Οι δουλειές του μέλλοντος – πως θα μοιάζει η μελλοντική αγορά εργασίας και πως θα προετοιμαστούν οι επόμενες γενιές γι’ αυτήν

Συγγραφέας: BFE

Οι παγκόσμιες τάσεις και ο αντίκτυπός τους στις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες

Ο κόσμος έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή – στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ή στη βιομηχανία 4.0 (the Fourth Revolution, or industry 4.0). Η έκθεση για το μέλλον των θέσεων εργασίας και το πανόραμα δεξιοτήτων, μαζί με πολλές άλλες πηγές πληροφοριών για τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας, αποκαλύπτουν το μέγεθος της τεχνολογικής ανάπτυξης και τον αντίκτυπο που αυτό, σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές τάσεις, θα έχει στις βιομηχανίες, τις λειτουργίες της εργασίας, τα επίπεδα απασχόλησης και τις δεξιότητες. Read More

Ο κόσμος έχει μπει σε μια καινούργια εποχή – την εποχή της τετάρτης βιομηχανικής επανάστασης

Η Έκθεση για το Μέλλον της Απασχόλησης, το Πανόραμα Δεξιοτήτων και πολλές πηγές πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας αποκαλύπτουν το μέγεθος της τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές τάσεις και τον αντίκτυπό τους στις βιομηχανίες, στις λειτουργίες εργασίας, στα επίπεδα απασχόλησης και στις δεξιότητες..

Read More

Γεια σου Κόσμε!

Γεια σου Κόσμε!

Είμαστε εδώ για να μετατρέψουμε την συμβουλευτική σταδιοδρομία της γενιάς Ζ μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης βασιζόμενη σε παιχνιδοκεντρικά σενάρια (games-based scenario ) για την προετοιμασία της επόμενης γενιάς για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

Read More