konkurs odbył się w drugiej połowie 2019 roku, a jego celem było wsparcie, uznanie i promocja dobrych praktyk w formie innowacyjnych instrumentów doradztwa zawodowego, informacji i poradnictwa opartych na grach. Był to konkurs otwarty dla doradców zawodowych ze wszystkich krajów europejskich.

Zgłoszono 38 narzędzi doradztwa zawodowego z 13 krajów, obejmujących cały szereg cyfrowych i niecyfrowych podejść, jakie doradcy zawodowi wykorzystują do wsparcia swoich klientów przy planowaniu ich kariery i aspiracji: gry planszowe, internetowe narzędzia oceny, ćwiczenia w klasie, aplikacje mobilne, platformy doradztwa zawodowego i ćwiczenia praktyczne oparte na projektach.

Nagrodzone najlepsze praktyki, które prezentujemy poniżej, mogą stanowić źródło inspiracji dla tego, jak wkrótce będzie wyglądać doradztwo zawodowe.

Bułgaria

Pierwsze miejsce przyznano Kartom szkoleniowym Transformika, opracowanym przez Ianę Avramovą. To nagradzane narzędzie oparte na ważnych pytaniach, które otwierają drogę do ozwiązywania problemów osobistych lub zawodowych. Karty obejmują 32 tematy związane z rozwojem kariery. Ich celem jest wsparcie w uzyskiwaniu jasności w kwestii celów i wyzwań. Kolejne pytania płynnie przeprowadzają przez cały proces. Zadawanie odpowiednich pytań pomaga w zrozumieniu i doświadczaniu życia z całkowicie innych perspektyw i oferuje szereg możliwości. Pytania na kartach pomagają przechodzić z analitycznej do kreatywnej półkuli mózgu. Narzędzie to służy do pobudzania wewnętrznej siły, prowokowania ciekawości i empatii oraz uwalniania pełni potencjału. Zestaw kart dostępny jest w wersji drukowanej i cyfrowej.

Drugie miejsce przyznano kreatywnemu zestawowi narzędzi – Zadbaj o swoje potrzeby, odkryj swoją karierę, zaprezentowanemu przez Public Compass. To interaktywne narzędzie doradztwa zawodowego opracowane w ramach projektu europejskiego, którego celem jest promocja samoświadomości oraz planowania osobistego i zawodowego. Oparte jest na nauce przez doświadczenie i składa się z trzech elementów: metaforycznych Kart Metodycznych, które stymulują samoświadomość, arkusza rozwoju osobistego do definiowania swoich celów osobistych i zawodowych oraz zestawu szkoleniowego do omawiania scenariuszy kariery.

Trzecie miejsce przyznano Mojej ścieżce kariery zaprezentowanej przez Elitsę Kostovą. Narzędzie to łączy grę planszową z ćwiczeniami i kwestionariuszami na platformie internetowej. Gra pomaga młodym ludziom (w wieku 14-21 lat) w opracowaniu profilu najlepszej dla nich kariery oraz w rozwoju ich mocnych stron i talentów. Jednocześnie pozwala im zwiększyć wiedzę na temat różnych zawodów i rozpoczynania kariery. Gra została przetestowana przez 2000 osób, których poziom zadowolenia wyniósł 9,4 na 10, przy stopniu realizacji planu kariery 78%. Narzędzie to pomaga młodym ludziom w wyznaczaniu celów i autorefleksji, rozwijając ich zmysł inicjatywy.

Niemcy

Pierwsze miejsce w Niemczech przyznano IDENTYFIKACJI KARIERY POPRZEZ INDYWIDUALNY KURS STWORZONY NA POTRZEBY TARGÓW EDUKACYJNYCH, zaprezentowanej przez BIZ (Beratungs- und Informationszentrum für Bildung und Beruf; Centrum Doradczo-Informacyjne Edukacji i Kariery). Indywidualny kurs składa się z dwóch uzupełniających się aplikacji internetowych. „Identyfikacja kariery” to krótki kwestionariusz internetowy dostępny na stronie internetowej organizatora targów branżowych. Skierowany jest do uczniów, którzy są na etapie wybierania dla siebie kariery. Zainteresowania uczniów ustalane są w oparciu o 30 pytań. Prowadzi to do stworzenia kodu zainteresowań opartego na obszarach zainteresowań. Mając już kod, uczniowie odbierają indywidualny plan sali na stoisku informacyjnym. Dzięki indywidualnemu kodowi, na planie zaznaczona jest trasa przez salę wystawową z uwzględnieniem stoisk kształcenia zawodowego i ustawicznego dostosowanych do ich zainteresowań. Trasa ta prowadzi bezpośrednio do stoisk wystawowych prezentujących zawody odpowiadające ich profilowi zainteresowań.

TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH ARISTON pomaga użytkownikom ustalić, jaki zawód będzie dla nich najodpowiedniejszy. Po ukończeniu testu komputerowego, klient omawia rezultaty ze specjalnie przeszkolonymi doradcami zawodowymi. Pomaga to klientom lepiej zrozumieć swoje umiejętności i talenty, typ zawodowy, poczucie własnej wartości i zainteresowania, a także poznać najodpowiedniejsze dla siebie zawody.

Grecja

Pierwsze miejsce przyznano SCENKOM EDUKACYJNYM W SŁUŻBIE DORADZTWA ZAWODOWEGO zgłoszonym przez Ioannę Papavasiliou i Christinę Zourna. Po raz pierwszy na poziomie międzynarodowym, w ramach pracy doktorskiej, przeprowadzane są badania nad wpływem eksperymentalnej metody Szkolenia Teatralnego (ST) na rozwój umiejętności podejmowania decyzji zawodowych i samowystarczalności w związku z karierą i decyzjami dotyczącymi kariery. Ważne kwestie poruszane są w ramach ST poprzez stosowną opowieść (prawdziwą lub fikcyjną) i wybrane techniki: zgłębianie siebie i bezpośrednio lub pośrednio powiązanego środowiska (rodziny/środowiska społecznego, pracy/środowiska zawodowego) oraz różne formy procesu podejmowania decyzji obejmujące znajdowanie, formułowanie i analizowanie alternatywnych rozwiązań dylematów lub problemów i ich konsekwencji. W ramach ST, uczestnicy odgrywają role złożonych osobowości (odczucia i emocje) i przeżywają doświadczenia jako „działające” jednostki, podejmujące działania, reagujące, wchodzące w interakcje i dokonujące refleksji nad działaniami i decyzjami w bezpiecznym środowisku opartym na akceptacji i wolności ekspresji osobistej.

Drugie miejsce przyznano MALOWANIU ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI, zgłoszonemu przez Helen Papadopoulou, wychowawczynię. Dzieci malują kolorowymi farbami na dużych arkuszach papieru zawody, jakie według nich będą istniały w przyszłości. Pracują w zespole, wymieniając się pomysłami i sugestiami dotyczącymi przyszłych zawodów oraz sposobów ich prezentacji na papierze.

Trzecie miejsce przyznano narzędziu SCRABBLE ZE SŁOWAMI DOTYCZĄCYMI KARIERY, nadesłanemu przez Georgię Kanellou, wychowawczynię. Scrabble to klasyczna gra słowna, która została zmodyfikowana tak, by dotyczyła kariery. Każde dziecko losuje 7 płytek z literami i próbuje ułożyć słowa związane z karierą.

Włochy

IL BRUCOFARFALLA: FANTASIA PER CRESCERE, propozycja Federico Valerio, Arianny Palmieri i Daniele Angelelli, to wyjątkowa firma społeczna: to pierwsze wydawnictwo dla dzieci, prowadzone we współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wstępnie przeszkolonymi i wspieranymi przez profesjonalistów. Kurs pisarstwa, edukacja medialna i zarządzanie biznesowe pozwalają poprawić jakość życia poszczególnych osób oraz społeczności, w której żyją.
Więcej informacji: https://ilbrucofarfalla.com/

HISTORIA ZAWODOWA – Girolamo Grammatico to trener humanistyczny pracujący z nastolatkami nad łączeniem ich powołania zawodowego/osobistego z ich talentami, tak by byli w stanie nakreślić strategię poprawy umiejętności zgodnie ze swoimi życzeniami.
Więcej informacji: https://girolamogrammatico.com/

HARMOONIA: OCAL STRAŻNIKÓW to aplikacja w formie gry zaprojektowana, by zwiększać wśród młodych osób świadomość na temat Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ i promować szlachetne zachowania prowadzące do zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego. Harmoonia zajęła trzecie miejsce we Włoszech.
Więcej informacji: https://dasic.unilink.it/harmoonia/
Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store.

Portugalia

Pierwsze miejsce w Portugalii przyznano TALENT TRIVIAL autorstwa zespołu z Commander Rui Nabeiro’s Postgraduate International Centre. Jest to gra, której celem jest praca nad wewnętrznymi koncepcjami w swobodny i bezpośredni sposób, dzięki czemu kandydaci z centrum QUALIFICA identyfikują kluczowe kompetencje i uznają swoje talenty. Gra zachęca uczestników do wyjścia ze swojej strefy komfortu, analizy ukrytych umiejętności poprzez refleksję nad codziennymi doświadczeniami oraz identyfikacji swoich talentów celem oceny i rozwoju projektów życiowych, zrozumienia barier i znalezienia równowagi pozwalającej osiągać cele. W rezultacie gracze doskonalą swoją samowiedzę i poznają swoje talenty.

INKLUD: CYFROWA GRA PROMUJĄCA UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE POŚRÓD ZAGROŻONEJ MŁODZIEŻY, stworzona przez Nuno Lopesa, zajęła drugie miejsce. Jest to cyfrowa gra przygodowa dla osób zajmujących się rozwojem zawodowym i osobistym, pracujących z osobami w wieku 14-21 lat, którym grozi porzucenie szkoły i wykluczenie społeczne.

ORIENT‘ARTE, propozycja Sofii Rodrigues, to psychoedukacyjny projekt skupiony na rozwoju osobistym i zawodowym z wykorzystaniem kina, badający wpływ kina na rozwój nastolatków na poziomie zawodowym, osobistym, kreatywnym i społecznym.

Polska

MAPA KARIER, zaprezentowana przez Annę Stokowską i Małgorzatę Kazubską, to darmowe narzędzie ułatwiające omawianie tematyki dotyczącej doradztwa edukacyjnego i zawodowego w szkołach. Baza danych obejmująca ponad 500 zawodów i pomysłów dostępna jest na potrzeby zajęć od przedszkoli po egzaminy końcowe. Mapa kariery to nie tylko strona internetowa, ale także działania wspierające rozwój nowoczesnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego w Polsce poprzez szkolenia i wydarzenia, jak również tworzenie zasobów związanych z doradztwem zawodowym.

Wielka Brytania

PANJANGO zgłoszone przez Jona Maidena wygrało konkurs w Wielkiej Brytanii. To świat nauki przez doświadczenie, dostępny zarówno w Internecie, jak i w trybie offline, łączący naukę z życiem i oferujący młodym ludziom praktyczną wiedzę, umiejętności i doświadczenia, dzięki którym znajdują cel w życiu i realizują swój potencjał. Gry i zasoby Panjango są przeznaczone dla dzieci w wieku 8-13 lat (etap przejściowy między szkołą podstawową a średnią). Panjango Online to wirtualne środowisko nauki, dzięki któremu młode osoby mogą poznawać świat pracy poprzez skontekstualizowane wyzwania Wiedzy, Umiejętności i Doświadczenia w formie gier, odnoszące się do ponad 120 różnych zawodów.

GET CAREER CONFIDENT Mirandy Glavin to całkowicie nowy, darmowy program doradztwa zawodowego wspierający uczniów, ich rodziców/opiekunów i nauczycieli w Brighton, Hove i Sussex (UK), oferujący dostosowane do indywidualnych potrzeb, indywidualne sesje doradztwa zawodowego, specjalnie opracowane materiały edukacyjne i spersonalizowane treści w mediach społecznościowych.

IMPACT GAMERS, zgłoszone przez Adama Syropa, to narzędzie wykorzystujące tworzenie gier jako technikę mentoringu i rozwoju młodych osób. Pomaga ono młodym osobom nabierać pewności siebie, poznawać nowych ludzi, tworzyć gry komputerowe i nabywać umiejętności ICT.

Kraje spoza partnerstwa

OPINTORI to popularna platforma doradztwa zawodowego w Finlandii, zgłoszona przez Tea Remahl i Osao Ovi. To zwycięskie narzędzie pośród uczestników pochodzących z innych krajów europejskich. Wielokanałowe usługi doradcze docierają do osób w każdym wieku, bez względu na ich status socjoekonomiczny czy miejsce zamieszkania. Z usług platformy korzystają setki osób co miesiąc, a poziom zadowolenia klientów wynosi 93%. Usługa ta jest prosta i wygodna w użyciu i można z niej korzystać anonimowo. Jest dostępna w Internecie przez całą dobę. Użytkownicy mają do dyspozycji samopomoc, mogą na różne sposoby pozostawiać wiadomości, korzystać z mediów społecznościowych, dzwonić lub spotykać się z doradcą osobiście. Zastosowanie platformy cyfrowej zmieniło pracę doradców, a także znacznie poprawiło jakość usług doradczych i poziom satysfakcji klientów.

Drugie miejsce zajęła strona PODEJMOWANIE LEPSZYCH DECYZJI DOTYCZĄCYCH KARIERY, zgłoszona przez profesora Itamara Gatiego z Izraela. To darmowa, anonimowa strona samopomocowa, pomagająca w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących kariery. Cel ten osiągany jest poprzez (a) zwiększenie gotowości danej osoby do podjęcia decyzji związanej z karierą, (b) promocję świadomości w zakresie podejmowania decyzji oraz (c) przeprowadzanie użytkownika przez systematyczny, trzystopniowy proces (PIC), który zmniejsza złożoność sytuacji i nadmiar informacji.

WATCHADO.COM, zgłoszona przez Birgit Hartl z Austrii, to platforma orientacji zawodowej nowej generacji dla osób rozpoczynających pracę (14-30), która pomaga użytkownikom znaleźć swoje powołanie i zawód poprzez trzy kluczowe elementy. Platforma zawiera ponad 7000 nagrań wideo z pracownikami (od laureatów nagrody Nobla po przeciętnych obywateli). Tekstowe profile zawodów dodane do każdego z nagrań oferują użytkownikom dodatkowe informacje na temat wykształcenia, umiejętności itp. Narzędzie to zajęło trzecie miejsce w konkursie.

INNE WARTE UWAGI NAJLEPSZE PRAKTYKI ZGŁOSZONE DO KONKURSU:
• Gra fabularna Słuchaj swojego doradcy zawodowego – Stefan Kalpachev, Bułgaria.
• Internetowe narzędzie kariery Znam.be – Angel Georgiev, Bułgaria.
• Gra edukacyjna Praca pod lupą – Iliyana Kalinova, Bułgaria.
• Gra grupowa oparta na projektach „Twórz i wprowadzaj na rynek” – Elisaveta Zaykova, Bułgaria.
• Projekt zawodowych drzew genealogicznych dla uczniów szkół podstawowych – Tania Nikolova, Bułgaria.
• Szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego – Gergana Todorova, Bułgaria.
• Interaktywna gra dotycząca kariery „Mozaika”, analizująca szanse zawodowe oferowane przez uniwersytet – Teodora Milenkova, Bułgaria.
• Projekt „Wiem, potrafię, będę…” – Rumyanka Dimitrova, Bułgaria.
• Dom zawodów – Polina Karadzhova, Bułgaria.
• Gra planszowa „Czy jestem tą osobą?” – Rositsa Dimova, Bułgaria.
• Klub doradztwa zawodowego „Kierunki” – Slava Marinova, Bułgaria.
• Karton przyszłości – Amalia Kalamatianou, Grecja.
• Karty zrównoważonej kariery – Shékina Rochat, Szwajcaria.
• Doradztwo zawodowe Kipinä Sparks – Minna Kattelus, Finlandia.
• Ścieżka kariery – internetowy system doradztwa zawodowego i porad – Toni Babarovic & Iva Šverko, Chorwacja.
• Profolio.lv e-learningowa platforma szkoleniowa dotycząca kariery – SIA Karjeras Izaugsme, Łotwa.
• Mobilna/Dostępna w przeglądarce gra wspomagająca analizę osobistą i zawodową na potrzeby rozwoju kariery – Nurten Karacan Ozdemir, Turcja.
Wszystkie narzędzia przesłane w ramach konkursu opisane są tutaj (j.angielski)