Насърчаване на кариерно ориентиране насочено към бъдещето – ключови послания за политиките по проекта FUTURE

Автори: CIAPE и ФБО
Основни изводи от проекта

1. Създаване на нов системен подход за кариерно ориентиране на Поколението Z

Проектът FUTURE се стреми да въведе нова парадигма за младите хора, консултантите и лидерите в кариерното ориентиране. Вече не е достатъчно да покажем на децата КАК се променя светът. Те трябва да разберат ЗАЩО се променя, КАКВИ предизвикателства и нови професии ще донесат тези промени, какъв тип УМЕНИЯ ще се изискват за това. Необходимо е услугите по кариерно ориентиране да се трансформират в КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ, НАСОЧЕНО КЪМ БЪДЕЩЕТO, а политиката за ориентиране и образование – към ЛИДЕРСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО.
Проектът FUTURE събра множество данни от всички целеви групи, които по необходимостта от навременни и адекватно предлагани кариерни услуги за развитието на нови работни места и подготовка на гражданите за професиите на бъдещето. Това предполага промяна в подхода в няколко различни измерени – от фокус върху непосредствените избори в образованието и заетостта към развитие на умения за управление на кариерата през целия живот; от един общ модел на консултиране за всички – към адаптирана услуга чрез подходящите методи и инструменти за онези, които се нуждаят от нея. Read More

The FUTURE partnership presented the results of the 3-year initiative during a European webinar, involving more than 90 participants.

11.11.2020

Presentation

ZOOM video recording from the event

Demonstration video of the Future Time Traveller platform

It’s three years now since the start of this forward-looking project FUTURE and we are extremely proud with the results it has produced. The project aims to foster innovation and future-looking mindset in career guidance practitioners, experts and young people.

Read More

Финално събитие по проект FUTURE

На 11.11 партньорството по проект FUTURE представи резултатите от 3-годишната инициатива. В европейският уебинар се включиха над 90 участници от различни държави, както и представител на Европейската комисия.

Проектът насърчава иновациите в кариерното ориентиране чрез уникални сценарии, базирани на игри, в 3D виртуален свят, което въвежда поколението Z в бъдещите работни места.

Разработихме методология за иновативни игрови сценарии и вдъхновихме 38 практикуващи кариерно ориентиране от 13 държави да представят своите добри практики в европейския конкурс за иновативни кариерни инструменти. Успоредно с това организирахме конкурс за млади хора, в който получихме 93 идеи за работни места в бъдещето. Read More