Διαμορφώνοντας την επαγγελματική καθοδήγηση για μελλοντικές ικανότητες , δουλειές και ευκαιρίες καριέρας της γενιάς Ζ μέσω μια παιχνιδοκεντρικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας

Πριν από 12 μήνες, η πολυεθνική μας ομάδα ξεκίνησε μια μελλοντική πρωτοβουλία με στόχο να μετασχηματίσει τον προσανατολισμό της σταδιοδρομίας για την Γενιά Z μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης με βάση τα σενάρια και να προετοιμάσει την επόμενη γενιά για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

 • Πρωταρχικός στόχος μας είναι να προωθήσουμε μια νοοτροπία με γνώμονα το μέλλον. Το καινοτόμο μας παιχνίδι εξερεύνησης της σταδιοδρομίας στον εικονικό 3Dκόσμο θα βοηθήσει τους νέους να εξερευνήσουν τον μελλοντικό κόσμο, να κατανοήσουν τις τάσεις της αγοράς, να αναδείξουν εργασίες και δεξιότητες και να αναπτύξουν την κυριότητα του δικού τους μέλλοντος.
 • Δεύτερον, θέλουμε να ενισχύσουμε την ικανότητα των επαγγελματιών του επαγγελματικού προσανατολισμού να προσφέρουν υπηρεσίες προσανατολισμένες προς το μέλλον. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργήσουμε πρακτικές οδηγίες, εργαστήρια, διαγωνισμούς και ηλεκτρονικό βιβλίο με βέλτιστες πρακτικές, υποστηρίζοντας τον καινοτόμο επαγγελματικό προσανατολισμό.
 • Τέλος, ελπίζουμε να δώσουμε ώθηση στην καινοτομία και στην μελλοντική πολιτική με τη μελέτη μας “Βελτιωμένη συμβουλευτική σταδιοδρομίας” και την  έκθεση αξιολόγησης αντίκτυπου, η οποία θα συνοψίζει τα αποτελέσματα και θα παράγει στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των μεθόδων

 

 Αυτός ο χρόνος ήταν πολύ παραγωγικός γεμάτος έμπνευση και επιτυχημένες δραστηριότητες:

 • Ολοκληρώσαμε μια έρευνα για να εντοπίσουμε πόσο προετοιμασμένοι είναι οι νέοι για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Πόσο εξοπλισμένοι με δεξιότητες είναι οι επαγγελματίες του επαγγελματικού προσανατολισμού για να τους καθοδηγήσουν και τι είδους υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.
 • Δημιουργήσαμε έναν χάρτη πορείας για την πολιτική, με τίτλο “Μελλοντική καριέρα”.
 • Επεξεργαστήκαμε τη μεθοδολογία και τα σενάρια του παιχνιδιού σταδιοδρομίας του Future Time Traveler και ξεκινήσαμε την ανάπτυξη της 3Dπλατφόρμας εικονικού κόσμου, στην οποία θα διεξαχθεί το παιχνίδι.
 • Ξεκινήσαμε την ιστοσελίδα του έργου https://future-time-traveller.eu και τη σελίδα του στο Facebook, η οποία έχει ήδη περισσότερους από 270 ακόλουθους.
 • Τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί μέχρι στιγμής έχουν παρουσιαστεί σε σεμινάρια για τη χάραξη πολιτικής.

 

Ακολουθούν μερικά από τα μηνύματα που μοιράστηκαν οι συμμετέχοντες μετά το συμβάν στο σεμινάριο της Πάτρας:

 • «Το FUTURE φαίνεται ένα πολλά υποσχόμενο έργο και  ειδικά η πλατφόρμα Εικονικού κόσμου είναι πολλά υποσχόμενη»
 • «Βρήκα πολύ χρήσιμο το ότι ασχολείται με την Γενιά Ζ!»
 • «Είναι πολύ θετικό ότι εστιάζει στα επαγγέλματα του μέλλοντος και στις δεξιότητες που θα χρειάζονται ο νέοι»
 • «Θέλω πολύ να δοκιμάσω το παιχνίδι στην πλατφόρμα Εικονικού Κόσμου!»
 • «Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τους νέους που θέλουν να μπουν προετοιμασμένοι στον εργασιακό χώρο»

Τι ακολουθεί στο FUTURE:

Το επόμενο έτος, μετά από ελέγχους και πιλοτικές δοκιμές, η πλατφόρμα και η μεθοδολογία θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις επίδειξης και σε δημιουργικά εργαστήρια για την ανάπτυξη σεναρίων για καινοτόμο επαγγελματικό προσανατολισμό. Θα διεξαχθεί επίσης διαγωνισμός για καινοτόμες υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και διαγωνισμό  στο Facebook για τους νέους για τη δημιουργία μιας Χρονοκάψουλας   με την ονομασία  Δουλειές του Μέλλοντος”.

Το 2020 οι βέλτιστες πρακτικές και οι ιδέες από τους δύο διαγωνισμούς θα συγκεντρωθούν σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και οι εταίροι θα επεξεργαστούν μια έκθεση αποδείξεων πολιτικής. Τα δύο προϊόντα θα συμπληρώσουν την έκθεση FUTURE  Roadmap, η οποία θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της προσέγγισης του σχεδίου, των μεθοδολογικών μελετών και των μηνυμάτων πολιτικής. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν σε τελικές εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες των εταίρων.