Διαμορφώνοντας την επαγγελματική καθοδήγηση για μελλοντικές ικανότητες , δουλειές και ευκαιρίες καριέρας της γενιάς Ζ μέσω μια παιχνιδοκεντρικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Τα βασικά χαρακτηριστικά της μαθησιακής προσέγγισης που βασίζεται στο παιχνίδι με σημείο αναφοράς τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας θα επανεξεταστούν σε αυτό το άρθρο, μαζί με μερικά από τα οφέλη, όπως και τα καλύτερα παραδείγματα για επαγγελματίες συμβούλους σταδιοδρομίας που εργάζονται με νέους από την Generation Z.

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι νέοι για την αγορά εργασίας θα πρέπει πρώτα να περιγραφούν εδώ. Για να περιηγηθούν στον κόσμο της εργασίας, οι νέοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας τους, να αποκτήσουν γνώση και να κατανοήσουν τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Είναι επίσης σημαντικό να ενημερώνονται συνεχώς οι επαγγελματίες που συμβουλεύουν τους νέους που βρίσκονται σε φάσεις μετάβασης σχετικά με τα υπάρχοντα εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για νέες θέσεις εργασίας και προοπτικές σταδιοδρομίας. Ως εκ τούτου, οι νέοι θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται στον μελλοντικό κόσμο της εργασίας και να γνωρίζουν τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, συγκεκριμένα με τον εντοπισμό αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης σχετικά με νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν και δεν υπάρχουν ακόμη.

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας δίνει τη δυνατότητα στους νέους να αισθάνονται υποστηριγμένοι κατά τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας, να αναπτύσσουν μια σίγουρη στάση απέναντι στο μέλλον, να αυτοκαθορίζονται και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη ζωή τους. Η μάθηση με βάση το παιχνίδι μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην επαγγελματική καθοδήγηση για τους νέους, ιδίως λόγω της μετατροπής της σταδιοδρομίας σε ένα συνεργατικό σχέδιο, προωθώντας τις δεξιότητες κριτικής σκέψης των μαθητών, παρακινώντας τους να «μάθουν με πράξεις» και βοηθώντας τους να βρουν νέους τρόπους να ξεπεράσουν τις προκλήσεις, να χρησιμοποιήσουν τη γνώση υπό άλλα πρίσματα και να «σκεφτούν σαν επαγγελματίες» (Shaffer, 2015).

Αυτή η προσέγγιση μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι αναφέρεται σε διασκεδαστικά παιχνίδια επικεντρωμένα σε εκπαιδευτικά θέματα. Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στο επίπεδο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην πράξη με τους νέους μπορεί να είναι επωφελής για αυτούς και τους συμβούλους τους να βρουν και να εφαρμόσουν από κοινού στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, καθώς και να προωθήσουν μια δραστήρια και συναρπαστική μαθησιακή εμπειρία που θα μπορούσε να παρέχει περισσότερα κίνητρα από την άποψη της μάθησης , ειδικά αν οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν τα παιχνίδια πολύ συναρπαστικά και διασκεδαστικά (Masuch et al., 2011). Είναι επίσης επωφελής, καθώς επιτελείται η τόνωση της δημιουργικότητας και των θετικών συναισθημάτων, η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών μέσω της επαφής με άλλους παίκτες – συμβούλους – καθηγητές, η μεταφορά των προηγούμενων γνώσεων σε νέα πλαίσια, η αντιμετώπιση των προκλήσεων και η επίλυση πραγματικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (McConigal 2011).

Τα περιβάλλοντα μάθησης που βασίζονται στο παιχνίδι μπορούν όντως να θεωρηθούν ως επέκταση της παραδοσιακής πρακτικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, αντιπροσωπεύοντας μια αποτελεσματική μέθοδο μάθησης που είναι πιο ελκυστική για τους νέους από τη Generation Z λόγω της σύνδεσής τους με τις ψηφιακές εμπειρίες και του γεγονότος ότι ενθαρρύνονται να λαμβάνουν αποφάσεις.

8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

1. Atlas of Emerging Jobs (Άτλαντας των αναδυόμενων εργασιών) (http://atlas100.ru/en/catalog/)

[vc_single_image image=”1647″ img_size=”medium”]

Η πλατφόρμα δείχνει πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις και άλλες αλλαγές θα επηρεάσουν τις θέσεις εργασίας στις βιομηχανίες. Ο κατάλογος περιέχει πληροφορίες σχετικά με μια σειρά νέων θέσεων εργασίας που αναμένεται να προκύψουν πριν από το 2030, τις τάσεις που θα συνεχιστούν και τις δεξιότητες που θα χρειαστούν τότε. Το περιεχόμενο περιγράφει επίσης δεκάδες επαγγέλματα που αναμένεται να προκύψουν την επόμενη δεκαετία. Τα ενημερωτικά κινούμενα σχέδια βοηθούν τους χρήστες να διερευνήσουν μελλοντικές θέσεις εργασίας και να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την καριέρα τους.

2. Design the Future Platform (Σχεδίασε το Μέλλον) (https://www.designthefuture.pt/)

[vc_single_image image=”1648″ img_size=”medium”]

Μια πλατφόρμα επαγγελματικής εξερεύνησης της Better Future Association παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε βίντεο και αναφορές για διάφορα επαγγέλματα και επιλογές κατάρτισης, επιτρέποντάς τους να εξερευνήσουν τον κόσμο των επαγγελμάτων ανάλογα με τους τομείς ενδιαφέροντός τους. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλά ακαδημαϊκά προγράμματα, να ενημερώνονται για μαθήματα και ιδρύματα, ακόμα και να σχεδιάζουν το δικό τους επαγγελματικό προφίλ. Στο τέλος, οι χρήστες λαμβάνουν ένα σύνολο επαγγελμάτων που σχετίζονται με το επαγγελματικό τους προφίλ. Η πλατφόρμα διατίθεται μόνο στα πορτογαλικά, εποπτεύεται από την πορτογαλική ένωση επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστηρίζεται από τα πανεπιστήμια του Santander.

3. EMPLAY – Employability Tools (EMPLAY – Εργαλεία Απασχολισιμότητας) (https://emplay.eu/)

[vc_single_image image=”1649″ img_size=”medium”]

Πρόκειται για ένα έργο Erasmus+ που επικεντρώνεται στη δημιουργία φιλικών και χρήσιμων εργαλείων για τους νέους ενήλικες για την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης υψηλής ποιότητας για την απασχολησιμότητά τους. Στόχος του είναι να αυξήσει την προθυμία των νέων να συμμετάσχουν στην επιχειρηματικότητα, να αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και να αναγνωρίσουν προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και να ενθαρρυνθούν για τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων από διαφορετικές χώρες σε διαφορετικούς τομείς (ΜΚΟ, εταιρείες, δημόσιους φορείς). Τέλος, ο στόχος είναι να βοηθηθούν οι νέοι να αναπτύξουν τις βασικές τους ικανότητες για απασχολησιμότητα, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που αναπτύσσονται.

4. FUTURE (https://future-time-traveller.eu)

[vc_single_image image=”1650″ img_size=”medium”]

Η πλατφόρμα Future Time Traveler παρουσιάζει τις εργασίες του μέλλοντος μέσα σε έναν εικονικό κόσμο, προσφέροντας κοινωνική αλληλεπίδραση με νέους τρόπους. Με τα σενάρια αυτού του παιχνιδιού σταδιοδρομίας οι παίκτες μπορούν να έρθουν σε επαφή μέσω ενός avatar που χρησιμοποιεί κείμενο, ομιλία, εικόνες, χειρονομίες και αντικείμενα. Ο χρήστης της πλατφόρμας μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι με επτά αποστολές και μετά την ολοκλήρωση κάθε αποστολής, θα μάθει : να εντοπίζει αξιόπιστες πηγές πληροφοριών για νέες θέσεις εργασίας (αποστολή 1), να αποκτά γνώσεις και να κατανοεί τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας (αποστολή 2), να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες στο μέλλον, να είναι πιο ευαίσθητος στις τάσεις της αγοράς εργασίας και να έχει διαφορετικές οπτικές (αποστολή 3), να συνειδητοποιήσει τις κοινωνικές προκλήσεις της ψηφιοποίησης και να αναπτύξει μια θετική στάση απέναντι στο μέλλον(αποστολή 4). Ακόμα επιτελείται ενίσχυση των κρίσιμων δεξιοτήτων κατά την αξιολόγηση των επαγγελματικών αποφάσεων (αποστολή 5), υποστήριξη της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος της δημιουργικότητας, καθώς και λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας που υποστηρίζονται από κατάλληλες πληροφορίες και αναγνώριση ευκαιριών σταδιοδρομίας (αποστολή 6). Εν κατακλείδι, θα μπορεί να  αναγνωρίζει την ευθύνη, τον ενεργό ρόλο και την ευκαιρία να διαμορφώσει τη ζωή του, μαζί με την ανάγκη για συνεργασία (αποστολή 7).

5. Get a Life (Ζήσε!) (http://getalife.fi/game/getalife?lang=en-US)

[vc_single_image image=”1651″ img_size=”medium”]

Εργαλείο προσομοίωσης σταδιοδρομίας για τους πανεπιστημιακούς σπουδαστές, το οποίο προωθεί τη μελλοντική σκέψη, την πρότερη δράση και τον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας, προκειμένου να προβλεφθούν οι μελλοντικές κατευθύνσεις της επαγγελματικής ζωής και της κοινωνίας. Επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν και να φανταστούν τις μελλοντικές τους σταδιοδρομίες και εκπαιδευτικές διαδρομές τα επόμενα 20 χρόνια.

6. Job Simulator: The 2050 Archives
(Εργαστηριακός Προσομοιωτής: Τα αρχεία του 2050) (https://jobsimulatorgame.com/)

[vc_single_image image=”1652″ img_size=”medium”]

Είναι το έτος 2050, και τα ρομπότ έχουν αντικαταστήσει όλους τους ανθρώπους στις θέσεις εργασίας. Ωστόσο, τα μηχανήματα προσφέρουν στους ανθρώπους μια μορφή διασκέδασης: μια προσομοίωση για το πώς μοιάζει να έχουν μια δουλειά. Το παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας (VR) επιτρέπει στους παίκτες να βιώσουν το πώς ήταν να κατέχουν μια θέση από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και να ξαναζήσουν τις ημέρες δόξας τότε που δούλευαν σε ένα γραφείο. Το παιχνίδι έχει μια κωμική κλίση, καθώς τα ρομπότ που έχουν φανταστεί την προσομοίωση συχνά παρερμηνεύουν τις πτυχές της ζωής του γραφείου για τον άνθρωπο.

7. KAHOOT! (https://kahoot.com)

[vc_single_image image=”1653″ img_size=”medium”]

Πρόκειται για μια πλατφόρμα εκμάθησης με βάση το παιχνίδι, όπου μπορείτε να σχεδιάσετε κουίζ με πολλαπλές επιλογές και να συμπεριλάβετε βίντεο, εικόνες ή άλλα γραφικά. Ιδιαίτερα κατάλληλο για ομαδική εργασία, π.χ. σε σχολικές τάξεις. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουλέψουν στις ερωτήσεις κουίζ με τις δικές τους συσκευές (laptop, smartphone), να σχεδιάσουν τα δικά τους Kahoots και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με άλλους τρόπους.

8. VELOCITY (http://velocity-project.eu/)

[vc_single_image image=”1654″ img_size=”medium”]

Περιβάλλον μάθησης στον εικονικό κόσμο για ερωτώμενους εργασίας. Περιέχει επτά σενάρια: προετοιμασία για συνέντευξη. υποβάλετε αίτηση για άνοιγμα θέσεων εργασίας Αποδοχή / απόρριψη προσφοράς εργασίας η συμπεριφορά σε συνέντευξη, καθώς και η τόνωση των πιο χρησιμοποιημένων τύπων συνεντεύξεων εργασίας – πρόσωπο με πρόσωπο, με βάση τις ικανότητες και την συνέντευξη τύπου.