Sprawozdanie w realizacji polityki doradztwa zawodowego

W pierwszych miesiącach projektu przeprowadziliśmy ankietę internetową wśród 159 młodych ludzi (15-20 lat), 39 doradców zawodowych i 16 ekspertów w 7 krajach partnerskich – Bułgarii, Niemczech, Grecji, Włoszech, Polsce, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

88% młodych ludzi, którzy wzięli udział w badaniu, uznało, że ważne jest, aby byli oni informowani o pracy w przyszłości i zmianach w świecie pracy. Jednakże połowa młodych ludzi nie jest obecnie wykształcona lub poinformowana na ten temat w szkole lub nieformalnie. Tylko 1/3 młodych ludzi wierzy, że jest świadoma trendów i wiarygodnych źródeł informacji. 58% respondentów uważa, że jest poinformowanych lub raczej poinformowanych o przyszłej pracy, zdaniem większości praktyków zawodowych i ekspertów nie jest to jednak prawdą. Czytaj dalej