Проучване за нуждите от подкрепа за кариерно ориентиране за професиите на бъдещето

През първите месеци на проекта проведохме онлайн проучване сред 159 млади хора, 39 специалисти и 15 експерти по кариерно ориентиране в 7-те партньорски държави – България, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия и Великобритания.

88% от анкетираните младежи казват, че е важно те да бъдат информирани за работните места на бъдещето и за промените в света на труда, но половината от тях в момента не учат за тях в училище или самостоятелно. Само една трета от младите хора казват, че познават тенденциите на пазара на труда и надеждните източници на информация. В същото време 58% се чувстват информирани или по-скоро информирани за бъдещи работни места, което не отговаря на действителността според мнозинството кариерни консултанти и експерти. Read More

Future Time Traveler навърши една година!

Преди 12 месеца нашият мултинационален екип стартира инициатива, насочена към трансформиране на кариерното ориентиране на поколение “Z” чрез игрови сценарии, и за подготовка на следващото поколение за работните места на бъдещето.

Read More

Светът навлезе в нова ера – четвъртата индустриална революция.

Доклади като „Бъдещето на работните места“, Skills Panorama и други прогнози за пазара на труда разкриват мащаба на технологичното развитие, което съчетано със социално-икономическите и демографските тенденции, оказва огромно въздействието върху секторите, функциите на работното място, нивата на заетост и уменията.

Read More