The FUTURE partnership presented the results of the 3-year initiative during a European webinar, involving more than 90 participants.

11.11.2020

Presentation

ZOOM video recording from the event

Demonstration video of the Future Time Traveller platform

It’s three years now since the start of this forward-looking project FUTURE and we are extremely proud with the results it has produced. The project aims to foster innovation and future-looking mindset in career guidance practitioners, experts and young people.

Czytaj dalej

Możliwości wspólnego przekształcania poradnictwa zawodowego przy użyciu innowacyjnych technologii

Analizując potencjał zatrudnienia młodych ludzi na przyszłym rynku pracy, warto rozpocząć od przeglądu faktów i liczb dotyczących tego tematu, a także przypomnienia kamieni milowych kształtujących odpowiedni krajobraz polityczny i legislacyjny. Przyjmując ten krok za pewnik, warto podkreślić, że nieprzypadkowo główne ustalenia wynikające z ostatnich opracowań na temat umiejętności rynku pracy (patrz np. Ostatni raport Future of Jobs lub Panorama Skills) są zgodne z obecnymi zarysowanymi standardami w dziedzinie edukacji i zatrudnienia poprzez szereg reform będących centralnym punktem programu polityki UE na okres po 2020 r. (Cele młodzieży do 2027 r. lub DigComp 2.1., aby wymienić tylko kilka). Czytaj dalej

Wyniki badania pilotażowego

Po przeprowadzeniu technicznych testów wewnątrz konsorcjum nadszedł czas na wdrożenie pilotażowe. Celem tego etapu było zweryfikowanie wśród ludzi niezwiązanych z projektem – zarówno młodych ludzi jak i profesjonalistów – przyjętej przez konsorcjum metodologii tworzenia gier edukacyjnych opartych na scenariuszach. W tym celu przygotowano dwa osobne badania ankietowe skierowane do dwóch grup użytkowników. Czytaj dalej