The FUTURE partnership presented the results of the 3-year initiative during a European webinar, involving more than 90 participants.

11.11.2020

Presentation

ZOOM video recording from the event

Demonstration video of the Future Time Traveller platform

It’s three years now since the start of this forward-looking project FUTURE and we are extremely proud with the results it has produced. The project aims to foster innovation and future-looking mindset in career guidance practitioners, experts and young people.

Read More

Трансформиране на кариерното ориентиране чрез използване на иновативни технологии

Технологичното развитие, обществените промени и тези на пазара на труда са само част от предизвикателствата, пред които е изправено кариерното ориентиране. Доклади като „Бъдещето на работните места“, Skills Panorama и други прогнози за пазара на труда разкриват мащаба на промените, които включват нови начини, по които се извършват дейностите, нови видове умения и най-вече – нов вид начин на мислене.  На този фон задачите пред кариерните консултанти стават много по-различни: не просто да информират и насочват, а и да вдъхновяват, да провокират, да замислят, да носят осъзнаване и инициативност. Повече от всякога е нужно новите поколения да разберат защо и как светът се променя, какви предизвикателства и работни места ще донесе и какъв тип умения ще изисква. Кариерното ориентиране трябва да бъде ориентиране за бъдещето. Read More

Резултати от пилотното проучване

Кариерната игра „Пътешественик в бъдещето“ е един от основните продукти на проекта FUTURE. Играта има за цел да запознае младежите от поколението Z с професиите на бъдещето чрез образователни игри и мисии в 3D симулация. След проведените първоначални тестове в рамките на партньорството, играта беше официално представена през юни и пилотирана с потребители. Read More