Διαμορφώνοντας την επαγγελματική καθοδήγηση για μελλοντικές ικανότητες , δουλειές και ευκαιρίες καριέρας της γενιάς Ζ μέσω μια παιχνιδοκεντρικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας

Ενημερωτικό δελτίο 1

FUTURE_Newsletter 1_GR

Ενημερωτικό δελτίο 2

FUTURE_Newsletter 2_GR

Ενημερωτικό δελτίο 3

FUTURE_Newsletter 3_GR