Future Time Traveller Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για Καινοτόμα Εργαλεία Καθοδήγησης Καριέρας

Μια διεθνής συνεργασία 7 οργανισμών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Future Time Traveler ανακοινώνει έναν διαγωνισμό για καινοτόμα εργαλεία καθοδήγησης καριέρας.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση, αναγνώριση και προώθηση καλών πρακτικών όσον αφορά καινοτόμα εργαλεία, διαδραστικά παιχνίδια, σενάρια, μεθόδους, πλατφόρμες και άλλα ψηφιακά και μη ψηφιακά μέσά που βασίζονται στο παιχνίδι για καθοδήγηση σταδιοδρομίας, ενημέρωση και συμβουλευτική.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Future Time Traveler, στο οποίο συμμετέχουν 7 οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη: Business Foundation for Education, Βουλγαρία (συντονιστής), CTI – Ελλάδα, EBCC – Πορτογαλία, CIAPE – Ιταλία, Πανεπιστήμιο του Lodz – Πολωνία, Ινστιτούτο Καινοτομίας στη Μάθηση – Γερμανία και Aspire-igen – Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπλέκονται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την σταδιοδρομία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, για παράδειγμα:

 • ειδικοί επαγγελματικού προσανατολισμού
 • σύμβουλοι / ψυχολόγοι, διαμεσολαβητές εργασίας ή άλλοι σχετικοί επαγγελματίες, που ασχολούνται με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, φοιτητές και νέους ενήλικες
 • εκπαιδευτές, προπονητές και εκπαιδευτικούς άτυπου τομέα

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως ομάδες:

 • μεμονωμένοι αιτούντες
 • επαγγελματικές ομάδεςαποτελούμενες από περισσότερους από έναν συμμετέχοντες
 • μεικτές ομάδες αποτελούμενη από επαγγελματίες και εκπροσώπους των ομάδων στόχων (μαθητές, νέοι άνθρωποι, ενήλικες, κλπ.)

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για συμμετέχοντες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ένας συμμετέχων / ομάδα μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με περισσότερες από μία εφαρμογές (παιχνίδι, εργαλείο).

Προθεσμία

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αίτηση

Η αίτηση μπορεί να γίνει μόνο μέσω email χρησιμοποιώντας μία φόρμα αίτησης (σύνδεσμος προς το αρχείο στην αντίστοιχη γλώσσα του εταίρου), συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω πληροφοριών:

 • Σύντομη παρουσίαση του αιτούντος
 • Παρουσίαση του καινοτόμου μέσου – εργαλείου / το στόχο, την ομάδα στόχου, την προσέγγιση, την εφαρμογή και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα (τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για δημόσια παρουσίαση)
 • Αποδεικτικά στοιχεία για την ποιότητα της εφαρμογής – αρχεία ή συνδέσμους στα δημιουργημένα προϊόντα, φωτογραφίες και βίντεο της αίτησής τους· προαιρετική – ανατροφοδότηση, ανασκοπήσεις χρηστών, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως απόδειξη για την ποιότητα των επεξεργασμένων προϊόντων.
 • Δήλωση συγκατάθεσης από τους συμμετέχοντες (συνημμένο αρχείο)

Οι αιτήσεις από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποβληθούν στην επίσημη εθνική γλώσσα.

Οι αιτήσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά.

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή με τριμελή σύνθεση, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από τους εταίρους και τους οργανισμούς στον τομέα της καθοδήγησης σταδιοδρομίας, της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των μέσων ενημέρωσης.

Κριτήρια βραβείων:

 • καινοτομία(40 πόντοι) – Εισαγωγή καινοτομιών, καινοτόμων εργαλείων που δεν υπάρχουν επί του παρόντος στη συγκεκριμένη περιοχή ή όσον αφορά την ομάδα-στόχο.
 • αντίκτυπο(30 πόντοι) – το εργαλείο / παιχνίδι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ομάδας στόχου και έχει αποδεδειγμένο αντίκτυπο / αποτέλεσμα
 • δυναμικό πολλαπλασιασμού(30 πόντοι) – τα αποτελέσματα, οι μέθοδοι / οι προσεγγίσεις μπορούν να διατηρηθούν και να εφαρμοστούν από άλλους συμβούλους σταδιοδρομίας.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο του 2020.

Βραβεία

Τρία εθνικά βραβεία θα ανακοινωθούν σε κάθε χώρα εταίρο (Βουλγαρία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Επιπλέον, θα ανακοινωθούν τρία διεθνή βραβεία για συμμετέχοντες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες πέραν αυτών της συνεργασίας.

 • Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που έχουν περισσότερους από 80 βαθμούς θα λάβουν ένα πιστοποιητικό και τα εργαλεία τους θα παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα του Future Time Traveler και στη σελίδα στο Facebook.
 • Οι συμμετέχοντες και οι ομάδες που υπέβαλαν τις τρεις καλύτερες πρακτικές σε κάθε χώρα θα κληθούν να επιδείξουν τα εργαλεία – μέσα τους κατά τη διάρκεια του εθνικής τελικής εκδήλωσης στα τέλη του 2020.
 • Τα βραβευμένα εργαλεία και παιχνίδια από τις χώρες εταίρους και από την Ευρώπη θα συμπεριληφθούν σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και θα προωθηθούν μέσω του δικτύου Euroguidance σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Ο νικητής από κάθε χώρα και ο νικητής του διεθνούς διαγωνισμού (από άλλες χώρες / ευρωπαϊκές χώρες μη εταίρων) θα λάβει μέρος σε μια επίσκεψη μελέτης, η οποία φιλοξενείται από την Aspire-Igen, της οποίας είναι το κέντρο Euroguidance στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κανόνες Διαγωνισμού

Ένας συμμετέχων / ομάδα μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία καλές πρακτικές, αλλά μπορεί να κερδίσει μόνο ένα βραβείο στο διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες παρέχουν εθελοντικά κάθε δικαίωμα χρήσης των πνευματικών τους προϊόντων, τα οποία υποβάλλονται στον διαγωνισμό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και σχετικών δικαιωμάτων.

Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη ως προς τα δεδομένα και τα πνευματικά προϊόντα που παρέχουν, ώστε να μην παραβιάζουντον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και σχετικών δικαιωμάτων.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν τους συμμετέχοντες που έχουν παραβιάσει τους κανόνες του διαγωνισμού.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής ή αντικατάστασης των βραβείων / ή να τροποποιήσει τους κανόνες και τους κανονισμούς του διαγωνισμού όταν είναι απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν τα Βραβεία,  μόνο σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής, για να συμφωνήσουν με τους Κανόνες και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες παρέχουν στους διοργανωτές του διαγωνισμού τη δυνατότητα προώθησης των πνευματικών προϊόντων που δημιουργούνται για το διαγωνισμό στα κοινωνικά μέσα για το διαγωνισμό του έργου Future Time Traveler – ιστοσελίδα  http://future-time-traveller.eu, σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller, newsletters, και άλλοι δίαυλοι επικοινωνίας.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται εδώ. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“Προσωπικά δεδομένα”), μπορεί να:

 • συλλέγονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται με άλλο τρόπο για τη διεξαγωγή και διαχείριση του διαγωνισμού ή των βραβείων.
 • χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ταυτότητας του συμμετέχοντα, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου σε περίπτωση που ένας συμμετέχων πληροί τις προϋποθέσεις για τυχόν ισχύοντα βραβεία, καθώς και για την παράδοση των κατάλληλων βραβείων διαγωνισμού.
 • χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση πρόσθετων όρων του Διαγωνισμού ή για την επικοινωνία με έναν Συμμετέχοντα για απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση που υποβάλλεται από τον εν λόγω Συμμετέχοντα.
 • διαμοιράζονται από τους διοργανωτές ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο, ο οποίος συμμορφώνεται με το νόμο ή με πίστη ότι αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νόμου ή να συμμορφωθεί με τη νομική διαδικασία που επιδόθηκε στον Χορηγό και να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του Χορηγού ή ιδιοκτησίας.
 • Οι συμμετοχές και τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του έργου μέχρι να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να αξιοποιηθούν καταλλήλως. Τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν, το αργότερο ένα χρόνο μετά την τελευταία ενέργεια σε σχέση με τον Διαγωνισμό.
 • Τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση θα διαγραφούν το αργότερο έξι μήνες μετά το τέλος της σύμβασης.
 • Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για την ηλεκτρονική επικοινωνία και την παράδοση εγγράφων και να ενημερώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν ένα αίτημα στο: christod@westgate.gr
 • Οι συμμετέχοντες που ζητούν τη διαγραφή των στοιχείων τους ή την ανάκληση συγκατάθεσης κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού αποδέχονται ότι αυτό θα τερματίσει αυτόματα τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, καθώς δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα των συμμετεχόντων χωρίς να καταγράφονται τα στοιχεία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες – Κατερίνα Χριστοδουλοπούλου email: christod@westgate.gr