През първата година на проекта ще бъде проведено проучване на ориентираните към бъдещето политики и иновативни методи за кариерно на младите хора.
Изследването ще се фокусира върху 3 ключови фактора:
• Познания на младите хора за професиите на бъдещето;
• Иновативен потенциал на кариерните специалисти; и
• Роля на политическата подкрепа за устойчиви, качествени, иновативни кариерни услуги.
Резултатите от проучването ще бъдат представени в семинари за експерти в края на 2018 г.

Междувременно ще стартира създаването на виртуалната платформа и методологията за създаване на сценарии за учене чрез игри в кариерното ориентиране.

През 2019, след тестване и пилотиране, платформата и методологията ще бъдат представени по време на демонстрационни събития и творчески работилници за създаване на сценарии от кариерни консултанти.
Ще бъдат организирани конкурси за иновативни кариерни услуги, както и Facebook конкурс за млади хора – капсула на времето „Професии на бъдещето“.

През 2020 ще съберем най-добрите практики в електронна книга и ще изготвим доклад за въздействието на проекта. Всички продукти, създадени по проекта FUTURE, ще бъдат поместени в Пътна карта за бъдещето, която ще помогне да разпространим посланията и подхода на проекта сред политически експерти и практици в цяла Европа.

 

Deliverables

Future report BG