Προώθηση της καθοδήγησης μελλοντικής σταδιοδρομίας – βασικά μηνύματα πολιτικής από το έργο FUTURE

Συγγραφείς: CIAPE και BFE

Σημαντικές επιπτώσεις στις πολιτικές
1. Καθιέρωση μιας προσέγγισης πολλών παραγόντων και κοινή υπεύθυνη στάση για την εκπλήρωση των μελλοντικών αναγκών της Γενιάς Z μέσω της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
Η επείγουσα αλλαγή αντίληψης από μεμονωμένες προσεγγίσεις σε μια συστημική προσέγγιση είναι ένα καυτό θέμα συζήτησης όσον αφορά τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας
Το Future απαιτεί ένα καινοτόμο παράδειγμα για νέους, εκπαιδευτικούς και ηγέτες. Δεν αρκεί να δείξουμε στα παιδιά ΠΩΣ αλλάζει ο κόσμος. Πρέπει να καταλάβουν ΓΙΑΤΙ αλλάζει, ΤΙ είδους προκλήσεις και αλλαγές στις θέσεις εργασίας θα φέρει, τι είδους ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ θα απαιτήσει. Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να μετατραπούν σε ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ και στην πολιτική καθοδήγησης και εκπαιδευτική πολιτική- σε Ηγεσία για το Μέλλον (Leadership for the Future). Read More

The FUTURE partnership presented the results of the 3-year initiative during a European webinar, involving more than 90 participants.

11.11.2020

Presentation

ZOOM video recording from the event

Demonstration video of the Future Time Traveller platform

It’s three years now since the start of this forward-looking project FUTURE and we are extremely proud with the results it has produced. The project aims to foster innovation and future-looking mindset in career guidance practitioners, experts and young people.

Read More