Διαμορφώνοντας την επαγγελματική καθοδήγηση για μελλοντικές ικανότητες , δουλειές και ευκαιρίες καριέρας της γενιάς Ζ μέσω μια παιχνιδοκεντρικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας

Συγγραφείς: Aspire-igen και BFE

“Ένας από τους κύριους στόχους του έργου FUTURE είναι να δοθεί ώθηση στη μελλοντική πολιτική συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και παροχή όμοιων υπηρεσιών. Για να βελτιώσει την επαγγελματική καθοδήγηση των επαγγελματιών και την ικανότητα των ειδικών για καινοτομία, η κοινοπραξία σε συνεργασία με πολλούς φορείς ξεκίνησε έναν Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Καινοτόμα Εργαλεία Καθοδήγησης Καριέρας (European Contest for Innovative Career Guidance Tools). Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και στόχευε στην ενίσχυση, αναγνώριση και προώθηση ορθών πρακτικών καινοτόμων εργαλείων βασισμένων σε παιχνίδια για καθοδήγηση, ενημέρωση και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Ήταν ανοιχτός για επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 38 καινοτόμα εργαλεία καριέρας από 13 χώρες έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, το οποίο καταδεικνύει το φάσμα ψηφιακών και μη ψηφιακών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού για να υποστηρίξουν τους πελάτες τους στον προγραμματισμό και τις φιλοδοξίες της σταδιοδρομίας τους – επιτραπέζια παιχνίδια, διαδικτυακά εργαλεία αξιολόγησης, δραστηριότητες στην τάξη, εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, πλατφόρμες επαγγελματικού προσανατολισμού, βιωματικές δραστηριότητες μάθησης βάσει έργων. Οι βραβευμένες καλύτερες πρακτικές, που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι το απαύγασμα έμπνευσης που δείχνει ποιο είναι το μέλλον του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Βουλγαρία
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στις Transformika Coaching Cards που αναπτύχθηκαν από την Iana Avramova. Αυτό είναι ένα βραβευμένο εργαλείο βασισμένο σε ισχυρές ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμους για την επίλυση προσωπικών ή επαγγελματικών προκλήσεων. Οι κάρτες καλύπτουν 32 θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε σαφήνεια σχετικά με τους στόχους και τις προκλήσεις σας. Οι ισχυρές διαδοχικές ερωτήσεις σας καθοδηγούν ομαλά στη διαδικασία. Η υποβολή των σωστών ερωτήσεων σάς βοηθά να κατανοήσετε και να ζήσετε τη ζωή από εντελώς διαφορετικές οπτικές γωνίες και προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Οι κάρτες παρέχουν ερωτήσεις που σας βοηθούν να μετακινηθείτε από το αναλυτικό στο δημιουργικό ημισφαίριο του εγκεφάλου σας. Το εργαλείο είναι αφιερωμένο στην αφύπνιση της εσωτερικής σας δύναμης, προκαλεί περιέργεια, ενσυναίσθηση και σας βοηθά να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές σας. Το σετ διατίθεται σε έντυπη και ψηφιακή έκδοση.
Καλύψτε τις ανάγκες σας, Ανακαλύψτε την καριέρα σας (Cover your needs, Discover your career – Creative Toolbox) – Το Creative Toolbox, που παρουσιάστηκε από το Public Compass, επιλέχθηκε στη 2η θέση. Είναι ένα διαδραστικό εργαλείο καθοδήγησης σταδιοδρομίας που αναπτύχθηκε ως μέρος ενός ευρωπαϊκού έργου που στοχεύει στην προώθηση της αυτογνωσίας, του προσωπικού και του επαγγελματικού σχεδιασμού. Βασίζεται στη βιωματική μάθηση και περιλαμβάνει 3 συστατικά: κάρτες με μεταφορικό περιεχόμενο, οι οποίες προκαλούν αυτογνωσία. Προσωπική ανάπτυξη σε καμβά για τον καθορισμό προσωπικών και επαγγελματικών στόχων και ένα σετ καθοδήγησης που χρησιμοποιείται για τη συζήτηση σεναρίων σταδιοδρομίας.
Το Μονοπάτι της Καριέρας μου (My Career Path), παρουσιάστηκε από την Elitsa Kostova, κέρδισε την 3η θέση. Συνδυάζει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με σχετικές δραστηριότητες και ερωτηματολόγια σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Τα εργαλεία του παιχνιδιού υποστηρίζουν τους νέους (14-21 ετών) στη δημιουργία ενός προφίλ της πιο κατάλληλης καριέρας για αυτούς και στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων και των ταλέντων τους. Μαζί με αυτό, βελτιώνουν τις γνώσεις τους για διαφορετικές θέσεις εργασίας και για την έναρξη της καριέρας τους. Το παιχνίδι έχει δοκιμαστεί με 2000 συμμετέχοντες με επίπεδο (σκορ) ικανοποίησης 9,4 στα 10 και 78% εφαρμογή του προγράμματος καριέρας. Βοηθά τους νέους να βελτιώσουν τον καθορισμό των στόχων τους, τον αυτο-προβληματισμό τους και την αίσθηση πρωτοβουλίας που έχουν.

Γερμανία
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (CAREER CHECK WITH PERSONAL INDOOR COURSE FOR EDUCATION FAIRS), παρουσιάστηκε από το BIZ (Beratungs- und Informationszentrum für Bildung und Beruf; Counselling and Information Centre for Education and Career), βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο στη Γερμανία. Το «ιδιαίτερο μάθημα» αποτελείται από δύο συμπληρωματικές διαδικτυακές εφαρμογές. Το “”Career Check”” («Έλεγχος Σταδιοδρομίας») είναι ένα σύντομο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο το οποίο μπορείτε να βρείτε στην αρχική σελίδα του διοργανωτή. Απευθύνεται σε μαθητές που βρίσκονται στη διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας. Με τη βοήθεια 30 ερωτήσεων, επιβεβαιώνονται τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Αυτό οδηγεί σε έναν κώδικα ενδιαφερόντων που βασίζεται στα πεδία ενδιαφέροντος. Με τον κωδικό αποτελεσμάτων παίρνουν ένα μεμονωμένο σχέδιο στο πεδίο πληροφοριών. Σε αυτό το σχέδιο, ο προσωπικός τους κωδικός χρησιμοποιείται για να τους δείξει μια διαδρομή μέσω του εκθεσιακού χώρου και των στάσεων επαγγελματικής και περαιτέρω κατάρτισης προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντά τους. Κατά μήκος αυτής της «διαδρομής», μπορούν να βρουν το δρόμο τους απευθείας και εύκολα στα εκθεσιακά περίπτερα όπου παρουσιάζονται τα επαγγέλματα που ταιριάζουν με το ενδιαφέρον τους.
H ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ARISTON (ARISTON VOCATIONAL APTITUDE TEST) βοηθά τους χρήστες να βρουν ποια επαγγέλματα τους ταιριάζουν καλύτερα. Αφού πραγματοποιηθεί μια δοκιμή που βασίζεται σε υπολογιστή, ο πελάτης συζητά τα αποτελέσματα με έναν ειδικά εκπαιδευμένο σύμβουλο σταδιοδρομίας. Αυτό θα βοηθήσει τους πελάτες να κατανοήσουν περισσότερα για τις δεξιότητές τους και τα ταλέντα τους, τον επαγγελματικό τύπο τους, την αυτοεκτίμηση τους και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και να μάθουν για δουλειές που τους ταιριάζουν καλύτερα.

Ελλάδα
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (EDUCATIONAL DRAMA IN THE SERVICE OF CAREER COUNSELLING). Η συγκεκριμένη πρακτική παρουσιάστηκε από την Ιωάννα Παπαβασιλείου και τη Χριστίνα Ζουρνά. Ως διδακτορική διατριβή και για πρώτη φορά διεθνώς, διεξάγεται έρευνα για τη μελέτη του αντίκτυπου της βιωματικής μεθόδου Drama Training (DT) στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, λήψης αποφάσεων και στην ανάπτυξη αυτάρκειας στις επιλογές σταδιοδρομίας. Σημαντικά ζητήματα που μελετά η DT μέσω κατάλληλης ιστορίας (πραγματική ή φανταστική) και επιλεγμένες τεχνικές κάθε φορά: εξερεύνηση του εαυτού είτε έμμεσα, είτε άμεσα συνδεδεμένη με το περιβάλλον (οικογένεια / κοινωνικό, εργασία / επαγγελματικό), διάφορες μορφές διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω αναζήτησης, διατύπωση και διερεύνηση πιθανών εναλλακτικών επιλογών ως προς διλήμματα ή προβλήματα, καθώς και των συνεπειών τους. Στο DT, τα άτομα συμμετέχουν ως προσωπικότητες (αίσθηση και συναίσθημα), βιώνουν εμπειρίες ως υποκείμενα που ενεργούν, αντιδρούν, αλληλεπιδρούν και αντανακλούν τις ενέργειές τους και τις αποφάσεις τους, σε ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον αποδοχής και προσωπικής έκφρασης.
. ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ (PAINTING THE JOBS OF THE FUTURE), υποβλήθηκε από την Ελένη Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτικό και η συγκεκριμένη πρακτική επελέγη στη δεύτερη θέση. Τα παιδιά ζωγράφισαν με πινέλα και χρώματα σε χαρτί μεγάλου μεγέθους τα επαγγέλματα που φαντάζονταν ότι θα υπάρχουν στο μέλλον. Δούλεψαν μαζί ως ομάδα, ανταλλάσσοντας ιδέες και προτάσεις για μελλοντικές θέσεις εργασίας και πως θα παρουσιάζονταν αυτές σε χαρτί.
ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ SCRABBLE, ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (A DIFFERENT SCRABBLE, WITH CAREER WORDS) στάλθηκε από την Γεωργία Κανέλλου, Εκπαιδευτικό και επελέγη στην τρίτη θέση. Το Scrabble είναι ένα κλασικό παιχνίδι λέξεων, αλλά το έχουμε προσαρμόσει έτσι ώστε να σχετίζεται με τη σταδιοδρομία. Κάθε παιδί θα σχεδίαζε τυχαία πλακίδια 7 γραμμάτων και θα προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τα γράμματά του για να δημιουργήσει λέξεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία.

Ιταλία
Η IL BRUCOFARFALLA: FANTASIA PER CRESCERE παρουσιάστηκε από τους Federico Valerio, Arianna Palmieri και Daniele Angelelli, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο. Η Il Brucofarfalla είναι μια μοναδική κοινωνική εταιρεία: είναι ο πρώτος εκδοτικός οίκος για παιδιά που τον διαχειρίζονται μαζί με άτομα με ειδικές ανάγκες, καταρχάς εκπαιδευμένα και υποστηριζόμενα από επαγγελματίες. Τα μαθήματα συλλογικής γραφής, η εκπαίδευση για τα μέσα ενημέρωσης και η διαχείριση των επιχειρήσεων συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου και της κοινότητας στην οποία ζει.
Η δεύτερη θέση απονεμήθηκε στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (VOCATION STORY). Ο Girolamo είναι ένας «ανθρωπιστής σύμβουλος» και το έργο του απευθύνεται σε εφήβους με σκοπό να συνδυάσει την επαγγελματική / προσωπική τους κλίση με τα ταλέντα τους, προκειμένου να είναι σε θέση να σκιαγραφήσουν μια στρατηγική για τη βελτίωση των δεξιοτήτων που είναι σύμφωνες με τις επιθυμίες τους.
Η ΑΡΜΟΝΙΑ: ΣΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ (HARMOONIA: SAVE THE GUARDIANS) είναι μια εφαρμογή για παιχνίδια που έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την UN’s SDGs Agenda 2030 και να προωθήσει την υιοθέτηση ενάρετων συμπεριφορών, προς τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό του περιβάλλοντος. Η Harmoonia πήρε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό στην Ιταλία.

Πορτογαλία
TRIVIAL ΤΑΛΕΝΤΩΝ, υποβλήθηκε από μία ομάδα με υπεύθυνο τον Rui Nabeiro, από το Postgraduate International Centre και κέρδισε το πρώτο βραβείο στην Πορτογαλία. Είναι ένα παιχνίδι που σκοπεύει να εργαστεί σε εγγενείς έννοιες, με χαλαρό και άμεσο τρόπο, οδηγώντας τους υποψηφίους του Κέντρου QUALIFICA να αναγνωρίσουν τις βασικές ικανότητές τους και τα ταλέντα τους. Ενθαρρύνει τα άτομα να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους, να εξερευνήσουν τις λανθάνουσες δεξιότητές τους μέσω προβληματισμού σχετικά με την καθημερινή τους εμπειρία, να αναγνωρίσουν τα ταλέντα τους ως έναν τρόπο εκτίμησης και ανάπτυξης των δράσεων στη ζωής τους, να απομυθοποιήσουν τα εμπόδια και να βρουν ισορροπία για την επίτευξη των στόχων τους. Ως αποτέλεσμα, οι παίκτες βελτιώνουν την αυτογνωσία τους και αναγνωρίζουν τα ταλέντα τους.
INKLUD: ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ δημιουργήθηκε από την Nuno Lopes και επιλέχθηκε στη δεύτερη θέση. Είναι ένα ψηφιακό παιχνίδι περιπέτειας για επαγγελματίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και προσωπικής ανάπτυξης που εργάζονται με νέους ηλικίας 14-21 ετών, που κινδυνεύουν από εγκατάλειψη και κοινωνικό αποκλεισμό.
ORIENT’ARTE παρουσιάστηκε από την Σόφια Ροντρίγκες και είναι ένα ψυχο-εκπαιδευτικό έργο για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη με τη χρήση του κινηματογράφου που επιδιώκει να διερευνήσει τον αντίκτυπο του κινηματογράφου στη βελτίωση της ανάπτυξης των εφήβων σε επαγγελματικό, προσωπικό, δημιουργικό και κοινωνικό επίπεδο.

Πολωνία
ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (CAREER MAP) παρουσιάστηκε από τις Anna Stokowska και Małgorzata Kazubska, είναι ένα δωρεάν εργαλείο που υποστηρίζει την εφαρμογή θεμάτων στον τομέα της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής στο σχολείο. Μια βάση δεδομένων με περισσότερα από 500 επαγγέλματα και ιδέες είναι διαθέσιμη για μαθήματα από το νηπιαγωγείο έως τις τελικές εξετάσεις. Ο χάρτης καριέρας δεν είναι μόνο ένας ιστότοπος, αλλά περιλαμβάνει και δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών συμβουλών στην Πολωνία μέσω εκπαίδευσης και εκδηλώσεων, καθώς και μέσω της ανάπτυξης πόρων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ηνωμένο Βασίλειο
PANJANGO υποβλήθηκε από τον Jon Maiden και κέρδισε το διαγωνισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένας κόσμος βιωματικής μάθησης, τόσο online όσο και offline, που συνδέει τη μάθηση με τη ζωή και εξοπλίζει τους νέους με τις πρακτικές γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία για να βρουν το σκοπό τους και να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους. Τα παιχνίδια και οι πόροι του Panjango απευθύνονται σε νέους ηλικίας 8-13 ετών (η φάση μετάβασης μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου). Το Panjango Online είναι ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης που επιτρέπει στους νέους να εξερευνήσουν τον κόσμο της εργασίας μέσω προκλήσεων γνώσης, δεξιοτήτων και εμπειριών με βάση τα τεκταινόμενα που σχετίζονται με περισσότερες από 120 διαφορετικές θέσεις εργασίας.
ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΟΥ (GET CAREER CONFIDENT) δημιουργήθηκε από την Miranda Glavin και είναι ένα ολοκαίνουργιο, δωρεάν πρόγραμμα καθοδήγησης σταδιοδρομίας που υποστηρίζει τους μαθητές, τους γονείς / φροντιστές και τους καθηγητές τους στο Μπράιτον, Χόουβ και Σάσεξ (Ηνωμένο Βασίλειο) που προσφέρει εξατομικευμένες συνεδρίες συμβουλευτικής καριέρας σε έναν προς έναν, ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος και στοχευμένο κοινωνικό περιεχόμενο πολυμέσων.
IMPACT GAMERS παρουσιάζεται από τον Adam Syrop και χρησιμοποιεί την κατασκευή παιχνιδιών ως εργαλείο καθοδήγησης και ανάπτυξης των νέων. Βοηθά τους νέους να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να γνωρίσουν νέους φίλους, να δημιουργήσουν παιχνίδια στον υπολογιστή και να καλλιεργηθούν δεξιότητες ΤΠΕ.

Μη-εταίροι χώρες
OPINTORI είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα επαγγελματικού προσανατολισμού (διαθέσιμο 24 ώρες και τις 7 ημέρες της εβδομάδας) στη Φινλανδία, που παρουσιάζεται από τους Tea Remahl & Osao Ovi. Ήταν το εργαλείο για τους συμμετέχοντες που προέρχονταν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η πολυκαναλική υπηρεσία καθοδήγησης προσεγγίζει άτομα από όλες τις ηλικίες, ανεξαρτήτου κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ή του τόπου κατοικίας τους. Εκατοντάδες άτομα χρησιμοποιούν την υπηρεσία κάθε μήνα και το ποσοστό ικανοποίησης των πελατών είναι 93%. Η υπηρεσία είναι εύκολη και άνετη στη χρήση και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ανώνυμα. Η υπηρεσία είναι ανοιχτή 24/7 στο Διαδίκτυο. Οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν έξυπνη αυτοβοήθεια, να συνομιλούν, να αφήνουν μηνύματα με διαφορετικούς τρόπους, να χρησιμοποιούν κοινωνικά μέσα, να καλούν ή να έρχονται για να γνωρίσουν τον σύμβουλό τους πρόσωπο με πρόσωπο. Η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας άλλαξε το έργο των συμβούλων και ενημέρωσε την υπηρεσία καθοδήγησης και τόνωσε την ικανοποίηση των πελατών.
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (MAKING BETTER CAREER DECISIONS), παρουσιάστηκε από τον καθηγητή Itamar Gati από το Ισραήλ και επιλέχθηκε στην δεύτερη θέση. Είναι ένας δωρεάν, ανώνυμος ιστότοπος αυτοβοήθειας που βοηθά τα άτομα να λάβουν καλύτερες αποφάσεις σταδιοδρομίας. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με (α) αύξηση της ετοιμότητας λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας του ατόμου, (β) προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη λήψη αποφάσεων του ατόμου, (γ) καθοδήγηση του ατόμου μέσω μιας συστηματικής διαδικασίας τριών σταδίων (PIC) που μειώνει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας και την υπερφόρτωση των πληροφοριών.
WATCHADO.COM, παρουσιάστηκε από την Birgit Hartl από την Αυστρία και είναι μια πλατφόρμα επόμενης γενιάς, προσανατολισμού σταδιοδρομίας για αρχάριους (14-30), η οποία βοηθά τους χρήστες να βρουν τις κλίσεις τους και μια δουλειά με 3 βασικά στοιχεία: Περισσότερα από 7000 βίντεο υπαλλήλων (από τους νικητές βραβείων Νόμπελ). Τα προφίλ εργασίας βάσει του κειμένου που προστίθενται σε κάθε βίντεο παρέχουν στους χρήστες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, τις δεξιότητες κ.λπ. Το εργαλείο κέρδισε την τρίτη θέση στον διαγωνισμό.

Άλλες Αξιοσημείωτες Καλές Πρακτικές που λάβαμε στον διαγωνισμό ήταν οι εξής:
• Ακούστε το παιχνίδι ρόλων του Συμβούλου Σταδιοδρομίας σας – Stefan Kalpachev, Βουλγαρία
• Χαρτόνια από το Μέλλον – Αμαλία Καλαματιανού, Ελλάδα
• Η Ταξινόμηση των Βιώσιμων Καρτών Σταδιοδρομίας (The Sustainable Career Cards Sort) – Shékina Rochat, Ελβετία
• Kipinä Sparks Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας – Minna Kattelus, Φινλανδία
• Μονοπάτι Σταδιοδρομίας (Career Path) διαδικτυακό σύστημα συμβουλευτικής και καθοδήγησης σταδιοδρομίας – Toni Babarovic & Iva Šverko, Κροατία
• Profolio.lv πλατφόρμα ηλεκτρονικής κατάρτισης σχετικά με τη σταδιοδρομία – SIA Karjeras Izaugsme, Λετονία
• Μια εμπειρία παιχνιδιού για κινητά ή διαδικτυακά μέσω υπολογιστή για προσωπική και επαγγελματική εξερεύνηση ως προς τη δημιουργία σταδιοδρομίας – Nurten Karacan Ozdemir, Τουρκία”

European-Innovation-Competition_38-best-practices_EN