Διαμορφώνοντας την επαγγελματική καθοδήγηση για μελλοντικές ικανότητες , δουλειές και ευκαιρίες καριέρας της γενιάς Ζ μέσω μια παιχνιδοκεντρικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας

Αφού πραγματοποιήθηκαν τεχνικές δοκιμές στα πλαίσια της σύμπραξης των εταίρων, έφτασε ο καιρός για πιλοτική εφαρμογή. Στόχος αυτού του σταδίου ήταν να εξακριβωθεί, μεταξύ των ανθρώπων που δεν σχετίζονται με το έργο – τόσο νέοι όσο και ειδικοί – η μεθοδολογία που υιοθέτησε η κοινοπραξία για τη δημιουργία παιδαγωγικών παιχνιδιών βασισμένων σε σενάρια. Για το σκοπό αυτό, δύο ξεχωριστές έρευνες απευθύνονταν σε δύο ομάδες χρηστών. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής υλοποίησης που πραγματοποιήθηκε σε 7 χώρες που ανήκουν στην σύμπραξη, συμμετείχαν 81 νέοι και 56 ειδικοί στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και παρατέθηκαν λεπτομερώς οι απόψεις τους σχετικά με τη χρησιμότητα της πλατφόρμας.

Στην πρώτη μελέτη, επιτρέψαμε στους νέους ανθρώπους να εισέλθουν πλήρως στον εικονικό κόσμο που είχε δημιουργηθεί, βλέποντας με κριτική ματιά το τελικό προϊόν, από την οπτική γωνία του παίκτη. Σχεδόν το 80% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι είχαν θετική ή πολύ θετική εμπειρία παιχνιδιού. Η συμμετοχή στην περιπέτεια που διαμορφώθηκε από εμάς τους προσέφερε διασκέδαση και η παρουσιαζόμενη μέθοδος απόκτησης γνώσης, όπως και η επαλήθευσή της σήμαινε ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στις δοκιμές θα χρησιμοποιούσαν ευχάριστα μια τέτοια πλατφόρμα για τη διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, π.χ. ως εργασία στο σπίτι (58%) ή στην τάξη (65%). Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι το γεγονός ότι μετά το ταξίδι στο χρόνο, το 69% των παικτών είπε ότι η στάση τους απέναντι στο μέλλον έχει αλλάξει. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ότι σε όλους τους τομείς που εξετάζουμε υπάρχει θετική επίδραση, όπως είναι η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των χρηστών σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και της εργασίας τους. Επιπλέον, το ίδιο το παιχνίδι τούς επέτρεψε να οπλιστούν με τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν το μέλλον.

Οι δοκιμές μεταξύ των παικτών μάς επέτρεψαν επίσης να επαληθεύσουμε το κατά πόσο κάθε αποστολής είναι εφικτό να υλοποιηθεί, γεγονός που οδήγησε σε κάποιες προσαρμογές στο ίδιο το παιχνίδι. Σε ορισμένα σημεία έχουμε τροποποιήσει ή συντομεύσει κείμενα και έχουμε κάνει διορθώσεις στα κουίζ.

Εξίσου σημαντική ήταν η διεξαγωγή μελέτης μεταξύ ειδικών κατά τη διάρκεια διμερών συναντήσεων και εκδηλώσεων σε όλες τις χώρες των εταίρων του έργου. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ειδικοί του επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματίες, μέλη κυβερνητικών ιδρυμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, εκπρόσωποι επαγγελματικών συμβουλευτικών φορέων, σύμβουλοι, καθώς και καθηγητές από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η ανταπόκριση από άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά σε καθημερινή βάση με τα θέματα που σχετίζονται με το έργο, ήταν συντριπτικά θετική. Σύμφωνα με τους ειδικούς (επαγγελματίες), το Future Time Traveler είναι μια πλατφόρμα που, χάρη στον συνδυασμό ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εικονικού κόσμου και της περιπέτειας, είναι μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική προσφορά. Το 99% των ειδικών πιστεύει ότι ο παίκτης έχει ενεργό ρόλο στο παιχνίδι και ότι ένας ενδιαφέρον τρόπος παρουσίασης περιεχομένου ενθαρρύνει τους νέους να τερματίσουν ολόκληρη την περιπέτεια. Ταυτόχρονα, ως προς τους εμπειρογνώμονες, το 75% των απαντήσεων τους υποδηλώνει ότι το παιχνίδι δεν είναι ένα συνηθισμένο «καλούπι» παιχνιδιού και επιτρέπει την προσαρμογή σε διαφορετικούς τρόπους μάθησης ανάλογα με τους παίκτες. Το ίδιο το gameplay προσφέρει ενδιαφέροντα μέσα για την παρουσίαση πληροφοριών και τη μεταφορά γνώσεων όταν αυτό είναι απαραίτητο. Οι επαγγελματίες είδαν επίσης τις δυνατότητες της πλατφόρμας ως εκπαιδευτικού εργαλείου που μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό θέμα. Πάνω από το 90% των ειδικών δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται τα καθήκοντα και η δομή της πλατφόρμας επιτρέπει τη χρήση της και εκτός του έργου Future.

Οι ειδικοί σχολίασαν όχι μόνο την ίδια την πλατφόρμα, αλλά και το περιεχόμενο που προτείνεται στο παιχνίδι και τη χρησιμότητά του για τους νέους. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, οι απαντήσεις ήταν ως επί το πλείστον θετικές. Οι νέοι, χάρη στην περιπέτεια και τον ενεργό ρόλο τους εντός αυτής, αποκτούν τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, τις νέες θέσεις εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, όπως και τη σημασία του ενεργού ρόλου τους στη διαμόρφωση του δικού τους μέλλον.

Είμαστε πολύ περήφανοι για όσα έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής στο έργο. Επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα των ερευνών και των απόψεων των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις παρουσίασης, ο ορθός τρόπος που προσεγγίσαμε το έργο.

Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας για το έργο. Συμπληρώστε τη φόρμα που θα μας επιτρέψει να εκτιμήσουμε καλύτερα τον αντίκτυπο του έργου FUTURE Time Traveller.

https://docs.google.com/forms/d/1TYG1TVZ5WlkKV0TcVrkzlitBXgGJdCmzs0TC0bwmqZw/edit