иновативна кариерна игра „Пътешественик в бъдещето“, създадена по европейския проект FUTURE, която запознава поколението Z с професиите от бъдещето и уменията, нужни за тях чрез мисии, базирани на учене чрез игри, в 3D виртуален свят.

Играта е иновация в европейски мащаб с това, че „превежда“ значителни по обем анализи и прогнози за света на бъдещето на достъпен за младите хора език и предлага нов модел на кариерно ориентиране – близък до дигиталните деца – който съчетава високи технологии и оригинални игрови сценарии.

Триизмерният свят пренася играчите във футуристично пространство и създава неповторимо и всепоглъщащо преживяване, съчетаващо емоционално и социално учене. Играчите използват свой аватар (триизмерен образ), чрез който се придвижват, взаимодействат и преодоляват различни предизвикателства.

Виртуалното пътешествие включва 7 образователни приключенски мисии, заимстващи елементи от стаите на загадките. Те поставят на изпитание младите хора и им помагат да придобият умения и знания за професиите на бъдещето. С помощта на машина на времето, играчите се телепортират в 2050 г, където трябва да разберат как различните социални и технологични промени формират бъдещия свят на труда.

Играта е свободно достъпна на 7 езика и предлага различни начини на приложение.

Наскоро инициативата получи международна награда за иновативна социална платформа.

Демонстрационно видео на платформата Future Time Traveler

Ето какво трябва да знаете за играта Пътешественик в бъдещето:

Играта включва 7 мисии. След завършване на всяка мисия, ще придобиете следните компетентности:

Мисия 1 Идентифициране на  надеждни източници на информация за новите професии; умения за анализ и използване на информация.
Мисия 2 Познания и разбиране за развитието на пазара на труда.
Мисия 3 Информираност за необходимите умения в бъдеще; повишаване на чувствителността към тенденциите на света на труда; възприемане на нови гледни точки.
Мисия 4 Разбиране за тенденциите на пазара на труда; знания за развитието на професиите, за възникващите нови работни места; осъзнаване на социалните предизвикателства на дигитализацията; положително отношение към бъдещето.
Мисия 5 Самопознание; осъзнаване осъзнаване на възможностите за бъдещо кариерно развитие; критично мислене при оценката на професионалните решения.
Мисия 6 Креативност, иновативност, предприемчивост; умения за проучване и представяне на професии; информираност и разпознаване на потенциални възможности за кариера
Мисия 7 Самоосъзнатост; разбиране на личната отговорност и водеща роля за планиране на бъдещето; разпознаване на  нуждата от сътрудничество.

Готови ли сте да играете?

Първата стъпка е да създадете свой аватар. За да го направите, кликнете тук.

Следващата стъпка е да изтеглите и инсталирате подходящия софтуер, така че да имате достъп до виртуалния свят.

Обърнете внимание на ръководството или вижте видеоклип1 & видеоклип2.

Ще се видим в БЪДЕЩЕТО!!!

Молим ви да отделите една минута, за да ни кажете вашето мнение за играта. Предварително ви благодарим!