Η Κοινοπραξία του έργου FUTURE παρήγαγε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 

Μελέτη Χαρτογράφησης Πολιτικής
Διαθέσιμη στα Αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων

 

Παρουσίαση των πορισμάτων χαρτογράφησης πολιτικής
Διαθέσιμη στα Αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων

 

Πλατφόρμα Future Time Traveller career
Διαθέσιμη στα Αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων

 

Παρουσίαση από την εκδήλωση επίδειξης και των workshops καινοτομίας
Διαθέσιμη στα Αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων

 

E-book 38 καινοτόμων εργαλείων επαγγελματικής καθοδήγησης

Παρουσίαση όλων των ιδεών (Αγγλικά)

Για πληροφορίες για τον διαγωνισμό πατήστε εδώ

 

Χρονοκάψουλα με 93 δουλειές του Μέλλοντος

Παρουσίαση όλων των ιδεών (Αγγλικά)

Για πληροφορίες για τον διαγωνισμό πατήστε εδώ

 

Έκθεση Οδικού Χάρτη για το FUTURE
Διαθέσιμη στα Αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων

 

Παρουσίαση της τελικής εκδήλωσης του έργου
Διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά

 

Σελίδα στο Facebook