Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

Ние искаме да трансформираме кариерното консултиране на поколението Z чрез иновативен игрови подход, който да подготви младите хора за професиите на бъдещето.


КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме екип от експерти по кариерно ориентиране, иновации в обучението и технологиите от 7 европейски държави – България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша и Португалия – които обединяват усилия в тригодишен проект, финансиран директно от Европейската комисия.

КАКВИ СА НАШИТЕ ЦЕЛИ?

С настоящия проект искаме да подпомогнем изграждането на манталитет, ориентиран към бъдещето и иновациитев политиките и практиките по кариерно ориентиране; както и да запознаем младите хора с тенденциите, които променят света и определят бъдещите работни места и уменията, които те ще изискват.

КАК ЩЕ ГИ ПОСТИГНЕМ?

Ще разработим платформа за учене чрез игри  във виртуална реалност; изследователски доклад и методология за създаване на обучителни сценарии. Ще организираме семинари за експерти, конкурси за кариерни консултанти и млади хора. Ще представим постигнатото на заключителни събития в края на 2020 г.