Εκδήλωση  για την παρουσίαση του παιχνιδιού FUTURE

Τη Δευτέρα 29/7/2019 το ΙΤΥΕ  φιλοξένησε την εκδήλωση  για την παρουσίαση του παιχνιδιού FUTURE.   Η Διεύθυνση Τηλεματικής του ΙΤΥΕ καλωσόρισε περίπου 30 εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές – που σχετίζονται με την καθοδήγηση σταδιοδρομίας- καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με ειδίκευση στη μάθηση μέσω παιχνιδιού.

Παρουσιάσαμε το καινοτόμο παιχνίδι σταδιοδρομίας σε έναν εικονικό κόσμο 3D που στοχεύει στην εξοικείωση των νέων με τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες του μέλλοντος και καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σταδιοδρομίας μέσω των διαφορετικών αποστολών και προκλήσεων.

Το παιχνίδι Future Time Traveler είναι μια ευρωπαϊκή καινοτομία που συνδυάζει την καθοδήγηση σταδιοδρομίας προς τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος με μάθηση μέσω παιχνιδιών σε περιβάλλον 3D εικονικού κόσμου. Οι παίκτες συμμετέχουν με τα avatar τους στο παιχνίδι, το οποίο τους τηλεμεταφέρει στο 2050 για να ανακαλύψουν πώς ο κόσμος της εργασίας πρόκειται να αλλάξει. Οι αποστολές και οι προκλήσεις στο παιχνίδι βοηθούν τους συμμετέχοντες να μάθουν για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος και να αναπτύξουν πολλές δεξιότητες σταδιοδρομίας ταυτόχρονα.

Λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης και οδηγίες για το παιχνίδι διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του έργου: https://future-time-traveller.eu/

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης σε ένα εργαστήριο σταδιοδρομίας χαρακτηριζόμενη από καινοτομία, στο οποίο αντάλλαξαν καλές πρακτικές και κατάφεραν να δημιουργήσουν ιδέες για νέα παιχνίδια και εργαλεία σταδιοδρομίας. Πολλές χρήσιμες συμβουλές και εμπνευσμένες καλές πρακτικές σχετικά με τη μάθηση βάσει παιχνιδιών στην επαγγελματική καθοδήγηση έχουν διαμοιραστεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Οι παρουσιάσεις από την εκδήλωση είναι διαθέσιμες εδώ: https://future-time-traveller.eu/bank-of-creative-ideas/

Ακολουθούν ορισμένα σχόλια που έγιναν από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση επίδειξης του FUTURE στην Πάτρα:

Μέσα από το παιχνίδι Future, οι μαθητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να αποφασίσουν για το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν. Θα έλεγα ότι το παιχνίδι αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα για να προβληματιστούν οι μαθητές για το μέλλον. Εξαιρετική παρουσίαση με κατατοπιστικά στοιχεία για την χρήση και την εφαρμογή του παιχνιδιού.”

“Η πρωτοτυπία του παιχνιδιού Future Time Traveller και η σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το μέλλον σε συνδυασμό με την προετοιμασία για σωστότερη επιλογή μιας μελλοντικής θέσης εργασίας. Πολύ σημαντική εκδήλωση με εξαιρετικές παρουσιάσεις. Συγχαρητήρια!”


FUTURE Σεμινάρια για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Αυτό το πρώτο έτος του έργου FUTURE υπήρξε πολύ παραγωγικός χρόνος, γεμάτος έμπνευση και επιτυχημένες δραστηριότητες για την εταιρική σχέση:

  • Διεξήγαμε μια έρευνα για να εντοπίσουμε πόσο προετοιμασμένοι είναι οι νέοι για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Πόσο εξοπλισμένοι είναι οι επαγγελματίες του επαγγελματικού προσανατολισμού με τις δεξιότητες για να τους καθοδηγήσουν. και τι είδους στήριξη θα πρέπει να προσφέρουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.
  • Δημιουργήσαμε Μελέτη χαρτογράφησης πολιτικής
  • Επεξεργαστήκαμε τη μεθοδολογία και τα σενάρια του παιχνιδιού σταδιοδρομίας του Future Time Traveler και ξεκίνησε την ανάπτυξη της πλατφόρμας 3D εικονικού κόσμου, στην οποία θα διεξαχθεί το παιχνίδι.
  • Ξεκινήσαμε την ιστοσελίδα του έργου https://future-time-traveller.eu και τη σελίδα του στο Facebook, η οποία έχει ήδη περισσότερους από 270 οπαδούς.
  • Τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια σεμιναρίων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Παρουσίαση

Ακολουθούν μερικά από τα μηνύματα που μοιράστηκαν οι συμμετέχοντες μετά το συμβάν στο σεμινάριο της Πάτρας:

«Το FUTURE φαίνεται ένα πολλά υποσχόμενο έργο και  ειδικά η πλατφόρμα Εικονικού κόσμου είναι πολλά υποσχόμενη»

«Είναι πολύ θετικό ότι εστιάζει στα επαγγέλματα του μέλλοντος και στις δεξιότητες που θα χρειάζονται ο νέοι»

«Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τους νέους που θέλουν να μπουν προετοιμασμένοι στον εργασιακό χώρο»