Конкурс за млади хора на възраст 13-19 г. „Капсула на времето: Професии на бъдещето“

Повече информация ще откриете тук


Европейски конкурс за иновативни инструменти и инструменти за кариерно ориентиране

Повече информация ще откриете тук