Διαγωνισμός Χρονοκάψουλα (Time Capsule) «Δουλειές του Μέλλοντος» για νέους,ηλικίας 13 έως 19 ετών

 

Μάθε περισσότερες πληροφορίες εδώ


Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για Καινοτόμα Εργαλεία Καθοδήγησης Καριέρας

Μάθε περισσότερες πληροφορίες εδώ