Promocja przyszłościowego doradztwa zawodowego — kluczowe przesłanie płynące z projektu FUTURE

Autor: CIAPE i BFE

Najważniejsze wnioski w zakresie polityki
1.Należy opracować podejście obejmujące wszystkie osoby zainteresowane oraz wprowadzić wspólną odpowiedzialność za zaspokajanie potrzeb pokolenia Z w zakresie doradztwa zawodowego

W dyskursie dotyczącym umiejętności i pracy duży nacisk kładzie się na konieczność szybkiego przejścia od podejścia silosowego do systemowego.
Projekt Future postuluje nowy paradygmat dla młodych ludzi, wychowawców i przywódców. Nie wystarczy pokazywać dzieciom, JAK zmienia się świat. Muszą też zrozumieć DLACZEGO się zmienia, JAKIE wyzwania i zawody się z tym wiążą oraz jakiego rodzaju UMIEJĘTNOŚCI będą potrzebne. Usługi w zakresie doradztwa zawodowego muszą zostać przekształcone w PRZYSZŁOŚCIOWE DORADZTWO, a polityka w zakresie doradztwa i edukacji – w PRZYSZŁOŚCIOWE PRZYWÓDZTWO. Czytaj dalej

The FUTURE partnership presented the results of the 3-year initiative during a European webinar, involving more than 90 participants.

11.11.2020

Presentation

ZOOM video recording from the event

Demonstration video of the Future Time Traveller platform

It’s three years now since the start of this forward-looking project FUTURE and we are extremely proud with the results it has produced. The project aims to foster innovation and future-looking mindset in career guidance practitioners, experts and young people.

Czytaj dalej