Możliwości wspólnego przekształcania poradnictwa zawodowego przy użyciu innowacyjnych technologii

Analizując potencjał zatrudnienia młodych ludzi na przyszłym rynku pracy, warto rozpocząć od przeglądu faktów i liczb dotyczących tego tematu, a także przypomnienia kamieni milowych kształtujących odpowiedni krajobraz polityczny i legislacyjny. Przyjmując ten krok za pewnik, warto podkreślić, że nieprzypadkowo główne ustalenia wynikające z ostatnich opracowań na temat umiejętności rynku pracy (patrz np. Ostatni raport Future of Jobs lub Panorama Skills) są zgodne z obecnymi zarysowanymi standardami w dziedzinie edukacji i zatrudnienia poprzez szereg reform będących centralnym punktem programu polityki UE na okres po 2020 r. (Cele młodzieży do 2027 r. lub DigComp 2.1., aby wymienić tylko kilka). Czytaj dalej

Wyniki badania pilotażowego

Po przeprowadzeniu technicznych testów wewnątrz konsorcjum nadszedł czas na wdrożenie pilotażowe. Celem tego etapu było zweryfikowanie wśród ludzi niezwiązanych z projektem – zarówno młodych ludzi jak i profesjonalistów – przyjętej przez konsorcjum metodologii tworzenia gier edukacyjnych opartych na scenariuszach. W tym celu przygotowano dwa osobne badania ankietowe skierowane do dwóch grup użytkowników. Czytaj dalej

Jak zastosować podejście oparte na grze i scenariuszu do poradnictwa zawodowego

Autor:   Antonia Schorer

Innovation in Learning Institute; Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg; Germany

Cyfryzacja i początek czwartej rewolucji przemysłowej zmieniają nasz sposób pracy. Zmiany te mają wpływ zarówno na sposób pracy ludzi, jak i na wymagane indywidualne umiejętności i kompetencje. Dlatego konieczne jest optymalne przygotowanie młodych ludzi do pracy w przyszłości i wspieranie ich w radzeniu sobie z przyszłym światem pracy. Usługi poradnictwa zawodowego muszą ewoluować w kierunku poradnictwa w przyszłości. Polityka edukacyjna powinna w przyszłości stać się przywództwem. Taki jest cel projektu FUTURE TIME TRAVELER, który ma na celu przygotowanie nowej generacji do pracy w przyszłości dzięki innowacyjnemu podejściu opartemu na grach. Na tej podstawie powstaje jednak pytanie, w jaki sposób wysiłki w zakresie poradnictwa zawodowego można osiągnąć poprzez podejście oparte na grach i scenariuszach oraz w jaki sposób można je zastosować. Czytaj dalej