Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

Автори: Aspire-igen и ФБО

“Една от основните цели на проекта FUTURE е да даде тласък за политиките и практиките по кариерно ориентиране, ориентирани към бъдещето. За да стимулираме консултантите и експертите по кариерно ориентиране да демонстрират и развиват своята иновативност, организирахме Европейки конкурс за иновативни инструменти за кариерно ориентиране. Той се проведе през втората половина на 2019 г. като целта му беше да отличи добрите практики с иновативни игрово-базирани инструменти за кариерно ориентиране, информиране и консултиране.
Конкурсът бе отворен за кариерни консултанти от всички европейски държави и в него бяха представени 38 иновативни кариерни инструмента от 13 държави. Всички те демонстрират богатия арсенал от дигитални и традиционни подходи, които кариерните консултантите използват в работата си – настолни игри, онлайн инструменти за оценка, интерактивни дейности в класна стая, мобилни приложения, платформи за кариерно ориентиране, проектно-базирани обучителни дейности, учене чрез преживяване.
Представените по-долу наградени най-добри практики са искрица вдъхновение, която показва бъдещето на кариерното ориентиране.

България

Първата награда бе дадена на ТРАНСФОРМИКА КАРТИ НА УСПЕХА, разработени от Яна Аврамова. Това е награждаван инструмент, базиран на важни въпроси, които отварят пътища за решаване на лични и професионални предизвикателства. Картите покриват 32 теми, свързани с развитие на кариерата. Те са създадени така, че да ви помогнат да придобиете яснота за целите си и предизвикателствата. Задаването на правилните въпроси ви помага да разберете и изживеете живота от коренно различна перспектива и привнася изобилие от възможности. Картите включват въпроси, които активират както аналитичната, така и към творческата половина на мозъка. Инструментът е посветен на това да пробуди вътрешната сила, да провокира любопитство, емпатия и помага да дадете воля на пълния си потенциал. Картите се предлагат в хартиен и дигитален формат.

COVER YOUR NEEDS, DISCOVER YOUR CAREER е креативен инструментариум, представен от Обществен компас, който бе избран на 2ро място. Инструментът е разработен като част от европейски проект, чиято цел е да насърчи самоосъзнатостта, личното и кариерно планиране. Базирано е на учене чрез преживяване и включва 3 компонента: метафорични Метод карти, които провокират самоосъзнатост; Платна за личностно развитие, за определяне на личните и професионалните цели, и Коучинг комплект, който се използва за обсъждане на кариерни сценарии.

МОЯТ КАРИЕРЕН ПЪТ, представен от Елица Костова, спечели 3то място. Съчетава настолна игра и свързани с нея дейности и въпросници в онлайн платформа. Игровите инструменти подкрепят младите хора (14-21 г.) да създадат профил на най-подходящата за тях кариера и да развият своите силни страни и таланти. Заедно с това те подобряват знанията си за различните професии и за стартирането на кариера. Играта е тествана сред 2000 участника и нивото ѝ на удовлетвореност сред участниците е 9,4 от общо 10, със 78% приложение на кариерния план. Инструментът помага на младите хора да подобрят уменията си за поставяне на цели, самоосъзнаване и инициативност.

Германия

ЛИЧЕН КАРИЕРЕН МАРШРУТ, представен от BIZ (Beratungs- und Informationszentrum für Bildung und Beruf; – Консултационен и информационен център за образование и кариера, получи първа награда в Германия. „Личният кариерен маршрут“ е кратък онлайн въпросник, който може да бъде открит на началната страница на организатора на панаира на образованието в Германия. Той е предназначен за ученици, в процес на избор на кариера. С помощта на 30 въпроса се установяват интересите на учениците и те получават кодове за различните сфери, в които потенциално те биха искали да се развиват. С тези кодове участниците се насочват към щандовете, на които ще открият информация за професионално и продължаващо обучение, съобразено с техните интереси.

ТЕСТЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРИГОДНОСТ НА АРИСТОН помага на потребителите да открият кои професии им подхождат най-добре. След преминаването през компютърен тест, клиентът обсъжда резултатите със специално обучен кариерен консултант. Това помага на клиента да разбере повече за своите умения и таланти, професионален тип, самооценка и интереси, както и да научи повече за професиите, които биха били най-подходящи за него/нея.

Гърция

Първата награда бе връчена на ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДРАМА В КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ, представена от Йоанна Папавасилиу и Кристина Зурна. Като докторска дисертация и за първи път в международен план се провежда изследване, за да се проучи въздействието на този преживелищен метод – Образователна драма (ОД) върху развитието на професионалните умения за вземане на решения и развитие на себедостатъчност в кариерата и в избора на такава. Важни теми, които ОД изследва всеки път, чрез подходящи истории (реални или измислени) и набор от техники: изследване на Аз-а и директната му и индиректна връзка със средата (семейство/социална среда, работа/професионална); различни начини за вземане на решения чрез намиране, формулиране и изследване на различни възможни алтернативи, дилеми или проблеми и техните последици. В ОД индивидите участват като интегрирани личности (усещане и емоция), изживяват преживяванията като „играещи“ субекти, които изиграват, реагират, взаимодействат и рефлектират върху действия и решения, в защитена и безопасна среда на приемане и личностно изразяване.

РИСУВАНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО представен от Елена Пападопулу, беше избран на второ място. Децата нарисуваха с четки и бои на голям лист хартия професиите, които си представят, че ще съществуват в бъдеще. Те работиха заедно като екип, обменяйки идеи и предложния за професиите на бъдещето и как те могат да се изобразят на хартия.

КАРИЕРЕН СКРАБЪЛ изпратен от Джорджия Канелу, Педагог, беше избран на трето място. Скрабъл е класическа игра с думи, но тук е адаптирана към темата за кариерата. Всяко дете изтегля произволно 7 плочки с букви и се опитва да оползотвори буквите, така че да създаде думи, които са свързани с кариерата.

Италия

IL BRUCOFARFALLA: FANTASIA PER CRESCERE, представено от Федерико Валерио, Ариана Палмиери & Даниеле Анджелели, е уникална социална компания: това е първата издателска къща за деца, която се управлява от хора с умствени увреждания, които са били подкрепяни и обучавани от специалисти. Курсовете за колективно писане, медийното образование и бизнес управление помагат да се подобри качеството на живот на индивидите и общностите в които те живеят.
Повече информация: https://ilbrucofarfalla.com/

ИСТОРИЯ ЗА ПРИЗВАНИЕТО – Джироламо Граматико е хуманистичен коуч и работата му е насочена към помагане на тийнейджъри да съчетаят професионалното/лично призвание с талантите си, така че да могат да начертаят стратегия за подобряване на уменията си, които са в синхрон с желанията им. Повече информация: https://girolamogrammatico.com/

HARMOONIA: SAVE THE GUARDIANS е игрово приложение, създадено за да засили осъзнатостта на младите хора за План 2030 за устойчиво развитие на Организацията на обединените Нации (ООН) и да насърчи усвояването на добродетелни поведения, насочени към устойчивост и уважение към околната среда. Harmoonia зае трето място в състезанието в Италия. Повече информация: https://dasic.unilink.it/harmoonia/, а приложението може да бъде изтеглено от Google Play или App Store.

Португалия

TALENT TRIVIAL, изпратен от екипa на Международния център за следдипломна квалификация „Commander Rui Nabeiro”, спечели първа награда в Португалия. Това е игра, чиято цел е да се работи върху вътрешно присъщи концепции по спокоен и директен начин, което помага на кандидатите на Център QUALIFICA да разпознават основните компетентности и собствените си таланти. Играта насърчава индивидите да излязат от зоната си на комфорт, да изследват латентните си умения като рефлектират върху преживяванията си в ежедневието, да идентифицират талантите си, като начин да оценят и развият своите житейски проекти, да преодолеят бариерите и да намерят баланс при постигане на целите си. В резултат на това, играчите подобряват знанията за себе си и идентифицират талантите си.

INKLUD: ДИГИТАЛНА ИГРА КОЯТО НАСЪРЧАВА МЕКИТЕ УМЕНИЯ НА МЛАДЕЖИ В РИСК създадена от Нуно Лопес, бе избрана на второ място. Това е приключенска дигитална игра за специалистите по кариерно и личностно развитие, работещи с млади хора на възраст между 14-21 г., в риск от отпадане от учебните институции и социално изключване.

ORIENT’ARTE представено от София Родригес е психо-образователен проект за личностно и професионално развитие, който с помощта на използване на киното търси начини да изследва въздействието на киното върху развитието на подрастващите на професионално, лично, креативно и социално ниво.

Полша

КАРИЕРНА КАРТА, представена от Анна Стоковска И Малгожата Казубска, е свободен инструмент, който подкрепя въвеждането на теми в областта на образователното и професионално консултиране в училищата. База данни с над 500 професии и идеи е на разположение за класове от детската градина до финалните изпити. Кариерната карта не е просто уеб сайт, а включва и дейности, които подкрепят развитието на модерно образователно и професионално консултиране в Полша, с помощта на обучения и събития, както и чрез разработване на ресурси за кариерно ориентиране.

Великобритания

PANJANGO изпратен от Джон Мейдън, спечели състезанието в Великобритания. Това е свят на учене чрез преживяване – онлайн и офлайн, който свързва ученето със самия живот и екипира младите хора с практически знания, умения и опитност, така че да могат да открият своето предназначение и да реализират потенциала си. Игрите и ресурсите на Panjango са насочени към младите хора на възраст между 8-13 г. (фазата на преход между основно училище и гимназия). Panjango Online е виртуална учебна среда, която предоставя на младите хора възможност да изследват света на работата чрез различни геймифицирани предизвикателства, в които да усвоят знания, умения и опитност, свързани с над 120 различни професии.

GET CAREER CONFIDENT, създадена от Миранда Главин, е изцяло нова, безплатна програма за кариерно ориентиране, която подкрепя учениците, техните родители/попечители и преподаватели в Брайтън, Хоув и Съсекс (Великобритания), предоставяща индивидуализирани консултантски сесии, специално подбрани учебни материали и таргетирано съдържание в социалните медии.
IMPACT GAMERS представен от Адам Сайръп, използва създаването на игра като инструмент за менторство и развитие на младите хора. Помага на младите хора да натрупат увереност, да се срещнат с нови приятели, да създадат компютърни игри и да се научат на ИКТ умения.

Участници извън партньорските държави

OPINTORI е популярна 24/7 платформа за кариерно ориентиране във Финландия, представена от Теа Ремал & Осао Ови. Това е инструментът, награден на първо място, сред участниците от други европейски държави. Тази многопрофилна услуга за насочване достига до хора от всички възрасти, социо-икономически статус или местоживеене. Стотици хора използват услугата всеки месец и нивото на клиентска удовлетвореност е 93%. Услугата е лесна и удобна за използване и също така може да се използва анонимно. Услугата е достъпна 24/7 в интернет пространството. Хората могат да използват самопомощ, чат, да оставят съобщение по различни начини, да използват социалните медии, да се обадят или да дойдат за жива среща с консултант. Използването на дигиталната платформа променя работата на консултантите и извежда услугата по кариерно ориентиране и удовлетвореността на клиентите на едно по-високо ниво.

MAKING BETTER CAREER DECISIONS, представен от професор Итамар Гати от Израел, зае второ място. Това е безплатен, анонимен сайт за самопомощ, който помага на индивидите да вземат по-добри кариерни решения. Тази цел се постига чрез (а) засилване на готовността на индивида да вземе решение за кариерата си, (б) насърчаване на осъзнатостта на процеса на вземане на решения, (в) насочване на индивида през системен процес от три етапа (PIC), който прави процеса по-опростен и предпазва от информационно претоварване.

WATCHADO.COM, представена от Биргит Хартъл от Австрия, е платформа за кариерно ориентиране от следващо поколение за стартиращите работа (14-30 г.), която помага на потребителите да намерят своето призвание и професия с помощта на 3 ключови компонента: над 7000 видеа на служители (от носители на Нобелова награда до хора от съседния вход). Към всяко видео има прикачен профил на професията в написан текст – това предоставя на потребителите допълнителна информация за изискваните за дадената професия образование, умения и т.н. Инструментът спечели трето място в състезанието.

Други значими добри практики, получени по време на състезанието

● Ролева игра „Слушай своя кариерен консултант“ – Стефан Калпачев, България
● Znam.be онлайн кариерен инструмент – Ангел Георгиев, България
● Образователна игра Професия под лупа – Илиана Калинова, България
● Създаване и пускане на пазара – проектно-базирана групова игра – Елисавета Зайкова, България
● Проект Семейни дървета на професиите за деца от основно училище – Таня Николова, България
● Тренинг за кариерно ориентиране – Гергана Тодорова, България
● Интерактивна кариерна игра „Мозайка“ за изследване на кариерните възможности, които предоставят университетите – Теодора Миленкова, България
● Проект „Знам, мога, ще бъда…“ – Румяна Димитрова, България
● Домът на професиите – Полина Караджова, България
● Кариерна настолна игра „Аз ли съм този човек? – Росица Димова, България
● Клуб по кариерно ориентиране „Посоки“ – Слава Маринова, България
● Картон на бъдещето – Амалия Каламатиану, Гърция
● The Sustainable Career Cards Sort – Шекина Рошат, Швейцария
● Kipinä Sparks Career Counselling – Минна Кателус, Финландия
● Career Path система за онлайн консултиране и ориентиране – Тони Бабарович & Ива Шверко, Хърватска
● Profolio.lv обучителна е-платформа за кариерно обучение – SIA Karjeras Izaugsme, Латвия
● Мобилно/уеб-базирано игрово изживяване за самостоятелно и професионално проучване за изграждане на кариера – Нуртен Карачан Оздемир, Турция.

Вижте всички инструменти, получени в конкурса тук