Διαμορφώνοντας την επαγγελματική καθοδήγηση για μελλοντικές ικανότητες , δουλειές και ευκαιρίες καριέρας της γενιάς Ζ μέσω μια παιχνιδοκεντρικής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας
Τελευταία Νέα

Διαγωνισμός Χρονοκάψουλα (Time Capsule) «Δουλειές του Μέλλοντος» για νέους,ηλικίας 13 έως 19 ετών

Το παιχνίδι Future Time Traveler είναι μια ευρωπαϊκή καινοτομία που συνδυάζει την καθοδήγηση σταδιοδρομίας προς τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος με μάθηση μέσω παιχνιδιών σε περιβάλλον 3D εικονικού κόσμου. Οι παίκτες συμμετέχουν με τα avatar τους στο παιχνίδι, το οποίο τους τηλεμεταφέρει στο 2050 για να ανακαλύψουν πώς ο κόσμος της εργασίας πρόκειται να αλλάξει. Οι αποστολές και οι προκλήσεις στο παιχνίδι βοηθούν τους συμμετέχοντες να μάθουν για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος και να αναπτύξουν πολλές δεξιότητες σταδιοδρομίας ταυτόχρονα.

Η προθεσμία είναι 31 Δεκεμβρίου και οι νέοι μπορούν είτε να ενταχθούν στο παιχνίδι ή να υποβάλουν τις ιδέες τους απευθείας μέσω της αίτησης υποψηφιότητας.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες εδώ – http://future-time-traveller.eu/el/χρονοκάψουλα-δουλειές-του-μέλλοντος/


Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για Καινοτόμα Εργαλεία Καθοδήγησης Καριέρας

Για να στηριχθεί η καινοτομία στον τομέα της επαγγελματικού προσανατολισμού, μέχρι τις 31.12.2019 η σύμπραξη εταίρων του “FUTURE” εγκαινιάζει έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό για καινοτόμα εργαλεία και μέσα επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση, αναγνώριση και προώθηση καλών πρακτικών καινοτόμων εργαλείων, διαδραστικών παιχνιδιών, σεναρίων, μεθόδων, πλατφορμών και άλλων ψηφιακών και μη ψηφιακών μέσων που βασίζονται στο παιχνίδι για συμβουλευτική σταδιοδρομίας, ενημέρωση και συμβουλευτική. Είναι ανοικτό για επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η συμμετοχή γίνεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες εδώ –

http://future-time-traveller.eu/el/διαγωνισμός-για-καινοτόμες-υπηρεσίε/