Трансформиране на кариерното консултиране за професиите на бъдещето, необходимите умения и кариерните перспективи за поколението Z чрез платформа за учене с игри във виртуална реалност

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИГРИ В КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ

Основните характеристики на игровия подход за обучение в кариерното ориентиране ще бъдат разгледани в тази статия, заедно с някои от нейните предимства и най-добри примери за практикуващите кариерно ориентиране, работещи с млади хора от поколение Z.

Тук първо трябва да се контекстуализират компетенциите и уменията, които младите хора трябва да притежават за пазара на труда. За да се насочат към света на труда, младите хора трябва да се запознаят с възможностите си за кариера, да придобият знания и да разберат тенденциите на пазара на труда. Важно е също така практикуващите специалисти да съветват младите хора в преходни фази да бъдат постоянно актуализирани относно съществуващите инструменти за търсене на информация за нови работни места и перспективи за кариера. Следователно младите хора трябва да бъдат информирани за необходимите умения в бъдещия свят на труда и да придобият осведоменост за промените на пазара на труда, а именно чрез идентифициране на достоверни източници на информация за нови работни места, които ще се появят и все още не съществуват.

Кариерното ориентиране дава възможност на младите хора да се чувстват подкрепени, докато вземат кариерни решения, развиват уверено отношение към бъдещето, стават самоопределени и играят активна роля в собствения си живот. Обучението на основата на игри може да окаже положително въздействие върху кариерното ориентиране за младите хора, особено поради превръщането на кариерното образование в съвместен проект, насърчаването на уменията за критично мислене на учениците, мотивирането им да „учат чрез работа“ и им помага да намерят нови начини за да преодолеете предизвикателствата, използвайте знанията по нови начини и „мислете като професионалист“ (Shaffer, 2015).

Този подход, базиран на игри, се отнася до забавни игри, фокусирани върху образователни аспекти. Прилагането на този подход в практиката за кариерно ориентиране с младите хора може да бъде от полза за тях и техните съветници съвместно да намерят и прилагат стратегии за решаване на проблеми, както и да насърчават активно и потапящо учене, което може да бъде силно мотивиращо от гледна точка на обучението. , особено ако учащите смятат игрите за силно ангажиращи и забавни (Masuch et al., 2011). Изгодно е също така да стимулирате креативността и радостните емоции, да укрепите социалните връзки чрез контакта с други играчи / кариерни съветници / учители и герои, които не играят, да прехвърляте предварително познания в нови контексти, да преодолявате предизвикателства и да решавате реални проблеми, без да искате нищо в завръщане по време на играта (McConigal 2011).

Учебните среди, базирани на игри, наистина могат да се разглеждат като разширение на традиционната практика за кариерно ориентиране, представляваща ефективен метод на обучение, който е по-привлекателен за младите хора от поколение Z поради свързването им с цифровия опит и насърчаването им активно да вземат обмислени решения.

 

8 ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИГРИ В КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ

1.  Атлас на нововъзникващите работни места (http://atlas100.ru/en/catalog/)

Платформата показва как технологичното развитие и други промени ще се отразят на работните места в индустриите. Каталогът съдържа информация за редица нови работни места, които се очаква да се появят преди 2030 г., тенденциите, които ще продължат и уменията, от които ще се нуждаят. Съдържанието описва и десетки професии, които се очаква да се появят през следващото десетилетие. Информационните карикатури помагат на потребителите да проучват бъдещи работни места и да вземат решения относно кариерата си.

2. Design the Future Platform (https://www.designthefuture.pt/)

Платформа за професионално проучване от Асоциация „По-добро бъдеще“ предоставя на потребителите достъп до видеоклипове и доклади за различни професии и възможности за обучение, което им позволява да изследват света на професиите според техните области на интерес. Потребителите могат да имат достъп до няколко академични програми, да бъдат информирани за курсове и институции и дори да проектират собствен професионален профил. В крайна сметка потребителите имат набор от професии, свързани с техния професионален профил. Платформата е достъпна само на португалски език, управлява се от Португалската асоциация за кариерно развитие и се поддържа от университетите в Сантандер.

3. EMPLAY – Инструменти за работоспособност (https://emplay.eu/)

Това е проект по програма „Еразъм +“, фокусиран върху създаването на приятелски и полезни инструменти за младите възрастни за разработване на висококачествени системи за подкрепа за тяхната пригодност за работа. Той има за цел да увеличи желанието на младите хора да се занимават с предприемачество, да увеличи възможностите за заетост и признаването на лични и професионални умения, както и да насърчи сътрудничеството между различни субекти от различни страни в различни области (НПО, компании, публични органи). И накрая, целта е да се помогне на младите хора да развият своите умения за заетост, използвайки разработените инструменти.

4. Пътешественик в бъдещето (https://future-time-traveller.eu)

Кариерната игра Пътешественик в бъдещето запознава младежите от поколението Z с професиите на бъдещето чрез игрови мисии в триизмерен виртуален свят. Играта включва седем приключенски мисии, които изращат участниците на пътешествие в 2050 година чрез симулация на бъдещия свят. Игровите сценарии заимстват елементи от стаи на загадките и уебкуествое и запознават играча с вече започналите промените в света на труда, с тенденциите, които стоят зад тях – технологични, социални, демографски, екологични и др. – и с очакваните ефекти върху професиите. Играчите имат ограничено време да се справят с различни предизвикателства, които им помагат да формират различни кариерни умения – да идентифицират достоверни източници на информация за нови работни места (мисия 1); да подобрят разбирането си за пазара на труда (мисия 2); да разберат кои ще са необходимите умения в бъдеще и да възприемат различни гледни точки (мисия 3); да осъзнаят социалните предизвикателства на дигитализацията и да развият позитивно отношение към бъдещето (мисия 4); да подобрят уменията си за критично мислене и вземане на решения (мисия 5); да развиват креативността и инициативността си, да могат сами да генерират идеи за бъдещи кариерни възможности (мисия 6); да осъзнаят, че всеки е господар на собсвената си съдба и да отправят послание до себе си в бъдещето (мисия 7).

5. Get a Life (http://getalife.fi/game/getalife?lang=en-US

Инструмент за кариерно симулиране за студенти, който насърчава мисленето, проактивността и кариерното планиране, ориентирано към бъдещето, за да предвиди бъдещи посоки на професионалния живот и обществото. Тя позволява на потребителите да проучат и да си представят бъдещата си кариерна и образователна пътека през следващите 20 години.

6. Job Simulator: Архивите на 2050 г. (https://jobsimulatorgame.com/)

2050 година е, а роботите заменят всички човешки работни места. И все пак, машините доставят на хората развлечение: симулация на това, което е представлявала работата в миналото. Играта във виртуална реалност (VR) позволява на играчите да преживеят славните дни на работа в офиса от 9 до 5. Играта има комедиен нюанс, тъй като роботите понякога неправилно интерпретират някои аспекти на офис живота.

7. KAHOOT! (Https://kahoot.com)

Това е платформа за обучение, базирана на игри, където можете да проектирате викторини с множество възможности за избор и да включвате видеоклипове, снимки или друга графика. Особено подходящ за групова работа, напр. в часовете в училище. Учениците могат да работят по въпросите на теста със собствените си устройства (лаптоп, смартфон), да проектират свои собствени Kahoots и да подобрят уменията си по други начини.

8. VELOCITY (http://velocity-project.eu/)

Виртуална среда за обучение на интервюираните. Съдържа седем сценария: подготовка за интервю; кандидатствайте за откриване на работни места; приема / отхвърля оферта за работа; поведение при интервю, както и стимулиране на най-използваните видове интервюта за работа – лице в лице, основано на компетентност и панелно интервю.