Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

Автор: Университет в Лодз

Основната цел на проекта FUTURE е да въведе иновативен подход, базиран на игрови сценарии, за кариерно ориентиране, с помощта на който Поколението Z да се запознаят а професиите на бъдещето. За целта, 7-членното партньорство разработи платформата „Future Time Traveller“ в 3D виртуална реалност, насочена към ученици на възраст между 13-19, както и към консултанти по кариерно ориентиране, които работят с тях. Целта на платформата е да помогне на младите хора:
● Да станат по-осъзнати за това как развитието на обществото и технологиите формира света на трудовата заетост
● Да подобрят своето разбиране за промените на пазара на труда
● Да научат повече за зараждащите се професии и кариери
● Да подобрят своето разбиране за уменията, които ще бъдат необходими в бъдещето
● Да разберат различни кариерни възможности в бъдещето
● Да се научат как да идентифицират надеждните източници на информация за новите професии
● Да бъдат по-подготвени да вземат информирани кариерни решения
● Да развият по-позитивна нагласа към бъдещето
● Да осъзнаят, че бъдещето им е в техните собствени ръце

По време на проекта, партньорството достигна до десетки хиляди души чрез своите мрежи и посредством различни канали – платформата на проекта, Facebook страница, събития и публикации.

Успяхме да получим пряка обратна връзка за платформата и нейният потенциал от 708 потребители от седем държави на ЕС. Сред тях бяха 483 млади хора от Поколението Z, които имаха възможност да се потопят в играта „Пътешественик в бъдещето“. 225 потребители са кариерни специалисти – създателите на политики, експерти, кариерни консултанти, коучове, преподаватели – те имаха възможност да се запознаят с платформата по време на различни събития и по време на пилотната фаза. (Фиг. 9)

Фигура 1. Разпределение на отговорите според източника на проучването

И двете групи са готови до голяма степен да препоръчат разработената платформа като иновативен източник на информация и вдъхновение за кариерно ориентиране. 96% от експертите биха промотирали платформата на други специалисти и над 90% биха използвали играта в своята практика. Платформата „Future Time Traveller“ също така се оказва атрактивна за младите хора, тъй като повече от 85% от пилотните потребители с радост биха я използвали в учебните часове, с приятели или като домашно задание. (Фиг. 10)


Фигура 2. Готовност за използване и препоръчване на платформата

Целта на нашето проучване също така беше да определим до каква степен платформата FUTURE формира компетентностите на потребителите по отношение на тяхното разбиране за бъдещия пазар на труда и предизвикателствата, които ги очакват докато изграждат кариерата си. (Фигура 11)


Фигура 3. Обучителни резултати от платформата

● 91% от всички респонденти заявяват, че платформата Future Time Traveller в 3D виртуален свят помага на младите хора да бъдат по-осъзнати за предизвикателствата на бъдещето.
● Същият процент (91% от респондентите) вярват, че предоставената по време на приключението информация засилва осъзнатостта на потребителите относно новите професии и кариери.
● 89% смятат, че виртуалния свят запознава участниците с уменията, необходими за професиите на бъдещето.
● 89% от респондентите са съгласни, че платформата развива чувство на отговорност у младите хора по отношение на тяхната собствена кариера.
● 88% смятат, че мисиите засилват разбирането на Поколението Z за тенденциите на пазара на труда.
● 87% от респондентите смятам, че виртуалното пътешествие в бъдещето оказва позитивно въздействие върху увереността на потребителите в професионалното им бъдеще.
● 87% заявяват, че това е полезен инструмент, който помага на учащите да могат да ценят ролята на достоверната информация.
● Според 86% от всички респонденти, мисиите в играта увеличават отговорността за кариерните решения сред младите хора.
● 85% заявяват, че играта „Future Time Traveller“ помага на младите хора да имаш по-широко отворено съзнание по отношение на кариерата и така младите хора са по-гъвкави когато става дума за кариерата и образованието си и са способни по-бързо да реагират на онова, което ги очаква в бъдеще.

На база на проучването, можем да заключим че подходът на консорциума към използването на виртуалните светове и игрово-базираната механика, се приема добре от младите хора и специалистите. Разликите в разпределението на отговорите между двете групи бяха малки. За Поколението Z, средно 86% от отговорите потвърдиха, че предложените подходи подобряват разбирането на потребителите за целите, които искахме да постигнем, и за уменията, които искахме да култивираме. Според почти 89% от младите хора, играта „Пътешественик в бъдещето“ им е помогнала да подобрят своята осъзнатост, за това че професионалния им път в бъдеще зависи изцяло от тях. По време на изчерпателно проучване, проведено в първата пилотна фаза, също така открихме, че младите хора с радост приемат решението, което им предлагаме като интересен образователен инструмент. Младите хора бяха заинтересовани в многоезичната среда на виртуалния свят и от самото начало проявиха интерес към механизмите за комуникация, които се използват в платформата. Това се потвърждава от коментари, оставени в проучването:

● „Хареса ми, че може да се играе заедно с други хора“, „Вълнуващо е, че мога да срещна хора от други държави. Заедно е по-лесно да решим всички мисии.“
● „Това, което най-много ми харесва в играта, е, че ми позволява да бъда по-самостоятелен и не е просто теория. Комбинирането на учене със забавление носи по-добри резултати.“
86% от младите хора, участвали в проучването, заявяват че по-скоро биха или определено биха искали да използват платформата в сътрудничество с приятели, а 90% заявяват, че с удоволствие биха играли такава игра в учебните часове, което би променило рутината на нормалните часове и би ги направило по-интерактивни, а 84% от учащите биха приели такова домашно.

Кариерните консултанти също така отбелязват потенциала на платформата и възможността да я използват в работата си. По време на организираните от консорциума събития за специалистите ние зададохме допълнителни въпроси, за можем по-добре да разберем пригодността на предлаганото от нас решение. Приемът на нашия подход от страна на експертите и потенциалът платформата да се използва реално в партньорските държави беше отразено в отговорите на два въпроса – за готовността да се използва платформата и по-нататъшните препоръки. Почти 67% от експертите, които имаха възможност да видят платформата, заявиха че определено са готови да използват FTT в собствената си професионална практика, за да подкрепят процеса на кариерно ориентиране, а 70% биха били готови да препоръчат играта и предложеният в проекта подход на други съветници и групи от млади хора. И в двата въпроса, около 26% от респондентите заявиха, че най-вероятно биха били готови да го направят. Общо, 96% от експертите отговориха, че са готови да препоръчат нашата платформа.

Коментари от консултанти:
● „Чрез играта учениците ще придобият уменията, необходими за избор на професия. Играта дава отправна точка на учениците, за да разсъждават върху бъдещето.“
● „При ориентирането на младите хора е необходимо да мислим за промените, които се случват в света. Възможността да се използва платформа като FUTURE може да предостави на консултантите по кариерно ориентиране много приятелска среда, в която младите хора да бъда въведени в света на бъдещите професии.“
Според 96% от експертите и консултантите по кариерно ориентиране, платформата помага на младите хора да разберат как социалните и технологични процеси формират света на труда; разширява знанията им за новите професии и познания (94%) и предоставя ценна информация относно възникващите умения (93%). Според експертите, методиката за обучение чрез игрови сценарии, викторини и приключенски мисии във виртуален свят изпълнява добре своята функция. С отговорите си експертите подчертаха проблема с достъпа до подходящи инструменти, които да подкрепят работата им и важността на ролята на кариерния консултант в процеса на образоване на младите хора – особено в случая на вземане на информирани кариерни решения. Редом с мненията съдържащи се в проучванията, а именно: „Инструментът би могъл да сработи ако се интегрира с една по-широка учебна рамка, заедно със занятия на живо (например базирани в учебната стая)“, може да се предположи дори и сред скептиците, че при подходящо внедряване на решение като FTT в учебния план, то би било от полза за всички страни.

Заключениe
Играта „Пътешественик в бъдещето“ е решение, което се опитва да разшири обхвата на инструментите, насочени към младите хора и по един интригуващ начин да им предаде знанията, необходими за вземане на важни решения за бъдещето. Поставяйки младия човек във виртуалния свят, се създава безопасно пространство за развитие на неговите умения и интереси. При стартиране на приключението във виртуалния свят, младите хора отделят значително време и внимание да подготвят своя аватар. Те му задават индивидуални характеристики като височина, форма на тялото, прическа и облекло. Това дава възможност на младите хора да изразят себе си по-добре в света на играта, да се запознаят повече с него. Експертите трябва да запомнят това и да вземат предвид, че играта е не просто инструмент за комуникация и заместител на традиционните часове в класната стая. Младите хора във виртуалния свят имат много по-големи възможности да изразят себе си и да се въвлекат във въображаемата реалност на виртуалния свят.

Разработването на платформата и проучването съвпаднаха с периода на нормално функциониране, когато можехме да ходим на работа, училище и вършим всички дейности без наличието на каквито и да е ограничение. При нормални условия, идеята за платформата бе разпозната като много привлекателна, ценна и използваема в работата на специалистите по кариерно ориентиране. В настоящата ситуация на пандемия, в която училищата в по-голяма част от европейските държави са затворени, преподаването все повече се пренася (за добро или лошо) към интернет и в този смисъл платформата, създадена по проекта FUTURE, е особено забележима. Виртуалният свят, създаден за нуждите на проекта, може лесно да се използва за организиране на срещи и упражнения в безопасно и неутрално пространство – много по-интересно от традиционните инструменти за онлайн учене. Идеите и новите подходи, които лансира проектът, могат да бъдат адаптирани и използвани във всяка сфера на знания, а лицензът с отворен код предоставя възможност за създаване на нови мисии, герои и споделяне не ново съдържание. Младите хора с радост биха участвали в подобни занимания, особено когато технологиите позволят надеждното им прилагане чрез мобилни приложения или очилата за виртуална реалност. Виртуалният свят има още едно голямо преимущество и то е, че във време на физическо дистанциране позволява да бъдем заедно.

„Проектът идва точно навреме, защото бъдещето вече е тук.“