Трансформиране на кариерното ориентиране чрез използване на иновативни технологии

Технологичното развитие, обществените промени и тези на пазара на труда са само част от предизвикателствата, пред които е изправено кариерното ориентиране. Доклади като „Бъдещето на работните места“, Skills Panorama и други прогнози за пазара на труда разкриват мащаба на промените, които включват нови начини, по които се извършват дейностите, нови видове умения и най-вече – нов вид начин на мислене.  На този фон задачите пред кариерните консултанти стават много по-различни: не просто да информират и насочват, а и да вдъхновяват, да провокират, да замислят, да носят осъзнаване и инициативност. Повече от всякога е нужно новите поколения да разберат защо и как светът се променя, какви предизвикателства и работни места ще донесе и какъв тип умения ще изисква. Кариерното ориентиране трябва да бъде ориентиране за бъдещето. Read More

Резултати от пилотното проучване

Кариерната игра „Пътешественик в бъдещето“ е един от основните продукти на проекта FUTURE. Играта има за цел да запознае младежите от поколението Z с професиите на бъдещето чрез образователни игри и мисии в 3D симулация. След проведените първоначални тестове в рамките на партньорството, играта беше официално представена през юни и пилотирана с потребители. Read More

Приложение на ученето чрез игри и създаване на игрови сценарии в кариерното ориентиране

Автор: Антония Шьорер

Инситут за иновации в обучението; Университет „Фридрих-Александър“ Ерланген-Нюрнберг; Германия

Дигитализацията и началото на четвъртата индустриална революция променят начина ни на работа. Тези промени оказват влияние както върху начина на работа на хората, така и върху необходимите индивидуални умения и компетенции. Ето защо е необходимо да се подготвят оптимално младите хора за бъдещите работни места и да ги подкрепят в справянето с бъдещия свят на работа. Услугите за кариерно ориентиране трябва да се развият до ориентиране в бъдещето. Образователната политика трябва да се превърне в лидерство за бъдещето. Това е целта на проекта FUTURE TIME TRAVELER, който има за цел да подготви следващото поколение за работни места на бъдещето чрез иновативен сценарий и иновативен подход. На тази основа обаче възниква въпросът как тези усилия в кариерното ориентиране могат да бъдат постигнати чрез подходи, базирани на игри и сценарии, и как те могат да бъдат приложени. Read More