Διαγωνισμός Χρονοκάψουλα (Time Capsule) “Δουλειές του Μέλλοντος” για νέους, ηλικίας 13 έως 19 ετών

Προκειμένου να προωθηθεί η ενεργή συμμετοχή και η ενδυνάμωση των νέων, η κοινοπραξία του FUTURE ξεκίνησε το διαγωνισμό «Δουλειές του Μέλλοντος» για τις ηλικίες 13-19 ετών στις 7 χώρες εταίρους.

Έχουμε λάβει 93 ιδέες για μελλοντικές θέσεις εργασίας στο διαγωνισμό.

Δείτε τους νικητές του διαγωνισμού εδώ
Διαβάστε τις βραβευμένες ιδέες για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος εδώ
Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό εδώ