Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

Технологичното развитие, обществените промени и тези на пазара на труда са само част от предизвикателствата, пред които е изправено кариерното ориентиране. Доклади като „Бъдещето на работните места“, Skills Panorama и други прогнози за пазара на труда разкриват мащаба на промените, които включват нови начини, по които се извършват дейностите, нови видове умения и най-вече – нов вид начин на мислене.  На този фон задачите пред кариерните консултанти стават много по-различни: не просто да информират и насочват, а и да вдъхновяват, да провокират, да замислят, да носят осъзнаване и инициативност. Повече от всякога е нужно новите поколения да разберат защо и как светът се променя, какви предизвикателства и работни места ще донесе и какъв тип умения ще изисква. Кариерното ориентиране трябва да бъде ориентиране за бъдещето.

В този преход от огромна полза могат да бъдат дигиталните технологии и иновативните педагогически методи – ориентиране през социалните медии, мобилни приложения и инструменти с виртуална реалност – чрез които да се създадат иновативни услуги за обучение и ориентиране.

Тези аргументи лежат в основата на проекта Future, който стартира през 2018 г. с амбицията да допринесе за трансформацията на кариерното ориентиране на поколението чрез уникална кариерна игра „Пътешественик в бъдещето“, която интегрира новите технологии. Проектът е иновация в европейски мащаб с комбинацията на кариерно ориентиране във виртуална реалност, методология за учене чрез игри и учене чрез преживяване, с представена по достъпен начин на информация за тенденциите на пазара на труда, извлечена от големи масиви данни (big data).

Във виртуалната среда са интегрирани педагогически елементи, които правят ученето по-интуитивно. Сериозните игрови сценарии включват елементи на стаи на загадките (escape rooms), уеб куестове и приключенски игри и превръщат процеса на проучване на кариерните възможности в истински уникално преживяване. Триизмерното виртуално пространство пренася младите хора в света на бъдещето и ги въвлича като участници в различни мисии, чрез които те откриват информация за живота, професиите и уменията на бъдещето. По време на познавателното си пътешествие, играчите трябва се справят с предизвикателства, които изискват от тях да бъдат проактивни, да използват аналитично и творческо мислене, да решават проблеми и да вземат решения. По този начин платформата „Пътешественик с бъдещето“ помога на младите хора да развият и упражнят широк набор от уменията за управление на кариерата в 21-ви век. Така, вместо да предложи наготово фактология, играта ангажира участниците в трансформативно учене, водещо до изграждане на начин на мислене, умения и качества, важни за бъдещото им развитие.

За да стимулира иновативното мислене на младите хора, ориентирано към бъдещето, проектът включва и конкурс Капсула на времето „Професии на бъдещето“, в която ученици на възраст 13-19 г. могат да опишат как си представят работни места, които все още не съществуват. До 31 декември 2019 г. те могат да изпратят своите идеи в кратък текст, едноминутно видео или кратка презентация, а победителите ще получат невероятни технологични награди – раница със слънчево зарядно, екшън камера и очила за виртуална реалност.

Сред основните задачи, които проектът FUTURE си поставя, е да повиши способността за новаторство на специалистите по кариерно ориентиране, за да се адаптират към бързо променящата се среда и да могат да предлагат адекватна информация и услуги. Както показва проучване, проведено в рамките на проекта, 1/3 от интервюираните кариерни консултанти смятат, че уменията им за прилагане на нови технологии са „добри“ (28%) или „имат нужда от подобрение“ (10%). За да даде тласък на този процес, партньорството по проекта създаде практически насоки, организира семинари и стартира Международен конкурс за иновативни игрови методи за кариерно ориентиране. Кариерните консултанти могат да участват в конкурса с различни кариерни игри – дигитални, настолни, активни и др. Най-успешните игри ще бъдат допълнени в електронна книга с добри практики и популяризирани чрез проекта. Крайният срок за приемане на предложения е 31 декември 2019.

[vc_single_image image=”1589″ img_size=”large” alignment=”center”]