Konkurs Kapsuła Czasu „Zawody przyszłości dla młodzieży w wieku 13-19 lat

Młodzi ludzie z pokolenia Z, czy jesteście gotowi na pracę w przyszłości? Jak wyobrażacie sobie pracę w 2050 roku, która jeszcze nie istnieje? Rzucamy Wam wyzwanie. Weźcie udział w konkursie dla młodych ludzi w wieku 13-19 lat i podzielcie się swoją wizją tego, jak będą wyglądać przyszłe miejsca pracy.

Dołącz do nas teraz!

Powiedz nam jak będzie wyglądać praca przyszłości? Jakie zadania będzie obejmować? Kto ją wykona i jakich umiejętności będzie wymagała? Możesz opisać przyszły zawód w jednym z następujących formatów (żaden z nich nie jest faworyzowany):

 • w krótkim eseju (do 500 słów);
 • w prezentacji PowerPoint (do 5 slajdów i kilku zdjęć);
 • w krótkim filmie (do 1 minuty).

W konkursie można wziąć udział na dwa sposoby:

1) Możesz to zrobić przez naszą grę. W tym celu wejdź z zakładkę „Future time traveller platform” i dołącz do naszej gry w wirtualnym świecie 3D. Ta zabierze Cię do roku 2050 z misją odkrywania przyszłości i zostania jej ambasadorem. Gra pomoże Ci zbadać, jak świat zmieni się w przyszłości, jakim wyzwaniom trzeba będzie sprostać; i jakie są kluczowe czynniki i trendy, które będą kształtować świat pracy. Jako Uczestnik będziesz musiał/a wypełnić 7 misji, a w 6 przedstawić swój pomysł na „Pracę Przyszłości”.

2) Możesz również przesłać swoje pomysły bezpośrednio za pomocą formularza.

W obu przypadkach: (a) treść eseju należy skopiować w pole tekstowe; (b) film należy przesłać na YouTube.com, a link do niego należy wkleić w pole tekstowe; (c) prezentację należy przesłać na SlideShare.net, a link do niego należy wkleić w pole tekstowe.

Najlepsze opisy nowych zawodów przyszłości będą promowane na stronie internetowej Future Time Traveller, na Facebooku oraz w innych kanałach komunikacji. Dodatkowo autorzy trzech najlepszych prac dostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe – gadżety techniczne.

 

ZASADY KONKURSU

Konkurs Kapsuła Czasu „Zawody przyszłości skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat i ma na celu zwiększenie ich świadomości i prowokowanie do myślenia o miejscach pracy w przyszłości, o tym, jak się pojawią i umiejętnościach, których będą potrzebować.

Konkurs w Polsce organizowany jest przez Uniwersytet Łódzki. Adres e-mail do kontaktu: Future.Jobs.Contest@gmail.com

Kto może wziąć udział w konkursie

Konkurs jest otwarty dla uczestników z Bułgarii, Grecji, Niemiec, Włoch, Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii, urodzonych między 01.01.2000 a 31.12.2006.

Jeden uczestnik może zgłosić więcej niż jeden pomysł, ale może wygrać tylko jedną nagrodę.

Uczestnicy zapewniają dobrowolne prawo do korzystania ze zgłoszonych prac konkursowych, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność, że dostarczone dane i prace konkursowe nie naruszają ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Organizatorzy konkursu mają prawo zdyskwalifikować uczestników, którzy naruszyli zasady konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub wymiany nagród konkursowych i / lub modyfikacji zasad i przepisów konkursu w razie potrzeby, bez uprzedniego powiadomienia.

Uczestnicy są uprawnieni do otrzymania nagród, tylko w przypadku, gdy oni / ich rodzice / opiekunowie prześlą formularz rejestracyjny online, w którym akceptują Regulamin konkursu i oświadczenie o ochronie prywatności i danych osobowych.

Uczestnicy zezwalają organizatorom konkursu na promocję zgłoszonych prac na potrzeby realizacji konkursu za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych projektu Future Time Traveller – strona internetowa http://future-time-traveller.eu, strona Facebook https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller, biuletyny i inne kanały komunikacji.

Ramy czasowe

Konkurs rozpoczyna się we wrześniu 2019 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2019 r.

Ocena prac

Przesłane pomysły będą oceniane według następujących kryteriów:

 • oryginalność i kreatywność pomysłu;
 • rozumowanie, jasność przekazu i argumentacja pomysłu;
 • jakość prezentacji, w tym poziom literacki.

Proces oceny prac będzie składał się z kilku kroków:

 1. Organizatorzy krajowi wybierają pomysły, które spełniają kryteria konkursu i przechodzą do następnej rundy. Następnie organizatorzy wybiorą najlepsze prace do kolejnej rundy.
 2. Najlepsze pomysły zostaną opublikowane na stronie Facebook projektu i zostaną poddane głosowaniu przez opinię publiczną. Najpopularniejsze wpisy „polubione” / udostępnione / skomentowane w mediach społecznościowych zostaną umieszczone na liście finałowej i zostaną zakwalifikowane do ostatniej rundy.
 3. Profesjonalne jury, składające się z doradców zawodowych, nauczycieli, ekspertów rynku pracy i innych ekspertów wybierze zwycięzców w każdym kraju.

Trzy krajowe nagrody zostaną ogłoszone w każdym kraju (Bułgaria, Grecja, Niemcy, Włochy, Polska, Portugalia i Wielka Brytania).

Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową przez partnera krajowego, zarządzającego konkursem. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych od wysłania wiadomości e-mail, inny uczestnik zostanie wybrany jako zwycięzca.

Nagrody

Zwycięzcy zostaną publicznie ogłoszeni na początku lutego 2020 r. na stronie internetowej Future Time Traveller i na Facebooku.

 • Uczestnicy, którzy złożyli trzy najlepsze prace w każdym kraju, otrzymają nagrody rzeczowe (nowoczesne gadżety). Zostaną zaproszeni do udziału w finałowym krajowym wydarzeniu dotyczącym projektu, które będzie miało miejsce pod koniec 2020 r. Nagrodzone pomysły zostaną przedstawione w e-booku i będą promowane przez sieć Euroguidance w całej Europie.
 • Uczestnicy, którzy otrzymali najwyższe oceny i większość polubień w konkursie, otrzymają certyfikat, a ich pomysły zostaną przedstawione na stronie Future Time Traveller, w sekcji Kapsuła Czasu i na stronie Facebook.

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Uczestnicząc w Konkursie, uczestnicy potwierdzają, że przeczytali i zaakceptowali niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności oraz warunki tutaj opisane. Uczestnicy zgadzają się, że mogą to być dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail („Dane osobowe”):

 • gromadzone, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane w celu prowadzenia i administrowania Konkursem lub nagrodami.
 • wykorzystane do weryfikacji tożsamości uczestnika, adresu pocztowego i numeru telefonu w przypadku, gdy Uczestnik kwalifikuje się do jakichkolwiek nagród, a także do dostarczenia odpowiednich nagród konkursowych.
 • wykorzystane do spełnienia dodatkowych warunków Konkursu lub do skontaktowania się z Uczestnikiem w odpowiedzi na każde pytanie zadane przez takiego Uczestnika.
 • udostępniane przez organizatorów lub stronę upoważnioną w ramach obowiązującego prawa lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu dostosowania się do wymogów prawa lub przestrzegania procedur prawnych obsługiwanych przez Komisję Europejską oraz w celu ochrony i obrony praw Sponsora lub własności.
 • Wpisy i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane online;
 • Dane osobowe pozostaną w bazie danych projektu do czasu opublikowania oraz upowszechniania i wykorzystania wyników Konkursu. Dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej rok po zakończeniu działań związanych z Konkursem.
 • Zebrane dane osobowe i wszystkie informacje związane z oceną zostaną usunięte najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu umowy.
 • Uczestnicy mają prawo do wycofania zgody na komunikację elektroniczną i dostarczenie dokumentów oraz aktualizację danych kontaktowych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z takich praw, uczestnicy mogą wysłać prośbę do: Future.Jobs.Contest@gmail.com
 • Uczestnicy, którzy żądają usunięcia swoich danych lub wycofania zgody w trakcie Konkursu, akceptują, że spowoduje to automatyczne zakończenie ich udziału w Konkursie, ponieważ nie można ich włączyć na listę uczestników bez zapisywania ich danych.

Konkurs jest częścią projektu Future Time Traveller, projektu nr 590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD, współfinansowanego przez Komisję Europejską. Projekt jest realizowany przez konsorcjum 7 organizacji: Business Foundation for Education – Bulgaria (koordynator); CTI – Grecja; EBCC – Portugalia; CIAPE – Włochy; Aspire-Igen – Wielka Brytania; Innovation in Learning Institute, FAU – Niemcy; i Uniwersytet Łódzki – Polska.