Διαμορφώνοντας την επαγγελματική καθοδήγηση για μελλοντικές ικανότητες , δουλειές και ευκαιρίες καριέρας της γενιάς Ζ μέσω μια παιχνιδοκεντρικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας

FUTURE TIME TRAVELLER Μάθετε περισσότερα Στοχεύει στη μετατροπή της συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας της γενιάς Z μέσω μιας
καινοτόμου προσέγγισης βασιζόμενη σε
παιχνιδοκεντρικά σενάρια (games-based
scenario) για την προετοιμασία της επόμενης
γενιάς για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.
FUTURE TIME TRAVELLER Στοχεύει στη μετατροπή της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας της γενιάς Z μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης
βασιζόμενη σε παιχνιδοκεντρικά σενάρια (games-based scenario) για την προετοιμασία της επόμενης γενιάς
για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.
Στοχεύει στη μετατροπή της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας της γενιάς Z
μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης βασιζόμενη σε παιχνιδοκεντρικά
σενάρια (games-based scenario) για την προετοιμασία της επόμενης γενιάς
για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.
Στοχεύει στη μετατροπή της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας της γενιάς Z μέσω μιας
καινοτόμου προσέγγισης βασιζόμενη σε παιχνιδοκεντρικά σενάρια (games-based scenario)
για την προετοιμασία της επόμενης γενιάς για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ! Μάθετε περισσότερα Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
FUTURE TIME TRAVELLER
Θα βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν στην πράξη ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων διαχείρισης
της σταδιοδρομίας για τον 21ο αιώνα, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι μάθησης μέσω μιας
παιχνιδοκεντρικής προσέγγισης
Μάθετε περισσότερα Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
FUTURE TIME TRAVELLER
Θα βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν στην πράξη ένα ευρύ
φάσμα ικανοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας για τον 21ο αιώνα,
πραγματοποιώντας ένα ταξίδι μάθησης μέσω μιας
παιχνιδοκεντρικής προσέγγισης
Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ FUTURE TIME TRAVELLER Θα βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν στην
πράξη ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων διαχείρισης
της σταδιοδρομίας για τον 21ο αιώνα,
πραγματοποιώντας ένα ταξίδι μάθησης μέσω
μιας παιχνιδοκεντρικής προσέγγισης
Μαθετε περισσότερα για τις εκδηλώσεις του έργου FUTURE Μάθετε περισσότερα για τους διαγωνισμούς του έργου FUTURE EVENTS - CONTESTS Μαθετε περισσότερα για εκδηλώσεις Μάθετε περισσότερα για διαγωνισμούς ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Τελευταία Νέα

Διαγωνισμός Χρονοκάψουλα (Time Capsule) «Δουλειές του Μέλλοντος» για νέους,ηλικίας 13 έως 19 ετών

 

Μάθε περισσότερες πληροφορίες εδώ


Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για Καινοτόμα Εργαλεία Καθοδήγησης Καριέρας

Μάθε περισσότερες πληροφορίες εδώ