Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

През първите месеци на проекта проведохме онлайн проучване сред 159 млади хора, 39 специалисти и 15 експерти по кариерно ориентиране в 7-те партньорски държави – България, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия и Великобритания.

88% от анкетираните младежи казват, че е важно те да бъдат информирани за работните места на бъдещето и за промените в света на труда, но половината от тях в момента не учат за тях в училище или самостоятелно. Само една трета от младите хора казват, че познават тенденциите на пазара на труда и надеждните източници на информация. В същото време 58% се чувстват информирани или по-скоро информирани за бъдещи работни места, което не отговаря на действителността според мнозинството кариерни консултанти и експерти.

Проучването потвърждава значението на широк спектър от компетенции, които младите хора трябва да притежават, за да бъдат подготвени за бъдещата си кариера. Познаването на тенденциите на пазара на труда, самопознанието, гъвкавостта и готовността за промяна се оценяват като най-важните професионални умения за бъдещето от всички участници в проучването. Кариерното планиране и уменията за вземане на решения също са много важни за всички групи. Повече от 90% от всички анкетирани наблягат на значението на творчеството, иновациите и предприемаческия дух. Кариерните специалисти подчертават, че позитивните нагласи към бъдещето и аналитичните умения са от решаващо значение, макар че младите хора ги определят като по-малко значими.

Кариерните консултанти също трябва да се подготвят по-добре за професиите на бъдещето, показва проучването. Повече от 1/3 казват, че способността им да прилагат цифрови инструменти е или “относително добра” (28%), или “се нуждае от подобрение” (10%). Един от всеки десет кариерни специалисти признава, че трябва да развие по-задълбочено знанията си за тенденциите и ресурсите на пазара на труда, за нуждите на младите хора, както и да подобри уменията си за  създаване на кариерни инструменти, предназначени за новото дигитално поколение.

Понастоящем практикуващите кариерно ориентиране развиват тези компетенции чрез самостоятелно обучение и в хода на своята практика. Повечето респонденти не могат да идентифицират конкретен уеб източник на информация и признават, че “липсва такава платформа, която адекватно да предоставя информация за това как да работим с младите хора по тази тема”.

Освен онлайн платформи с полезна информация, повече от половината кариерни консултанти биха използвали примери с добри практики, обучения и обучителни ресурси, които директно да прилагат в работата си. 1/3 мислят, че конкурс за професионално ориентиране също би бил полезен. Това е важно послание към политиците, че е необходимо по-голямо предлагане на актуално продължаващо обучение, за да се гарантира, че качеството на услугите е адекватно на нуждите на младите хора и на тенденциите на развитие.

Констатациите от проучването са представени в Политическия доклад, който очертава пътя към кариерно ориентиране за бъдещето. Технологичните и социалните промени,  трансформациите на пазара на труда са само част от предизвикателствата пред традиционните подходи към кариерното ориентиране. Бъдещето призовава към нова парадигма за младите хора, обучаващите и лидерите. Не е достатъчно да покажем на младите хора как се променя светът. Те трябва да разберат ЗАЩО се променя, КАКВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА и работни места ще донесе, какъв вид УМЕНИЯ ще изисква.  Услугите за кариерно ориентиране трябва да се превърнат в ОРИЕНТИРАНЕ ЗА БЪДЕЩЕТО, а политиката за образование и кариерно ориентиране – в ЛИДЕРСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО.

Докладът съдържа статии по различни теми, като глобалните тенденции, които оформят бъдещия пазар на труда; предизвикателствата и ролята на практикуващите професионално ориентиране; потенциалното въздействие на учебната среда на виртуалния свят и други технологии върху развитието на управлението на кариерата и трансверсалните умения. Той предоставя много примери за иновативни игри и ресурси за онлайн кариера. Описана е и методологията, която стои зад играта Future Time Traveller.

 

Докладът е свободно достъпен  на  български, на английски и на всички партньорски езици. Резултатите от него бяха обсъдени по време на семинари за специалисти по кариерно ориентиране и представители на институции.