Dostosowanie poradnictwa zawodowego do potrzeb pokolenia Z w zakresie przyszłych umiejętności, miejsc pracy i perspektyw zawodowych poprzez opartą na grach platformę wirtualnej rzeczywistości

WYKORZYSTANIE UCZENIA SIĘ OPARTEGO NA GRACH W PORADNICTWIE ZAWODOWYM

Główne cechy podejścia do uczenia się opartego na grach w poradnictwie zawodowym zostaną ponownie omówione w tym artykule, wraz z niektórymi korzyściami i najlepszymi przykładami dla praktyków poradnictwa zawodowego pracujących z młodymi ludźmi z pokolenia Z..

Kompetencje i umiejętności, które młodzi ludzie muszą posiadać na rynku pracy, powinny zostać najpierw uwzględnione w tym kontekście. Aby wejść w świat pracy, młodzi ludzie muszą zdawać sobie sprawę z możliwości kariery, zdobywać wiedzę i rozumieć trendy na rynku pracy. Niezbędne jest również, aby osoby zajmujące się doradztwem doradzające młodym ludziom w fazie przejściowej były stale aktualizowane na temat istniejących narzędzi wyszukiwania informacji o nowych miejscach pracy i perspektywach kariery. Dlatego młodzi ludzie musieliby być informowani o umiejętnościach potrzebnych w przyszłym świecie pracy i zdobywać świadomość zmian na rynku pracy, a mianowicie poprzez identyfikowanie wiarygodnych źródeł informacji o nowych miejscach pracy, które pojawią się i jeszcze nie istnieją.

Poradnictwo zawodowe pozwala młodym ludziom czuć się wspieranym podczas podejmowania decyzji zawodowych, wypracowania pewnej postawy wobec przyszłości, samookreślenia się i odgrywania aktywnej roli we własnym życiu. Uczenie się oparte na grach może mieć pozytywny wpływ na poradnictwo zawodowe dla młodych ludzi, szczególnie ze względu na przekształcenie edukacji zawodowej w projekt współpracy, promowanie umiejętności krytycznego myślenia uczniów, motywowanie ich do „uczenia się poprzez działanie” i pomaganie im w znalezieniu nowych sposobów przezwyciężyć wyzwania, wykorzystać wiedzę na nowe sposoby i „myśleć jak profesjonalista” (Shaffer, 2015).

To podejście do uczenia się oparte na grach odnosi się do zabawnych gier koncentrujących się na aspektach edukacyjnych. Zastosowanie tego podejścia do poradnictwa zawodowego u młodych ludzi może być korzystne dla nich i ich doradców, aby wspólnie znaleźć i stosować strategie rozwiązywania problemów, a także wspierać aktywne i wciągające doświadczenie edukacyjne, które może być wysoce motywujące z punktu widzenia uczenia się , szczególnie jeśli uczniowie uważają gry za bardzo wciągające i zabawne (Masuch i in., 2011). Korzystne jest również stymulowanie kreatywności i radosnych emocji, wzmacnianie więzi społecznych poprzez kontakt z innymi graczami / doradcami zawodowymi / nauczycielami i postaciami niebędącymi graczami, przenoszenie wcześniejszej wiedzy do nowych kontekstów, pokonywanie wyzwań i rozwiązywanie prawdziwych problemów bez proszenia o nic w powrót w trakcie gry (McConigal 2011).

Środowiska uczenia się oparte na grach można rzeczywiście postrzegać jako rozszerzenie tradycyjnej praktyki poradnictwa zawodowego, reprezentujące skuteczną metodę uczenia się, która jest bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi z pokolenia Z, ponieważ łączą ich z doświadczeniami cyfrowymi i zachęcają ich do proaktywnego podejmowania przemyślanych decyzji.

 

8 PRZYKŁADÓW NAJLEPSZYCH PRAKTYK W NAUCE NA GRZE STOSOWANYCH DO PORADNIKÓW KARIERY

 

1. Atlas of Emerging Jobs (http://atlas100.ru/en/catalog/)

Platforma pokazuje, jak rozwój technologiczny i inne zmiany wpłyną na miejsca pracy w branżach. Katalog zawiera informacje na temat szeregu nowych miejsc pracy, które powinny powstać przed 2030 r., Trendów, które będą kontynuowane, oraz umiejętności, których będą potrzebować. Treść opisuje także dziesiątki zawodów, które pojawią się w następnej dekadzie. Edukacyjne bajki pomagają użytkownikom odkrywać przyszłe miejsca pracy i podejmować decyzje dotyczące ich kariery.

2. Design the Future Platform (https://www.designthefuture.pt/)

Platforma eksploracji zawodowej od Better Future Association zapewnia użytkownikom dostęp do filmów i raportów na temat różnych zawodów i opcji szkoleniowych, umożliwiając im odkrywanie świata zawodów zgodnie z ich zainteresowaniami. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kilku programów akademickich, otrzymywać informacje o kursach i instytucjach, a nawet zaprojektować własny profil zawodowy. Ostatecznie użytkownicy mają zestaw zawodów skorelowanych z ich profilem zawodowym. Platforma jest dostępna tylko w języku portugalskim, jest zarządzana przez Portugalskie Stowarzyszenie Rozwoju Kariery i wspierana przez uniwersytety Santander.

3. EMPLAY – Employability Tools (https://emplay.eu/)

Jest to projekt Erasmus + koncentrujący się na tworzeniu przyjaznych i przydatnych narzędzi dla młodych dorosłych w celu opracowania wysokiej jakości systemów wsparcia dla ich szans na zatrudnienie. Ma on na celu zwiększenie gotowości młodych ludzi do angażowania się w przedsiębiorczość, zwiększenie szans na zatrudnienie i uznanie umiejętności osobistych i zawodowych, a także wspieranie współpracy między różnymi podmiotami z różnych krajów w różnych obszarach (organizacje pozarządowe, firmy, organy publiczne). Wreszcie, celem jest pomoc młodym ludziom w rozwijaniu ich kluczowych kompetencji w zakresie zdolności do zatrudnienia, z wykorzystaniem opracowanych narzędzi.

4. FUTURE (https://future-time-traveller.eu)

Platforma FUTURE Time Traveler przedstawia zawody przyszłości w wirtualnym świecie, oferując interakcje społeczne na nowe sposoby. Scenariusze tej gry kariery można przeżyć poprzez awatara, używając tekstu, mowy, obrazów graficznych, gestów i przedmiotów. Użytkownik platformy może zagrać w siedem misji, a po ukończeniu każdej misji nauczy się: identyfikować wiarygodne źródła informacji o nowych zawodach (misja 1); zdobędzie wiedzę i zrozumie zmiany zachodzące na rynku pracy (misja 2); otrzymya informacje na temat umiejętności wymaganych w przyszłości, będzie bardziej wrażliwy na trendy na rynku pracy i przyjmowanie różnych perspektyw (misja 3); uświadomi sobie społeczne wyzwania związane z wszechobecną cyfryzacją i wypracuje pozytywne nastawienie do przyszłości (misja 4); podniesie umiejętności krytyczne w ocenie decyzji zawodowych (misja 5); uzyska wsparcie  w zakresie kreatywności i pielęgnowania ducha przedsiębiorczości; uzyska pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących wyborów zawodowych popartych odpowiednimi informacjami oraz uświadomi sobie swoje możliwości kariery (misja 6); uzna swoją aktywną rolę w możliwości kształtowania własnego życia, a także przekona się o potrzebie współpracy (misja 7).

5. Get a Life (http://getalife.fi/game/getalife?lang=en-US)

Narzędzie do symulacji kariery dla studentów uniwersytetów, które promuje myślenie przyszłościowe, proaktywność i planowanie kariery w celu przewidywania przyszłych kierunków życia zawodowego i społeczeństwa. Pozwala użytkownikom odkrywać i wyobrażać sobie ich przyszłe ścieżki kariery i edukacji w ciągu najbliższych 20 lat.

6. Job Simulator: The 2050 Archives (https://jobsimulatorgame.com/)

Jest rok 2050, a roboty zastąpiły wszystkie ludzkie prace. A jednak maszyny dostarczyły ludziom rozrywki: symulacja tego, jak wyglądała praca. Gra wirtualnej rzeczywistości (VR) pozwala graczom doświadczyć, jak to jest wykonywać pracę od 9 do 5, i przeżyć chwale pracy w biurze. Gra ma komediowy charakter, ponieważ roboty, które wyobrażały sobie symulację, często źle interpretują aspekty życia biurowego dla ludzi.

7. KAHOOT! (https://kahoot.com)

Jest to platforma edukacyjna oparta na grach, w której możesz projektować quizy wielokrotnego wyboru i zawierać filmy, zdjęcia lub inną grafikę. Szczególnie nadaje się do pracy w grupach, np. w klasach szkolnych. Uczniowie mogą pracować nad pytaniami z quizu na własnych urządzeniach (laptop, smartfon), projektować własne Kahoot i doskonalić swoje umiejętności na inne sposoby.

8. VELOCITY (http://velocity-project.eu/)

Środowisko uczenia się w wirtualnym świecie dla rozmówców pracy. Zawiera siedem scenariuszy: przygotowanie do rozmowy; ubiegać się o otwarcie pracy; przyjąć / odrzucić ofertę pracy; zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także stymulowanie najczęściej używanych rodzajów rozmów kwalifikacyjnych – rozmowa osobista, rozmowa kwalifikacyjna i rozmowa panelowa.