Инициативата има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри, платформи и др. методи за кариерно ориентиране, информиране и консултиране, базирани на игри.

В подкрепа на иновациите в кариерното ориентиране до 31.12.2019 г. партньорството по проект FUTURE проведе Европейски конкурс за иновативни инструменти и инструменти за кариерно ориентиране. Събитието имаше за цел да насърчи и популяризира приложението на иновативни инструменти, интерактивни игри, сценарии, методи, платформи и други цифрови и традиционни/ недигитални инструменти, базирани на игри в кариерно ориентиране, информация и консултации.

Получихме 38 иновативни инструменти в конкурса.

Вижте победителите в конкурса тук.
Разгледайте наградените добри практики тук.
Вижте повече информация за конкурса тук.