Future Travel Traveler е европейски проект, който има за цел да трансформира кариерното ориентиране от поколение Z чрез иновативен подход, основан на игри, и да подготви следващото поколение за бъдещите работни места.

Нашите цели са:

  • Да стимулираме иновативното мислене и ориентирането на младите хора за бъдещето – чрез платформата, която ще им помогне да пътуват в света на бъдещето, да разберат тенденциите, които определят нововъзникващите работни места и уменията, които те ще изискват;
  • Да повишим способността за иновации на специалистите в сферата на кариерното ориентиране – с обучителната методология, семинари, конкурс и електронна книга с добри практики, които ще бъдат създадени;
  • Да дадем тласък на иновациите и насочените към бъдещето политики за кариерно ориентиране, с помощта на иновативни технологии, методи на обучение и прогнози за пазара на труда – чрез изготвените анализи и доклад за въздействието  на проекта.

През 2018 ще проведем проучване на ориентираните към бъдещето политики и иновативни методи за кариерно на младите хора. Изследването ще се фокусира върху 3 ключови фактора: познания на младите хора за професиите на бъдещето; иновативен потенциал на кариерните специалисти; и роля на политическата подкрепа  за устойчиви, качествени, иновативни кариерни услуги. Резултатите от проучването ще бъдат представени в семинари за експерти в края на 2018 г. Междувременно ще стартира създаването на виртуалната платформа и методологията за създаване на сценарии за учене чрез игри в кариерното ориентиране.

През 2019, след тестване и пилотиране, платформата и методологията ще бъдат представени по време на демонстрационни събития и творчески работилници за създаване на сценарии от кариерни консултанти. Ще бъдат организирани конкурси за иновативни кариерни услуги, както и Facebook конкурс за млади хора – капсула на времето „Професии на бъдещето“.

През 2020 ще съберем най-добрите практики в електронна книга и ще изготвим доклад за въздействието на проекта. Всички продукти, създадени по проекта FUTURE, ще бъдат поместени в Пътна карта за бъдещето, която ще помогне да разпространим посланията и подхода на проекта сред политически експерти и практици в цяла Европа.

Партньорството FUTURE включва 7 признати организации в областта на кариерното ориентиране, изучаването на иновации и технологичното развитие, подкрепени от повече от 30 асоциирани партньори – публични институции и напредничави организации в Европа. Запознайте се с нашия екип!