Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

Преди 12 месеца нашият мултинационален екип стартира инициатива, насочена към трансформиране на кариерното ориентиране на поколение “Z” чрез игрови сценарии, и за подготовка на следващото поколение за работните места на бъдещето.

 • Основната ни цел е да насърчим развитието на мислене, ориентирано към бъдещето. Нашата иновативна кариерна игра в триизмерно виртуално пространсто ще помогне на младите хора да изследват бъдещия свят, да разберат тенденциите на пазара на труда, нововъзникващите работни места и умения за тях и да поемат кормилото на собственото си бъдеще.
 • На второ място, искаме да подобрим капацитета на кариерните консултанти за предоставяне на ориентирани към бъдещето кариерни услуги. За тази цел ще изготвим практически насоки, семинари, конкурси и електронен сборник с добри практики, подкрепящи иновативното кариерно ориентиране.
 • В крайна сметка се надяваме да дадем тласък на иновациите и ориентираната към бъдещето политика с нашия доклад Пътна карта за професионално ориентиране за бъде”Бъдещо ориентирано професионално ориентиране” и доклада за оценка на въздействието, който ще обобщи резултатите и ще даде доказателства за това как тези методи работят.

Тази година беше много продуктивно време, изпълнено с вдъхновение и успешни дейности:

 • Проведехме проучване, за да определим как са подготвени младите хора за бъдещата си работа; доколко подготвени са кариерните консултанти да ги напътстват; и каква подкрепа е необходимо да окажат политически отговорните експерти.
 • Изготвихме доклад Пътната карта за политиките по кариерно ориентиране за бъдещето.
 • Разработихме методологията и сценариите на нашата кариерна игра Пътешественик в бъдещето и започнахме разработването на платформата, в която тя ще функционира.
 • Стартирахме уебсайта на проекта https://future-time-traveller.eu и неговата Facebook страница, която вече има над 270 последователи.
 • Представихме постигнатите до момента резултатите на семинари за експерти по кариерно ориентиране.

Ето част от изводите и посланията, които участниците споделиха, че ще отнесат със себе си след  събитието в България:

 • „Ние, кариерните консултанти, не трябва да седим и да чакаме бъдещето да дойде – трябва ние да сме водачите в него – нещо като екскурзоводи в бъдещето.“
 • „Ако искаме децата ни да бъдат пълноценни за себе си и света, сега е времето да инвестираме време и усилия, за да им осигурим възможността да го постигнат!“
 • „Чудесен, актуален, иновативен, модерен и много полезен за младите хора от поколение Z проект! Необходимо е активно и бързо актуализиране на дигиталните умения на самите кариерни консултанти. Много е важно те да „говорят“ умело новия „майчин език“ на младите хора, за да бъдат максимално полезни в ролята си.“
 • „Кариерното консултиране очевидно се променя. Има необходимост от включване на кариерните консултанти във форми за поддържане на квалификацията.“
 • „Бъдещето на професията ни зависи от способността ни да сме в крак с всички тенденции. Трябва да се стараем да сме информативни за клиентите си. Игровите подходи са бъдещето на образованието.“
 • „Необходимост от постоянно актуализиране на информацията, с която работим, за а бъдем в крак с времето“
 • „Този проект доказва, че в днешна България има все още хора, които мислят за предизвикателствата на бъдещето и не жалят усилия и енергия да бъдат част от него и да изпълнят своя дълг към бъдещите поколения.“

Какво ще донесе БЪДЕЩЕТО?

Следващата година, след тестване и пилотиране, платформата и методологията ще бъдат представени в демонстрационни събития и творчески семинари за разработване на сценарии за иновативно кариерно ориентиране. Ще организираме конкурс за иновативни услуги за професионално ориентиране и конкурс за млади хора Капсула на времето “Професии на бъдещето”.

През 2020 г. най-добрите практики и идеи от двата конкурса ще бъдат събрани в електронна книга, а партньорите ще изготвят доклад за въздействието на проекта. Двата продукта ще допълнят пътната карта и ще подпомогнат устойчивото разпространение на подходс, методологията и политическите послания от проекта. Резултатите ще бъдат представени на заключителни събития във всички страни.