Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

Кариерната игра „Пътешественик в бъдещето“ е един от основните продукти на проекта FUTURE. Играта има за цел да запознае младежите от поколението Z с професиите на бъдещето чрез образователни игри и мисии в 3D симулация. След проведените първоначални тестове в рамките на партньорството, играта беше официално представена през юни и пилотирана с потребители.

Целта на този етап беше да се провери сред млади хора, кариерни консултанти и обучители ефективността на платформата и методиката, създадена от консорциума, базирана на учене чрез игрови сценарии. За тази цел бяха проведени две анкети в 7-те държави участващи в проекта, в която бяха обхванати 81 млади хора и 56 експерти в областта на професионалното ориентиране от партньорските държави.

Младежите имаха възможност да се потопят изцяло в създадения виртуален свят, с критичен поглед от гледна точка на играча към готовия продукт. Почти 80% от участниците в проучването споделиха, че преживяването им в играта е положително или много положително. Участието в приключението, подготвено от нас, им достави много забавление, а представеният метод за придобиване на знания показа, че повечето от участниците с удоволствие ще използват такава платформа за разнообразяване на образователния процес, напр. като домашна работа (58%) или в класната стая (65%). Особено важен за нас е фактът, че след като пътуваха във времето, 69% от играчите казаха, че отношението им към бъдещето им се е променило. Графиката по-долу показва, че информираността на потребителите относно бъдещите предизвикателства, свързани с професиите на бъдещето, се е подобрило и самата игра им позволи да се „въоръжат“ с необходимите умения за бъдещето.

[vc_single_image image=”1592″ img_size=”large”]

Тестовете сред играчите също ни позволиха да проверим нивото на играемост на всяка мисия, което доведе до някои корекции в самата игра. На места сме променили или съкратили текстове в мисиите.

Също толкова важно беше изследването, проведено сред професионалисти по време на двустранни срещи и демонстрационни събития във всички проектни държави. Сред участниците бяха специалисти по професионално ориентиране, експерти, членове на правителствени институции, свързани с образованието, представители на асоциации за професионално ориентиране, учители и обучители на всички нива.

Отзивите от страна на професионалистите бяха изключително позитивни. Според тях Future Time Traveller е платформа, която благодарение на комбинацията от симулация и приключенски мисии е иновативно и поглъщащо образователно предложение. 99% от експертите смятат, че играчът има активна роля в играта и че увлекателният начин за представяне на знания насърчава младите хора да завършат цялото приключение. В същото време 75% от отговорите показват, че играта не е шаблон и ви позволява да се адаптирате към различни стилове на обучение на играчите. Самият геймплей предлага интересни начини за представяне на информация и трансфер на знания. Специалистите също видяха потенциала на платформата като образователен инструмент, който може да бъде адаптиран към различни образователни цели – например: запознаване на учениците с професиите и уменията на бъдещето, развитие на различни ключови умения, дискусия за бъдещето на Земята и развитието на технологиите и много други начини на приложение . Над 90% от експертите заявиха, че начинът, по който се организират задачите и структурата на платформата позволява нейното използване и извън проекта Future.

[vc_single_image image=”1593″ img_size=”large”]

Експертите коментираха не само самата платформа, но и съдържанието, предложено в играта и нейната полезност за младите хора. В този случай отговорите бяха предимно положителни. Младите хора, благодарение на приключението и активната си роля в него, придобиват подходящи знания за промените на пазара на труда, новите работни места и необходимите умения и значението на активната им роля при формирането на собственото им бъдеще.

[vc_single_image image=”1594″ img_size=”large”]

Резултатите от проучванията и обратната връзка от участниците в демонстрационните събития потвърждават, че имаме основание да сме горди с постигнатото до момента в проекта:

 „Проектът е точно навреме, защото бъдещето вече е тук.“

„Проектът има потенциал да запълни празнината между образованието и практическите потребности на икономиката и индустрията.“

„Много иновативен, достъпен, полезен, смислен и с много енергия, вложена в него.“

„Много успешно напомняне, че кариерното ориентиране трябва да гледа напред в бъдещето и да подкрепя младите хора и възрастните да развият уменията си да се изправят пред неизвестното, да не се страхуват от него и да го използват като източник на вдъхновение и творчество . “

Вашето мнение е важно за нас! Моля, попълнете тази кратка анкета, която ще ни позволи да оценим по-добре въздействието на проекта FUTURE – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeyHpVFyAckFUBBtMKKddriK1vc5qk8_nriFkOGM6t8J0Q0Q/viewform