Mission 6

Покажете, че сте разбрали как се променя светът в бъдеще и по какъв начин това влияе на нововъзникващите работни места. Задачата ви е да създадете кратко, оригинално описание на професия от 2050 година – работа, която все още не съществува днес.

Напишете тук кратко описание (до 500 думи).

Можете да изпълните тази задача анонимно или да разрешите да я публикуваме в страницата на проекта FUTURE във Facebook.

    Не желая идеята ми да бъде публикувана във Facebook.

    [recaptcha]