Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

Бюлетини 1

FUTURE_Newsletter 1_BG

Бюлетини 2

FUTURE_Newsletter 2_BG

Бюлетини 3

FUTURE_Newsletter 3_BG