Демонстрационно събитие и геймсторминг работилница по проект FUTURE

На 11 юни 2019 Фондация на бизнеса за образованието проведе демонстрационно събитие по проект FUTURE, в което се включиха повече от 40 участници – представители на Министерство на образованието и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение, Агенцията по заетостта, Центъра за развитие на човешките ресурси, Българската асоциация за управление на хора, кариерни консултанти, обучители и образователни експерти.

Представихме иновативната кариерна игра в триизмерен виртуален свят „Пътешественик в бъдещето“, която има за цел да запознае младите хора с професиите и уменията на бъдещето. Играта е европейска иновация, съчетаваща кариерното ориентиране за професиите на бъдещето с учене чрез игри в 3D виртуален свят. Играчите участват в играта със свои аватари и се телепортират в 2050 г. с мисията да разкрият как се променя светът на труда. Мисиите и предизвикателствата в играта помагат на играчите да научат повече за професиите на бъдещето и в същото време да развият редица кариерни умения. Подробни инструкции как да създадете свой профил и да инсталирате играта ще откриете тук.

Участниците в събитието се включиха и в работилница по кариерни иновации, в коти обмениха добри практики и генерираха идеи за нови кариерни игри и инструменти. Бяха представени и различни полезни съвети и насоки за създаването и прилагането на сценарии за игри в процеса на кариерно ориентиране. Презентациите от събитието са достъпни тук: https://future-time-traveller.eu/bank-of-creative-ideas/

Ето част от обратната връзка от събитието в София:

„Полезен информационен ден! Цялостната идея за проекта Future e впечатляваща, но най-вече бях изумена от показаните резултати и разработените инструменти. Иска ми се да „се шуми“ повече около този проект и приложението му, да се продължава, да достигне до повече хора и да ги ангажира. Проектът има потенциал да запълни дупката между образованието и практическите икономически и индустриални потребности.“


Семинари аз експерти по кариерно ориентиране по проект FUTURE

Първата година на проекта FUTURE беше много продуктивно време, изпълнено с вдъхновение и успешни дейности :

  • Проведoхме проучване, за да определим как са подготвени младите хора за бъдещата си работа; доколко подготвени са кариерните консултанти да ги напътстват; и каква подкрепа е необходимо да окажат политически отговорните експерти.
  • Изготвихме доклад Пътна карта за политиките по кариерно ориентиране за бъдещето.
  • Разработихме методологията и сценариите на нашата кариерна игра Пътешественик в бъдещето и започнахме разработването на платформата, в която тя ще функционира.
  • Стартирахме уебсайта на проекта https://future-time-traveller.eu и неговата Facebook страница, която вече има над 270 последователи.
  • Представихме постигнатите до момента резултати на семинари за експерти по кариерно ориентиране.

Презентация

Ето част от коментарите на участниците от България:

„Чудесен, актуален, иновативен, модерен и много полезен за младите хора от поколение Z проект! Необходимо е активно и бързо актуализиране на дигиталните умения на самите кариерни консултанти. Много е важно те да „говорят“ умело новия „майчин език“ на младите хора, за да бъдат максимално полезни в ролята си.“

„Ние, кариерните консултанти, не трябва да седим и да чакаме бъдещето да дойде – трябва ние да сме водачите в него – нещо като екскурзоводи в бъдещето.“

„Бъдещето на професията ни зависи от способността ни да сме в крак с всички тенденции. Трябва да се стараем да сме информативни за клиентите си. Игровите подходи са бъдещето на образованието.“