Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

Автор: Фондация на бизнеса за образованието

Една от инициативите, част от проекта FUTURE, беше конкурсът „Професиите на бъдещето“, чиято цел бе да насърчи младите хора на възраст между 13-19 г. да изследват своите идеи за професиите на бъдещето, да обяснят защо биха се появили тези професии, как биха изглеждали и от какви умения ще се нуждаят. Конкурсът се проведе в периода юни – декември 2019 г. в 7-те партньорски държави. Получихме 93 идеи за професии на бъдещето – 62 есета, 30 презентации и 1 видео.
Получените идеи за професии на бъдещето са много последователни по отношение на основните тенденции начертани в доклада за политиката, според които работните среди в близко бъдеще се очаква да бъдат по-автономни, с по-малко рутина, по-голямо използване на ИКТ, редуцирани физически усилия и засилени социални и интелектуални задачи.
● Сред 25-те идеи за професии на бъдещето, подадени от български ученици, преобладават тези, които представят ефекта на технологичното развитие върху работата – автоматизирани длъжности, изследване на космоса, високотехнологични професии в нано и биотехнологиите, както и професии, които имат екологично въздействие или изследват трансформацията на традиционните професии като учител, психолог, строител, шофьор и т.н. в бъдещето.
● Според повечето участници от Гърция, Германия и Италия професиите на бъдещето ще са такива, които съществуват и днес, но претърпели модификации, за да отговарят на нуждите на бъдещия свят (например Създател на пътешествия в обогатена реалност, Софтуерен инженер на фотоволтаични системи), както и на водещите социо-икономически тенденции (зелена икономика, устойчивост, технологии, автоматизация, баланс работа-личен живот). За младите хора роботиката, изкуствения интелект и автономността са неразделна част от професиите на бъдещето.
● Повечето португалски ученици споделиха с нас идеи за професии на бъдещето, които не само са свързани със „зелената икономика“, а включват и използване на креативност, дигитални технологии и изкуствен интелект.
● Болшинството участници от Полша също формулират професии в областта на автоматизацията, роботиката и изкуствения интелект. Някои предложения за професии на бъдещето също ясно реферират към научната фантастика като източник на вдъхновение. Темите за съхраняването на природата също се откроиха като важни сред младите хора. Това затвърждава необходимостта от отвореност към бъдещето и осъзнатост за предизвикателствата пред човечеството.
● Младите хора, които взеха участие в състезанието в Великобритания демонстрираха иновативни идеи и познания за промените на пазара на труда през следващите десетилетия и продуктите, които ще се развият и обогатят с помощта на дигиталните технологии.
Екология
● Фермер на чист въздух (Великобритания), Шивач на озоновия слой (България) и механик на машини, премахващи въглеродния диоксид от атмосферата (Португалия).
● Космически еколог (България), който ще събира отпадъците в космическото пространство с помощта на минерала магнетит
● Екологична полиция (Португалия)
● Субакватолог (Германия) – изследовател на дълбокия океан
● Гид до области, които не са достъпни поради климатични промени (Полша) и Земетрансформатор (Полша)
● Робот за събиране на боклуци и Пречиствател на планински отпадъци (Германия)
● Ъпсайклинг дизайнер (Германия), който ще преобразува непотребни вещи и части в напълно нови продукти.
● Дизайнер на вечен двигател (Италия)

Етика
● Етичен оценител на научни открития (България)
● Защитник на етични технологии (Португалия)

Транспорт на бъдещето
● Изобретател на футуристични транспортни средства (Италия)
● Мениджър на дрон (Португалия, Обединено кралство)
● Въздушна трафик полиция за летящи коли (Гърция)
● Автономен автобусен надзирател (Poland) и Автономен контрольор на превозно средство (Германия)
● Пилот на свръхзвукови самолети (Обединено кралство)

Футуристични медицински професии
● Всичко-значещи лекари (Полша) и Холистични медицински специалисти (България)
● Персонален здравен анализатор (България)
● Безболезнен зъболекар (Полша)
● Генетичен манипулатор (Португалия)
● Разработчик на човешки тъкани и органи (2 сходни идеи от България)
● Агенти за медицински контрол (Германия), Медицински пилот наноробот (Полша) и Микроробот хирург (Обединено кралство)
● Възстановител на паметта (България и Полша)

Професии, свързани с човека
● Мултикултурен психиатър (Полша)
● Трансформатор на таланти (България), който ще използва изкуствен интелект за препрограмиране
● Учител на бъдещето (България)
● Сънувач (Полша)
● Хипнотизатор на пушачи (Полша)
● Специалист по мисловен трансфер (България)
● Хуманизатор (Полша)
● Специалист по изкуствено създадени храни (България, Португалия)
● Кибермолекулярен готвач (Полша)

Дизайнерски професии
● Специалист по високотехнологични облекла, който ще проектира слънчеви, интелигентни и лечебни облекла, изработени от иновативни тъкани от нано и био отпечатани материи (България)
● Поддръжка на софтуер за грим и Дизайн и производство на маски за грим (Обединено кралство)
● Виртуален стилист (Италия)
● Разработчик на дисплеи, използвани в облекла и аксесоари (Португалия)

Изследване на космоса
● Марсиански градинар (Гърция, Полша)
● Астро инженер (България) и Строителен работник на Луната (България)
● Космически еколог (България)
● Космически футболист (Полша)
● Междугалактически Дипломат (България и Великобритания)
● Координатор на пътешествия във времето и пространството (България)
● Вселенски портиер и междупланетен митничар (България)
● Космически полицай (Полша)

Инженери
● Специалист по мисловен трансфер (България)
● Създател на пътешествия в обогатена (augmented) реалност (Гърция)
● Софтуерен инженер на фотоволтаични системи (Гърция)
● Софтуерен инженер на бъдещето (Гърция)
● Разработчик на нанобиотични и биомеханични роботи (Португалия, Полша)

Професии, чиято работа е свързана с изкуствен интелект
● Психиатър, психолог, терапевт с изкуствен интелект (Португалия, Полша)
● Мениджър на екипи с хора и машини (Португалия)
● Програмист на автоматизирани машини за земеделието (Португалия)
● Укротител на роботи (България) и Кибер дресьор на кучета (България)
● Дизайнер на хуманоидни роботи (Италия)

Други интересни професии:
● Преводач от котешки език (Полша)
● Специалист, грижещ се за генетично модифицирани видове в лаборатория (Португалия)
● Пречиствател на тъмна енергия (България)

Наградени идеи

България:
• 1во място: Координатор пътешествия във времето и пространството
• 2ро място: Космически еколог
• 3то място: Експерт на високотехнологични облекла
• 3 специални награди за най-активните участници, които предоставиха най-голям брой професии и чиито идеи получиха най-много.

Германия:
• 1во място: Пречиствател за планински отпадъци
• 2ро място: Агенти за медицински контрол
• 3то място: Автономен контрольор на превозно средство
• 2 специални награди: Субакватолог и Ъпсайклинг дизайнер

Гърция:
• 1во място: Градинар на планетата Марс
• 2ро място: Създател на пътешествия в обогатена (augmented) реалност
• 3то място: Въздушна трафик полиция за летящи коли
• Специална награда за най детайлна идея от гледна точка на ИКТ – Софтуерен инженер за фотоволтаични системи & Софтуерен инженер на бъдещето

Италия:
• 1во място: Микаел Торо, Хуманоиден робот дизайнер
• 2ро място: Кармин Тругли, Дизайнер на вечно движение
• 3то място: Ион Уреке, Изобретател на футуристични средства за транспорт
• Специална награда за креативната на най-младия участник (под 13 г.) – Виртуален стилист

Полша:
• 1во място: Медицински нано-робот пилот
• 2ро място: Космически играч на топка
• 3то място: Кибермолекулен готвач

Португалия:
• 1во място: Екологична полиция
• 2ро място: Хирург робот
• 3то място: Разработчик на нанобиотични и биомеханични роботи

Великобритания:
• 1во място: Микроробот хирург
• 2ро място: Фермер на чист въздух
• 3то място: Софтуерна поддържка на грим и Дизайн и производство на маски за грим

Подробно представяне на всички идеи за професии на бъдещето можете да откриете в презентацията тук