Τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του έργου  θα διεξαγάγουμε μια μελέτη χαρτογράφησης πολιτικής “Ατζέντα επαγγελματικής καθοδήγησης προσανατολισμένη στο μέλλον προετοιμασία των νέων για μελλοντικές θέσεις εργασίας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών σταδιοδρομίας”. Η μελέτη θα επικεντρωθεί σε 3 κρίσιμους παράγοντες::

  • Στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις μελλοντικές θέσεις εργασίας;
  • Στην ικανότητα των επαγγελματιών του επαγγελματικού προσανατολισμού για καινοτομία; και
  • Στο ρόλο της υποστήριξης πολιτικής για βιώσιμη, ποιοτική και καινοτόμο ανάπτυξη του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Τα ευρήματα της μελέτης θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια σεμιναρίων για τους διαμορφωτές πολιτικής στο τέλος του έτους.

Εν τω μεταξύ, θα ξεκινήσουμε την υλοποίηση της πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας και της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη παιχνιδοκεντρικών  σεναρίων.

Τον επόμενο χρόνο,, μετά από δοκιμές και πιλοτικές χρήσεις, η πλατφόρμα και η μεθοδολογία θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις επίδειξης και δημιουργικά σεμινάρια για την ανάπτυξη σεναρίων καινοτόμου επαγγελματικού προσανατολισμού.

Θα διοργανώσουμε διαγωνισμό για καινοτόμες υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και διαγωνισμό στο Facebook για τους νέους με θέμα: Χρονοκάψουλα-“Εργασίες του Μέλλοντος”.

Το 2020 θα επεξεργαστούμε το ηλεκτρονικό βιβλίο με τις βέλτιστες πρακτικές των καινοτόμων υπηρεσιών σταδιοδρομίας και θα προετοιμάσουμε μια έκθεση αποδείξεων πολιτικής σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου. Όλα τα προϊόντα θα συγκεντρωθούν σε μια έκθεση την FUTURE  Roadmap η οποία θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση της προσέγγισης του έργου, της μεθοδολογίας και των μηνυμάτων πολιτικής. Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε τελικές εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες των εταίρων.

 

Παραδοτέα

Μελέτη χαρτογράφησης πολιτικής