Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност
АКТУАЛНИ НОВИНИ

Конкурс за млади хора на възраст 13-19 г. „Капсула на времето: Професии на бъдещето“

Weitere Informationen findest du hier


Европейски конкурс за иновативни инструменти и инструменти за кариерно ориентиране

Weitere Informationen findest du hier