Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

Доклади като „Бъдещето на работните места“, Skills Panorama и други прогнози за пазара на труда разкриват мащаба на технологичното развитие, което съчетано със социално-икономическите и демографските тенденции, оказва огромно въздействието върху секторите, функциите на работното място, нивата на заетост и уменията.

Факти:

  • 90% от данните в света днес са създадени само през последните 2 години.
  • 2 милиарда работни места, които съществуват днес, ще изчезнат до 2030.
  • 65% of децата в началните училища днес ще имат работни места, които още не съществуват.

 

БЪДЕЩИТЕ РАБОТНИ МЕСТА СА В РЪЦЕТЕ НА ПОКОЛЕНИЕТО Z

Демографската група, родена в началото на 2000-те години и наричана “дигиталните деца”, съставлява около 27% от световното население. По времето, когато поколението Z навлезе на пазара на труда, цифровите технологии ще бъдат част от почти всички работните места, налагайки нови видове работни позиции, нови начини, по които се извършват дейностите, нови видове умения и най-вече – нов вид начин на мислене.

Технологичното развитие, обществените промени и тези на пазара на труда са само част от предизвикателствата пред традиционното кариерно консултиране.

Бъдещето изисква нова парадигма за младите хора, обучаващите и лидерите в образованието – не е достатъчно да покажем на децата как светът се променя, а е важно те да разберат защо се променя, какви предизвикателства и работни места ще донесе и какъв тип умения ще изисква.

Кариерните услуги трябва да се трансформират в ОРИЕНТИРАНЕ ЗА БЪДЕЩЕТО, а политиките в образованието и кариерното ориентиране трябва да се превърнат в ЛИДЕРСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО.

ПРОЕКТ FUTURE TIME TRAVELLER /ПЪТЕШЕСТВЕНИК В БЪДЕЩЕТО:

  • Ще стимулира иновативното мислене и ориентирането на младите хора за бъдещето – чрез платформата, която ще им помогне да пътуват в света на бъдещето, да разберат тенденциите, които определят нововъзникващите работни места и уменията, които те ще изискват;
  • Ще повиши способността за иновации на специалистите в сферата на кариерното ориентиране – с обучителната методология, семинари, конкурс и електронна книга с добри практики, които ще бъдат създадени;
  • Ще даде тласък на иновациите и насочените към бъдещето политики за кариерно ориентиране, като използват нови технологии, методи на обучение и прогнози за пазара на труда – с изготвените анализи и доклад за въздействието  на проекта.