Διαμορφώνοντας την επαγγελματική καθοδήγηση για μελλοντικές ικανότητες , δουλειές και ευκαιρίες καριέρας της γενιάς Ζ μέσω μια παιχνιδοκεντρικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας

Συγγραφέας: ULO

Ο κύριος στόχος του έργου FUTURE είναι να εισαγάγει μια καινοτόμο προσέγγιση σεναρίων βασισμένη στο παιχνίδι ως προς την συμβουλευτική σταδιοδρομίας για την εισαγωγή της Γενιάς Z στις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Για να το επιτύχει αυτό, η κοινοπραξία 7 εταίρων έχει αναπτύξει την πλατφόρμα Future Time Traveller σε τρισδιάστατο εικονικό κόσμο, απευθυνόμενη σε μαθητές ηλικίας 13-19 ετών, καθώς και σε επαγγελματίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που συνεργάζονται μαζί τους.
Κατά τη διάρκεια του έργου, η κοινοπραξία προσέγγισε δεκάδες χιλιάδες παραλήπτες μέσω των δικτύων της και χρησιμοποιώντας διαφορετικά κανάλια – την πλατφόρμα του έργου και τη σελίδα στο Facebook, καθώς και μέσω εκδηλώσεων και μέσω δημοσιεύσεων.

Καταφέραμε να λάβουμε άμεσα σχόλια σχετικά με τηn ανταπόκριση και τις δυνατότητες της πλατφόρμας μας από 708 άτομα από επτά χώρες της ΕΕ. Από αυτήν την ομάδα, 483 νέοι από τη Γενιά Ζ είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο του Future Time Traveller. Άλλοι 225 χρήστες είναι επαγγελματίες – υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, ειδικοί, επαγγελματίες επαγγελματικής καθοδήγησης, σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί – είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα κατά τη διάρκεια διαφόρου τύπου εκδηλώσεων και στη διαδικασία αξιοποίησης. (Γράφημα 1)


Και οι δύο ομάδες είναι σε μεγάλο βαθμό έτοιμες να προτείνουν την ανεπτυγμένη πλατφόρμα ως μια καινοτόμο πηγή πληροφοριών και έμπνευσης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Το 96% των ειδικών θα προωθούσε την πλατφόρμα σε άλλους επαγγελματίες και περισσότερο από το 90% θα χρησιμοποιούσε το παιχνίδι στην πρακτική του. Το Future Time Traveller αποδεικνύεται επίσης ελκυστικό για τους νέους, καθώς πάνω από το 85% των πιλοτικών χρηστών θα το χρησιμοποιούσε μετά χαράς στην τάξη, με φίλους ή ως οικιακή εργασία. (Γράφημα 2)

Ο στόχος της μελέτης μας ήταν επίσης να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό η πλατφόρμα Future διαμορφώνει τις ικανότητες των χρηστών σχετικά με την κατανόησή τους για τη μελλοντική αγορά εργασίας και τις προκλήσεις που τους περιμένουν κατά τον σχηματισμό της σταδιοδρομίας τους.
(Γράφημα 3)

• Το 92% όλων των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η πλατφόρμα Future Time Traveller σε τρισδιάστατο εικονικό κόσμο διαμορφώνει την τεχνολογία και την κοινωνική ευαισθητοποίηση των νέων.
• Το 91% των ερωτηθέντων παραδέχονται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της περιπέτειας βελτιώνουν την ευαισθητοποίηση των χρηστών σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας και τη σταδιοδρομία και συγχρόνως ενισχύουν την κατανόησή τους για τις τάσεις της αγοράς εργασίας.
• Το 90% πιστεύει ότι ο εικονικός κόσμος εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίες πρόκειται να χρειαστούν για τις θέσεις εργασίας στο μέλλον.
• Το 89% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η πλατφόρμα αναπτύσσει την αυτογνωσία ως προς τη σταδιοδρομία στους νέους.
• Το 87% δήλωσε ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της αξιόπιστης εκτίμησης πληροφοριών στους νέους.
• Το 86% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το ταξίδι στο Μέλλον (μέσω του Future) επηρεάζει θετικά την εμπιστοσύνη των χρηστών για το επαγγελματικό τους μέλλον.
• Σύμφωνα με το 85% όλων των ερωτηθέντων, οι αποστολές στο παιχνίδι κάνουν τους νέους πιο προσεκτικούς ως προς τις προκλήσεις του μέλλοντος και παράλληλα επισημαίνουν τη σημασία των αποφάσεων σταδιοδρομίας.
• Το 85% όλων των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το παιχνίδι Future Time Traveller αυξάνει την ευρύτητα της σκέψης των χρηστών ως προς την σταδιοδρομία τους και έτσι οι νέοι πλέον είναι πιο ευέλικτοι σε σχέση με τη σταδιοδρομία και την εκπαίδευσή τους. Επιπλέον, είναι σε θέση να αντιδρούν ταχύτερα σε αυτό που τους επιφυλάσσει το μέλλον.

Με βάση τη μελέτη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η προσέγγιση της κοινοπραξίας για τη χρήση του εικονικού κόσμου και την ενσωμάτωση της προσέγγισης σεναρίου βασισμένη στο παιχνίδι έγινε αποδεκτή από τους νέους και τους επαγγελματίες. Οι διαφορές στην κατανομή των απαντήσεων μεταξύ των δύο ομάδων ήταν μικρές. Για την Γενιά Z, κατά μέσο όρο το 86% των απαντήσεων επιβεβαίωσε ότι η προτεινόμενη προσέγγιση βελτιώνει ή βελτιώνει δραματικά τα συναισθήματα των χρηστών σχετικά με τους στόχους που θέλαμε να πετύχουμε και τις δεξιότητες που θέλαμε να καλλιεργήσουμε. Σύμφωνα με σχεδόν το 89% των νέων, το Future Time Traveller έχει αυξήσει τη συνειδητοποίησή τους ως προς το γεγονός ότι η διαμόρφωση του επαγγελματικού τους μέλλοντος εξαρτάται εξ ολοκλήρου από αυτούς. Ήταν η αξιολόγηση των νέων μετά από την ολοκλήρωση της περιπέτειας. Κατά τη διάρκεια διεξοδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής, διαπιστώσαμε επίσης ότι οι νέοι χαίρονται να δεχτούν τη λύση που προτείνουμε ως ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό εργαλείο. Οι νέοι ενδιαφέρονταν για το πολύγλωσσο περιβάλλον του εικονικού κόσμου και από την αρχή ενδιαφέρονταν για τους μηχανισμούς επικοινωνίας που ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα. Αυτό επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων και από τα σχόλια που υποβλήθηκαν στις φόρμες:
• “”Μου άρεσε που μπορούσες να παίξεις μαζί με άλλους ανθρώπους””, “”Είναι συναρπαστικό που μπορώ να γνωρίσω ανθρώπους από άλλες χώρες. Μαζί, είναι πιο εύκολο να ολοκληρώσουμε όλες τις αποστολές””
• “”Μου αρέσει το Future Time Traveller αρκετά, καθώς μου επιτρέπει να είμαι πιο ανεξάρτητος και δεν είναι απλώς μια θεωρία. Ο συνδυασμός διασκέδασης και μάθησης φέρνει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα””
Το 86% των νέων που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν ή θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα Future Time Traveller σε συνεργασία με φίλους και το 90% είπε ότι θα ήθελε να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι κατά τη διάρκεια των σχολικών τάξεων και να άλλαζαν τη ρουτίνα των συνηθισμένων τάξεων μετατρέποντάς αυτές σε πιο διαδραστικές. Ενώ το 84% των μαθητών θα δεχόταν τέτοια εργασία στο σπίτι.

Οι ειδικοί σταδιοδρομίας έχουν επίσης παρατηρήσει τις δυνατότητες της πλατφόρμας Future Time Traveller και τη δυνατότητα χρήσης της στην εργασία τους. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για επαγγελματίες που διοργανώθηκαν από την κοινοπραξία, κάναμε επιπλέον ερωτήσεις, επιτρέποντάς μας να κατανοήσουμε καλύτερα την ορθότητα της λύσης που προτείναμε. Η αποδοχή της προσέγγισής μας από ειδικούς και η δυνατότητα πραγματικής χρήσης της πλατφόρμας στις χώρες εταίρους αντικατοπτρίστηκε στην απάντηση δύο ερωτήσεων – σχετικά με την ετοιμότητα χρήσης της πλατφόρμας και την περαιτέρω σύστασή της (πρόταση για χρησιμοποίηση σε άλλους). Σχεδόν το 67% των ειδικών που είχαν την ευκαιρία να δουν την πλατφόρμα δήλωσαν ότι είναι σίγουρα έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν το Future Time Traveller στη δική τους επαγγελματική πρακτική για να υποστηρίξουν τη διαδικασία καθοδήγησης σταδιοδρομίας και το 70% είναι έτοιμοι να προτείνουν το παιχνίδι και την προσέγγιση που προτείνεται στο έργο σε άλλους συμβούλους και ομάδες νέων. Και στις δύο ερωτήσεις, περίπου το 26% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιθανότατα θα ήταν έτοιμοι να το πράξουν. Συνολικά, το 96% των ειδικών απάντησε ότι είναι έτοιμο να προτείνει την πλατφόρμα μας.

Σχόλια από επαγγελματίες:
• “Μέσω του παιχνιδιού Future, οι μαθητές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποφασίσουν για το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν. Θα έλεγα ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι το σημείο εκκίνησης για τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με το μέλλον.”
• “Κατά τη διαμόρφωση των νέων, πρέπει να σκεφτούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο. Η δυνατότητα χρήσης μιας πλατφόρμας όπως το FUTURE μπορεί να δώσει στους συμβούλους επαγγελματικής καθοδήγησης ένα πολύ φιλικό περιβάλλον για να εισαγάγει τους νέους στον κόσμο των μελλοντικών επαγγελμάτων”

Σύμφωνα με ειδικούς και συμβούλους καθοδήγησης, η πλατφόρμα με την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση (έως 95,48%) μπορεί να επιτρέψει στους νέους να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν τον κόσμο της εργασίας, διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας και τη σταδιοδρομία (94,06%) και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις αναδυόμενες δεξιότητες (93,21%). Σύμφωνα με ειδικούς, η φόρμουλα που παρουσιάζεται από την πλατφόρμα για τη μεταφορά γνώσεων μέσω σεναρίων, κουίζ και μια ενδιαφέρουσα ιστορία που τοποθετείται στον εικονικό κόσμο ικανοποιεί τον ρόλο της εξαιρετικά καλά. Μέσω των απαντήσεών τους, οι ειδικοί τόνισαν το πρόβλημα με την πρόσβαση σε κατάλληλα εργαλεία που υποστηρίζουν τη δουλειά τους και τη σημασία του ρόλου ενός συμβούλου σταδιοδρομίας στη διαδικασία εκπαίδευσης των νέων – ειδικά στην περίπτωση λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας που συνάδουν με τα τεκταινόμενα. Μαζί με τις απόψεις που περιέχονται στις έρευνες, για παράδειγμα: “”Το εργαλείο θα μπορούσε να λειτουργήσει εάν ενσωματωθεί σε μια ευρύτερη μαθησιακή πορεία, μαζί με ιδέες που διαμοιράζονται πρόσωπο με πρόσωπο (π.χ. με βάση την τάξη)””, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ακόμη και μεταξύ των σκεπτικιστών περί αυτού μετά από ορθή εφαρμογή λύσεων όπως το Future Time Traveller στο πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να ωφελήσει όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.

Συμπεράσματα
Το Future Time Traveller είναι μια λύση που προσπαθεί να επεκτείνει το φάσμα των εργαλείων που προσελκύουν τους νέους και προσπαθεί να μεταφέρει με ενδιαφέρον τις γνώσεις που απαιτούνται για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων στο μέλλον. Με την τοποθέτηση ενός νεαρού ατόμου στον εικονικό κόσμο δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων του. Ξεκινώντας την περιπέτειά τους με τον κόσμο μας, οι νέοι αφιέρωσαν πολύ χρόνο και προσοχή στην προετοιμασία του avatar τους. Του έδωσαν ατομικά χαρακτηριστικά όπως ύψος, σχήμα σώματος, χτένισμα και ρούχα. Τους επέτρεψε να εκφραστούν καλύτερα στον κόσμο του παιχνιδιού, να εξοικειωθούν με αυτό. Οι ειδικοί πρέπει να το θυμούνται αυτό και να λαμβάνουν υπόψη ότι το Future Time Traveller δεν είναι απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας και αντικατάσταση των παραδοσιακών μαθημάτων στην τάξη. Οι νέοι στον εικονικό κόσμο έχουν πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες να εκφραστούν και να εμπλακούν στη φανταστική πραγματικότητα του εικονικού κόσμου.
Η ανάπτυξη της πλατφόρμας Future Time Traveller και η έρευνα συνέπεσαν με μια περίοδο κανονικής λειτουργικότητας, όταν θα μπορούσαμε να πάμε στη δουλειά, στο σχολείο και να κάνουμε όλες τις δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς. Υπό κανονικές συνθήκες, η ιδέα της πλατφόρμας αναγνωρίστηκε ως πολύ ελκυστική, πολύτιμη και χρήσιμη στο έργο των ειδικών σταδιοδρομίας. Στην τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας, όταν τα σχολεία στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έκλεισαν και η διδασκαλία μετατοπίστηκε στο Διαδίκτυο με χειρότερα ή καλύτερα αποτελέσματα, η πλατφόρμα Future Time Traveller παραμένει ιδιαίτερα σημαντική.
Ο εικονικός κόσμος που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του έργου μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για τη διοργάνωση συναντήσεων, διαλέξεων και ασκήσεων σε ασφαλή και ουδέτερο χώρο – πολύ πιο ενδιαφέρον εργαλείο από τα παραδοσιακά εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Η ιδέα του Future Time Traveller μπορεί να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πεδίο γνώσης και η άδεια ανοιχτού κώδικα δίνει την ευκαιρία να δημιουργηθούν νέες αποστολές, ήρωες και να μοιραστεί νέο περιεχόμενο. Οι νέοι θα παρευρεθούν με χαρά σε τέτοια μαθήματα, ειδικά εάν η λύση είναι διαθέσιμη μέσω κινητού ή γυαλιών εικονικής πραγματικότητας. Ο εικονικός κόσμος έχει ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα – δεν υπάρχει κοινωνική απόσταση.

Το έργο είναι επίκαιρο, επειδή το μέλλον είναι ήδη εδώ.”