Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

Проектът
FUTURE TIME TRAVELLER
(Пътешественик в бъдещето)
Научете повече Има за цел да предложи нов подход в кариерното
ориентиране на младите хора от поколението Z
чрез сценарии за учене чрез игри, които да подготвят
младите хора за професиите на бъдещето.
Проектът
FUTURE TIME TRAVELLER
(Пътешественик в бъдещето)
Има за цел да предложи нов подход в кариерното ориентиране на младите хора от поколението Z
чрез сценарии за учене чрез игри, които да подготвят младите хора за професиите на бъдещето.
Запознайте се с екипа! Научете повече ПЛАТФОРМА
ПЪТЕШЕСТВЕНИК В БЪДЕЩЕТО
Ще помогне на младите хора да развият широк кръг от практически
компетентности за управление на кариерата в 21 век,
докато пътуват в бъдещето и учат чрез игри във виртуалния свят.
Научете повече ПЛАТФОРМА
ПЪТЕШЕСТВЕНИК В БЪДЕЩЕТО
Ще помогне на младите хора да развият широк
кръг от практическикомпетентности за управление
на кариерата в 21 век, докато пътуват в бъдещето и
учат чрез игри във виртуалния свят.
СЪБИТИЯ - КОНКУРСИ Вижте повече за събитията по FUTURE Вижте повече за конкурсите по FUTURE СЪБИТИЯ - КОНКУРСИ
АКТУАЛНИ НОВИНИ

Конкурс за млади хора на възраст 13-19 г. „Капсула на времето: Професии на бъдещето“

Повече информация ще откриете тук


Европейски конкурс за иновативни инструменти и инструменти за кариерно ориентиране

Повече информация ще откриете тук