Продукти, създадени по проект FUTURE:

 

Доклад “Пътна карта за политиките по кариерно ориентиране”

На: EN, BG, GR, DE, IT, PL, PT

 

Презентация от семинара за експерти по кариерно ориентиране

На: EN, BG, GR, DE, IT, PL, PT

 

Платформа Future Time Traveler

На: EN, BG, GR, DE, IT, PL, PT

 

Презентация от демонстрационно събитие и иновационни семинари

На: ENBGGRDEITPLPT

 

Електронна книга с 38 иновативни инструмента за професионално ориентиране
Добри практики от страните партньори

На: EN, BG, GR, DE, IT, PL, PT

 

Капсула на времето с 93 професии на бъдещето.
Най-интересните идеи от партньорските държави

На: EN, BG, GR, DE, IT, PL, PT

 

Заключителен доклад “Пътна карта за бъдещето”

На: EN, BG, GR, DE, IT, PL, PT

 

Презентация от финалното събитие

 

Facebook страница на проекта