Ето какво трябва да знаете за играта Пътешественик в бъдещето:

Играта включва 7 мисии. След завършване на всяка мисия, ще придобиете следните компетентности:

Мисия 1 Идентифициране на  надеждни източници на информация за новите професии; умения за анализ и използване на информация.
Мисия 2 Познания и разбиране за развитието на пазара на труда.
Мисия 3 Информираност за необходимите умения в бъдеще; повишаване на чувствителността към тенденциите на света на труда; възприемане на нови гледни точки.
Мисия 4 Разбиране за тенденциите на пазара на труда; знания за развитието на професиите, за възникващите нови работни места; осъзнаване на социалните предизвикателства на дигитализацията; положително отношение към бъдещето.
Мисия 5 Самопознание; осъзнаване осъзнаване на възможностите за бъдещо кариерно развитие; критично мислене при оценката на професионалните решения.
Мисия 6 Креативност, иновативност, предприемчивост; умения за проучване и представяне на професии; информираност и разпознаване на потенциални възможности за кариера
Мисия 7 Самоосъзнатост; разбиране на личната отговорност и водеща роля за планиране на бъдещето; разпознаване на  нуждата от сътрудничество.

Готови ли сте да играете?

Първата стъпка е да създадете свой аватар. За да го направите, кликнете тук.

Следващата стъпка е да изтеглите и инсталирате подходящия софтуер, така че да имате достъп до виртуалния свят.

Обърнете внимание на ръководството или вижте видеоклип1 & видеоклип2.

Ще се видим в БЪДЕЩЕТО!!!

Молим ви да отделите една минута, за да ни кажете вашето мнение за играта. Предварително ви благодарим!