Διαμορφώνοντας την επαγγελματική καθοδήγηση για μελλοντικές ικανότητες , δουλειές και ευκαιρίες καριέρας της γενιάς Ζ μέσω μια παιχνιδοκεντρικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας

Η Έκθεση για το Μέλλον της Απασχόλησης, το Πανόραμα Δεξιοτήτων και πολλές πηγές πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας αποκαλύπτουν το μέγεθος της τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές τάσεις και τον αντίκτυπό τους στις βιομηχανίες, στις λειτουργίες εργασίας, στα επίπεδα απασχόλησης και στις δεξιότητες..

Ενημερωτικό δελτίο:

 • Το 90% των δεδομένων στον κόσμο σήμερα, δημιουργήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια μόλις
 • 2 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα θα εξαφανιστούν μέχρι το 2030
 • Το 65% των παιδιών που εισέρχονται σήμερα στο δημοτικό σχολείο θα έχει νέους τύπους εργασίας που δεν υπάρχουν ακόμα.

– ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ Ζ

Η ηλιακή ομάδα που γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ονομάζεται «ψηφιακά αναθρεμμένος (digital native)», και εκτιμάται ότι αποτελεί περίπου το 27% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μέχρι τη στιγμή που η Γενιά Z θα εισέλθει στον χώρο εργασίας, η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι μια πτυχή σχεδόν όλων των σταδιοδρομιών, δημιουργώντας νέους τρόπους για να κάνουμε πράγματα, νέους τύπους θέσεων εργασίας και απαιτώντας νέους τύπους δεξιοτήτων και πρωτίστως καινοτόμο τρόπο σκέψης

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι κοινωνικές αλλαγές και οι μετασχηματισμοί της αγοράς εργασίας αποτελούν  ένα μόνο μέρος των προκλήσεων για τις παραδοσιακές προσεγγίσεις της επαγγελματικής καθοδήγησης

Το Μέλλον απαιτεί ένα νέο πρότυπο για τους νέους, τους εκπαιδευτικούς και τους ηγέτες. Δεν αρκεί να δείξουμε στα παιδιά το ΠΩΣ αλλάζει ο κόσμος. Πρέπει να καταλάβουν ΓΙΑΤΙ αλλάζει, τι είδους προκλήσεις και θέσεις εργασίας θα φέρει, τι είδους ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ θα απαιτήσει

Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να μετασχηματιστούν ώστε να ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ και η πολιτική καθοδήγησης και εκπαίδευσης πρέπει να μετασχηματιστεί στην ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

 

Το Ταξιδιώτης στο Μέλλον ( FUTURE Time Traveller) θα:

 • Ενθαρρύνει την καινοτόμο σκέψη και την  προσανατολισμένη στο μέλλον νοοτροπία των νέων μέσω μιας καινοτόμου παιχνιδοκεντρικής  εικονικής πραγματικότητας που θα τους βοηθήσει να εξερευνήσουν τον μελλοντικό κόσμο, να κατανοήσουν τις τάσεις που διαμορφώνουν τον μελλοντικό κόσμο της εργασίας, τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν;
 • Ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας των επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων επαγγελματικού προσανατολισμού με τη μεθοδολογία, τα εργαστήρια, τον διαγωνισμό και το ηλεκτρονικό βιβλίο των βέλτιστων πρακτικών για καινοτόμες υπηρεσίες σταδιοδρομίας;
 • Ωθήσει τις καινοτομίες και τις προσανατολισμένες στο μέλλον πολιτικές σταδιοδρομίας, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και μεθόδους μάθησης και πληροφορίες για την αγορά εργασίας – με μελέτες πολιτικών και έκθεση ενδείξεων των επιπτώσεων

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του έργου  θα διεξαγάγουμε μια μελέτη χαρτογράφησης πολιτικής “Ατζέντα επαγγελματικής καθοδήγησης προσανατολισμένη στο μέλλον προετοιμασία των νέων για μελλοντικές θέσεις εργασίας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών σταδιοδρομίας”. Η μελέτη θα επικεντρωθεί σε 3 κρίσιμους παράγοντες::

 • Στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις μελλοντικές θέσεις εργασίας;
 • Στην ικανότητα των επαγγελματιών του επαγγελματικού προσανατολισμού για καινοτομία; και
 • Στο ρόλο της υποστήριξης πολιτικής για βιώσιμη, ποιοτική και καινοτόμο ανάπτυξη του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Τα ευρήματα της μελέτης θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια σεμιναρίων για τους διαμορφωτές πολιτικής στο τέλος του έτους.

Εν τω μεταξύ, θα ξεκινήσουμε την υλοποίηση της πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας και της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη παιχνιδοκεντρικών  σεναρίων.

Τον επόμενο χρόνο,, μετά από δοκιμές και πιλοτικές χρήσεις, η πλατφόρμα και η μεθοδολογία θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις επίδειξης και δημιουργικά σεμινάρια για την ανάπτυξη σεναρίων καινοτόμου επαγγελματικού προσανατολισμού.

Θα διοργανώσουμε διαγωνισμό για καινοτόμες υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και διαγωνισμό στο Facebook για τους νέους με θέμα: Χρονοκάψουλα-“Εργασίες του Μέλλοντος”.

Το 2020 θα επεξεργαστούμε το ηλεκτρονικό βιβλίο με τις βέλτιστες πρακτικές των καινοτόμων υπηρεσιών σταδιοδρομίας και θα προετοιμάσουμε μια έκθεση αποδείξεων πολιτικής σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου. Όλα τα προϊόντα θα συγκεντρωθούν σε μια έκθεση την FUTURE  Roadmap η οποία θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση της προσέγγισης του έργου, της μεθοδολογίας και των μηνυμάτων πολιτικής. Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε τελικές εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες των εταίρων.

 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ!

Η κοινοπραξία του έργου FUTURE  περιλαμβάνει 7 αναγνωρισμένους οργανισμούς, υποστηριζόμενη από περισσότερους από 30 συνεργαζόμενους εταίρους – δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς προσανατολισμένους στο μέλλον σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 • Το Business Foundation for Education είναι μια ιδιωτική Βουλγαρική ΜΚΟ με αναγνωρισμένη ικανότητα χάραξης πολιτικής.  Από το 2005 έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 1000 επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο 37 κέντρων πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας και έχει ξεκινήσει ένα Εθνικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και ξεκίνησε το εθνικό πρότυπο σχολικής επαγγελματικής καθοδήγησης.
 • Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»(ΙΤΥΕ) είναι ενας Ελληνικός μη κερδοσκοπικός ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας που επιβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι συντονιστής του  Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και για την ΕΕΚ των εκπαιδευτικών στον τομέα της Ψηφιακής Μόρφωσης
 • Το Aspire-Igen group είναι το Euroguidance κέντρο του ΗΒ, ο μεγαλύτερος οργανισμός σταδιοδρομίας και κατάρτισης στην περιοχή του Yorkshire και ένα αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας για επαγγελματική ανάπτυξη και παρέχει εκπαίδευση για επαγγελματίες σταδιοδρομίας και καθοδήγησης .
 • Το European Board for Certified Counselors είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος στην Πορτογαλία, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος στην Πορτογαλία, το οποίο λειτουργεί ως ένας ευρωπαϊκός κόμβος εμπειρογνωμόνων για την αρχική και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματιών του επαγγελματικού προσανατολισμού